CALL FOR PAPERS: Design. Historia designu, metodologia badań, instytucje

Badania nad historią designu, choć wyrosłe z historii sztuki, mają już swoją ugruntowaną pozycję, poświęcone są im cykliczne i okazjonalne konferencje, wreszcie specjalistyczne publikacje z „Journal of Design History” na czele. Wyraźnie dostrzegalna jest zmiana badawczych perspektyw, w których odchodzi się od zagadnień produkcyjnych w stronę społeczno-historycznych, dalej konsumpcji, by w ostatnich latach odczytywać historię designu w polu mediacyjnych dyskursów widząc w designie nie tylko obiekty, ale też zespół praktyk i narracji silnie związanych ze studiami nad historią kultury (Lees-Maffei, 2009). Koniunktura dla historii designu stymulowana jest także społecznym zainteresowaniem jego wytworami i objawia się w rynku sztuki, w kolekcjonerstwie i wystawiennictwie oraz regionalnym na ogół ujawnianiem zapomnianych projektantów, wyrobów, producentów. Dotyczy ona przede wszystkim designu powstałego po 1945 roku, dynamizując tym samym jego badawcze otoczenie, sprzyjając dywersyfikacji perspektyw metodologicznych, badawczych celów i oczekiwanych rezultatów, interdyscyplinarności. Zjawiska te są wyraźnie obserwowane w zakresie historii designu Europy Środkowo-Wschodniej, w której nadal – ze zróżnicowaną regionalnie intensywnością – tworzą się (lub rozwijają się) badawcze środowiska, instytucje i kolekcje, rynek sztuki, mechanizmy popularyzacji. Istotną cezurą był dla tego makroregionu przełom transformacyjny po 1989 roku, który zamknął erę państwowo sterowanego designu wraz z całym jego zapleczem, by zarazem niebawem doprowadzić do narodzin naukowej refleksji nad jego historią, potrzebę systematyzacji i zabezpieczenia, a całkowicie współcześnie – także re-edycji wybranych projektów. W planowanym tomie nie chcielibyśmy się ograniczać do historii designu Europy Środkowo-Wschodniej, ale jednak ambicją naszą jest uchwycenie dynamiki refleksji nad jego funkcjonowaniem przede wszystkim dla tego obszaru, nie tracąc z pola widzenia także tendencji zachodnioeuropejskich czy światowych. Mając to na uwadze, mile widziane będą zgłoszenia tekstów, w których podjęte zostaną następujące zagadnienia:

  • przejście w projektowaniu i wytwarzaniu od sztuki użytkowej do designu
  • design w planie tworzenia nowego społeczeństwa i człowieka
  • design jako obszar aspiracji władzy
  • design w społeczeństwach niedoboru
  • poradnictwo i reklama w zakresie designu
  • strategie kolekcjonowania designu
  • modele eksponowania designu
  • historia designu w edukacji akademickiej

Prosimy o nadsyłanie abstraktów (2000-3000 znaków) wraz z krótkim biogramem naukowym (do 500 znaków) do 15 listopada 2020 na adres aq.redakcja@amu.edu.pl. Przyjmujemy zgłoszenia tekstów w języku polskim, angielskim i niemieckim. Autorzy zaakceptowanych propozycji będą proszeni o dostarczenie pełnych tekstów do 15 lutego 2021. Preferowana objętość tekstów to około 50.000 znaków. Teksty muszą być sformatowane według zasad podanych na stronie internetowej czasopisma (zakładka Dla Autorów). Przypominamy także, że możliwe jest nadsyłanie propozycji artykułów z dziedziny historii sztuki, które nie są związane z sekcją tematyczną numeru.