Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr Małgorzata Dąbrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska


Sekretarz redakcji

mgr Justyna Łopaczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska

mgr Anna Cebulska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska


Rada naukowa

dr Hans Gerd Happel, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

dr Wolfgang Kessler, Martin-Opitz-Bibliothek Herne, Niemcy

dr hab. Markus Krzoska, Justus-Liebig-Universität Giessen, Niemcy

dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

prof. UW dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

mgr Małgorzata Rychlik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska

dr hab. Peter Sjökvist, Uppsala Universitet, Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva, Szwecja

mgr Jakub Skutecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska

dr Alicja Szulc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska

dr hab. Rafał Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska