Główna osoba do kontaktu

dr Aldona Chachlikowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
+48 61 829 38 01

Wsparcie techniczne

Pressto
618293866