Pressto.

Nagłowek strony

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. dr hab. Artur Jazdon, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska

Sekretarz redakcji

  1. dr Aldona Chachlikowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska

Członkowie zespołu redakcyjnego

  1. dr Hans Gerd Happel, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy
  2. Piotr Karwasiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska
  3. dr Wolfgang Kessler, Martin-Opitz-Bibliothek Herne, Niemcy
  4. dr hab. Markus Krzoska, Justus-Liebig-Universität Giessen, Niemcy
  5. Zygmunt Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska
  6. Jakub Skutecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska
  7. dr Alicja Szulc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo