Pressto.

Nagłowek strony

Próba klasyfikacji gmin województwa warmińsko-mazurskiego z punktu widzenia ich sytuacji finansowej

Anna Wichowska

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.18

Abstrakt


W artykule podjęto próbę klasyfikacji gmin województwa warmińsko-mazurskiego z punktu widzenia oceny ich sytuacji finansowej. Zakres badań objął lata 2010-2014 i dotyczył wszystkich gmin województwa. Do realizacji celu badań posłużono się metodą grupowania k-średnich. Cechami charakteryzującymi budżety gmin były cztery wskaźniki budżetowe wybrane spośród wskaźników proponowanych przez Ministerstwo Finansów. W rezultacie klasyfikacji otrzymano pięć grup gmin, które zostały scharakteryzowane pod kątem ich sytuacji budżetowej, a następnie utworzono ranking poszczególnych grup. Dokonano także profilowania grup gmin z punktu widzenia statusu prawnego oraz położenia geograficznego gmin. Badania wykazały, że w badanym okresie tylko 57 spośród 116 gmin województwa warmińsko-mazurskiego (łącznie dwie grupy gmin) charakteryzowały się relatywnie dobrą sytuacją budżetową. Pozostałe gminy uzyskały niską ocenę budżetu i zostały zaklasyfikowane do trzech pozostałych grup gmin.


Słowa kluczowe


budżet gminy; metoda klasyfikacji; województwo warmińsko-

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 38 PDF - 28

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.