Redaktor naczelny

dr Małgorzata Dąbrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska

Sekretarz redakcji

mgr Justyna Łopaczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska

Członkowie zespołu redakcyjnego

dr Hans Gerd Happel, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy

dr Wolfgang Kessler, Martin-Opitz-Bibliothek Herne, Niemcy

dr hab. Markus Krzoska, Justus-Liebig-Universität Giessen, Niemcy

Małgorzata Rychlik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska

Jakub Skutecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska

dr Alicja Szulc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska

dr hab. Rafał Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska