Hermeneutyka nieciągłości i pentekostalizacja. Współczesne metamorfozy religii chrześcijańskiej

Main Article Content

Andrzej Kobyliński

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest analiza współczesnych metamorfoz chrześcijaństwa w wymiarze globalnym. Wydaje się, że największą rolę w procesie głębokich zmian, zachodzących dzisiaj w obrębie religii chrześcijańskiej, odgrywa pięć następujących zjawisk: sekularyzacja, desekularyzacja, protestantyzacja, pentekostalizacja i decentralizacja. W ostatnich latach załamał się paradygmat sekularyzacji. Wielu naukowców mówi dzisiaj o desekularyzacji i powrocie religii w zmienionej formie. Najgłębsze znaczenie sekularyzacji dotyczy nie tyle problemu obecności religii w domenie publicznej, ile reinterpretacji prawd i symboli religijnych. Wielkim wyzwaniem jest dzisiaj proces pentekostalizacji chrześcijaństwa, który oznacza niezwykle szybki wzrost liczebny różnego rodzaju wspólnot stricte zielonoświątkowych oraz proces stopniowego przekształcania wielu innych chrześcijańskich Kościołów i związków wyznaniowych w jedną uniwersalną odmianę chrześcijaństwa charyzmatycznego w wymiarze planetarnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii

Andrzej Kobyliński – ks. doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Obecnie pracownik Instytutu Filozofii UKSW w Warszawie oraz kierownik Studiów Podyplomowych Bioetyki i Prawa Medycznego UKSW w Warszawie. Główne kierunki badań: filozofia nowożytna, współczesne zagadnienia bioetyczne, pentekostalizacja chrześcijaństwa, nihilizm i etyka postmetafizyczna, filozofia włoska.

Bibliografia

 1. Arnett R. R., Pentecostalization: The Changing Face of Baptists in West Africa, Southern Baptist Theological Seminary, Louisville 2012.
 2. Benedykt XVI, Wydarzenia, które zachowamy w pamięci i sercu, „L’Osservatore Romano” 27(2006)2, s. 15–20.
 3. Berger P. L., The Desecularization of the World. A Global Overview, w: The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics, red. tenże, Grand Rapids, Washington D.C. 1999, s. 1–18.
 4. Ciccariello-Maher G., Tamdgidi M. H., Grosfoguel R. (red.), Conversations with Enrique Dussel on Anti-Cartesian Decoloniality and Pluriversal Transmodernity. Seria: „Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge” 11(2013)1, Ahead Publishing House, Belmont 2013.
 5. Eckholt M., Pentekostalisierung des Christentums? Zur Rekonfiguration „der religiösen Landkarte in Lateinamerika“, „Stimmen der Zeit“ (2013)13, s. 507–520.
 6. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 2013.
 7. Gábrišová R., Ecosophy and the New Age movement in the transmodern society, „Studia Philosophiae Christianae” 50(2014)3, s. 145-158.
 8. Ghisi M. L., Towards a Transmodern Transformation of our Global Society: European Challenges and Opportunities, „Journal of Futures Studies” 15(2010)1, s. 39–48.
 9. Giertych W., Wiara i doznania, „Pastores” 70(2016)1, s. 27–37.
 10. Grim B., Johnson T., Skirbekk V., Zurlo G. A. (red.), Yearbook of International Religious Demography 2015, Brill Publishers, Leiden-Boston 2015.
 11. Grim B., Johnson T., Skirbekk V., Zurlo G. A. (red.), Yearbook of International Religious Demography 2014, Brill Publishers, Leiden-Boston 2014.
 12. Guitton J., Paolo VI segreto, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 1985, 20024.
 13. Johnson T. M., Zurlo G. A., Hickman A. W., Crossing P. F., Christianity 2016: Latin America and Projecting Religions to 2050, „International Bulletin of Mission Research” 40(2016)1, s. 22–29.
 14. Johnson T., Counting Pentecostals Worldwide, „Pneuma” 36(2014), s. 265–288.
 15. Kobyliński A., Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa, „Studia Philosophiae Christianae” 50(2014)3, s. 93–130.
 16. Kobyliński A., Pytania o jedność Kościoła, „Do Rzeczy” (2015)46, s. 62–63.
 17. Mariański J., Sekularyzacja, desekularyzacja. Nowa duchowość. Studium socjologiczne, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2013.
 18. Mura A., The Symbolic Function of Transmodernity, „Language and Psychoanalysis” (2012)1, s. 68–87.
 19. Raport o stanie wiary – z kard. Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, Wydawnictwo Znak, Kraków 1986.
 20. Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci – z kard. Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
 21. Weigel G., Katolicyzm ewangeliczny. Gruntowna reforma Kościoła w XXI wieku, tł. G. Gomola, A. Gomola, Wydawnictwo M, Kraków 2014.
 22. Williams J., The Pentecostalization of Christian Zionism, „Church History” 84(2015)1, s. 159–194.
 23. Zurlo G. A., Demographics of Global Evangelicalism, w: Evangelicals Around the World: A Global Handbook for the 21st Century, red. B. C. Stiller, T. M. Johnson, K. Stiller, M. Hutchinson, Thomas Nelson Publishing, Nashville 2015, s. 34–45.
 24. Źródła internetowe
 25. Bertocchi L., Sinodo, undici cardinali scendono in campo per fermare la „protestantizzazione” della Chiesa, http://www.lanuovabq.it/it/articoli-sinodo-undici-cardinali-scendono-in-campoper-fermare-la-protestantizzazione-della-chiesa-13551.htm [dostęp: 11.07.2016].
 26. The Pentecostalisation of Public Spheres in Africa and China, http://www.leeds.ac.uk/arts/events/event/2171/research_day_the_pentecostalisation_of_public_spheres [dostęp: 11.07.2016].
 27. Weishaupt G. P., „Protestantisierung” des Priesterbildes, http://www.kathnews.de/protestantisierung-des-priesterbildes [dostęp: 11.07.2016].