Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Justyna Łopaczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka
Telefon +48 61 829 38 43

Wsparcie techniczne

Pressto
Telefon 618293866