Recenzenci

Recenzenci 2021

dr hab. Agnieszka Borysowska
dr Anna Bujko
prof. UP dr hab. Katarzyna Dormus
dr Agnieszka Franczyk-Cegła
prof. dr hab. Grażyna Gajewska
prof. UŚ dr hab. Jolanta Gwioździk
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
dr Henryk Hollender
dr hab. Artur Jazdon
prof. PAN dr hab. Jerzy Kaliszuk
prof. dr hab. Jerzy Kałążny
prof. UP dr hab. Władysław Marek Kolasa
dr hab. Markus Krzoska
dr hab. Jakub Kujawiński
prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki
prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik
prof. dr hab. Mieczysław Mejor
prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
prof. UMCS dr hab. Zbigniew Osiński
dr Marcin Roszkowski
dr Dorota Sidorowicz-Mulak
dr hab. Peter Sjökvist
prof. PAN dr hab. Jacek Soszyński
dr Leszek Szafrański
prof. dr hab. Piotr Urbański
dr Izabela Wiencek-Sielska
prof. dr hab. Wiesław Wydra
dr hab. Maciej Zdanek

Recenzenci 2020

dr Alicja Bielak

prof. UW dr hab. Tadeusz Cegielski

dr Michał Choptiany

dr hab. Wiktor Czernianin

dr hab. Dariusz Grygrowski

dr Alina Hinc

dr Henryk Hollender

dr Anna Jabłońska

dr hab. Artur Jazdon

mgr Andrzej Karpowicz

dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba

dr hab. Małgorzata Kisilowska

prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss

dr hab. Markus Krzoska

dr Wanda Matras-Mastalerz

prof. UJ dr hab. Jakub Niedźwiedź

mgr Jakub Skutecki

dr hab. Teresa Święćkowska

prof. UWM dr hab. Marzena Świgoń

prof. UMK dr hab. Arkadiusz Wagner

dr Anna Wałek

prof. dr hab. Tomasz Wójcik

prof. dr hab. Wiesław Wydra

prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek

 

Recenzenci 2019

prof. UAM dr hab. Mirosław Górny

dr hab. Artur Jazdon

mgr Andrzej Jazdon

prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss

prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

mgr Zygmunt Poznański

prof. UMK dr hab. Arkadiusz Wagner

prof. dr hab. Jacek Wojciechowski

prof. dr hab. Wiesław Wydra

 

Recenzenci 2018

prof. UP dr hab. Krzysztof Bąk

prof. UAM dr hab. Piotr Chachlikowski

prof. UAM dr hab. Mirosław Górny

dr hab. Artur Jazdon

prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

prof. UMK dr hab. Arkadiusz Wagner

prof. dr hab. Jacek Wojciechowski

prof. dr hab. Wiesław Wydra

 

Recenzenci 2017

prof. UAM dr hab. Piotr Chachlikowski

dr hab. Artur Jazdon

dr Eryk Krasucki

prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak

prof. AP dr hab. Zenon Romanow

prof. UG dr hab. Maja Wojciechowska

prof. dr hab. Jacek Wojciechowski

prof. dr hab. Wiesław Wydra

 

Recenzenci 2016

prof. UŁ dr hab. Mariola Antczak

prof. UAM dr hab. Mirosław Górny

dr hab. Małgorzata Kisilowska

prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

prof. UAM dr hab. Elżbieta Pakszys

prof. UMK dr hab. Arkadiusz Wagner

prof. dr hab. Jacek Wojciechowski

prof. dr hab. Wiesław Wydra

 

Recenzenci 2015

prof. UAM dr hab. Edward Jeliński

prof. UAM dr hab. Zbigniew Kopeć

prof. UAM dr hab. Alina Mądry

prof. UAM dr hab. Piotr Nowak

prof. dr hab. Ryszard Nowicki

prof. UMK dr hab. Arkadiusz Wagner

prof. dr hab. Jacek Wojciechowski

prof. dr hab. Wiesław Wydra

 

Recenzenci 2014

prof. dr hab. Ewa Głowacka

prof. UAM dr hab. Mirosław Górny

dr hab. Małgorzata Kisilowska

prof. UAM dr ha. Przemysław Matusik

prof. UAM dr hab. Piotr Nowak

prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz

prof. dr hab. Ryszard Wieczorek

prof. dr hab. Jacek Wojciechowski

prof. dr hab. Wiesław Wydra

 

Recenzenci za lata 2004-2013

prof. UŁ dr hab. Mariola Antczak

prof. dr hab. Radosław Gaziński

prof. UAM dr hab. Mirosław Górny

dr hab. Małgorzata Kisilowska

prof. UWr dr hab. Małgorzata Komza

prof. dr hab. Ryszard Marciniak

prof. UJ dr hab. Marek Nahotko

prof. UAM dr hab. Piotr Nowak

prof. dr. hab Ryszard Nowicki

prof. dr hab. Stanisław Sierpowski

prof. UAM dr hab. Jan Sójka

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

prof. dr hab. Jacek Wojciechowski

prof. dr hab. Wiesław Wydra

prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert