Opis dziennika

Profil czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące historii książki, dziejów bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa. Periodyk zawiera stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady, Recenzje. Artykuły oraz Miscellanea i Przekłady są opatrzone abstraktami w języku angielskim. Na język angielski jest przetłumaczony także spis treści każdego rocznika. Publikowane teksty są ilustrowane materiałami wskazanymi przez autorów. Rocznik ukazuje się od 1997 roku. Obecna edycja stanowi kontynuację czasopisma pod tym samym tytułem, wydawanego w latach 1960-1970, które publikowano w serii Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dostęp do pełnych tekstów czasopisma znajduje się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej). Aby podkreślić tę ciągłość, nowy i różniący się zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi periodyk otrzymał podwójną numerację. Pierwszy rocznik nowej edycji opatrzono numerem 1, natomiast ciągłość tytułu zaakcentowano dodanym w nawiasie, kolejnym numerem odnoszącym się do całości czasopisma. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana. Numery „Biblioteki” od 1(10)1997 do 10(19)2006 zostały umieszczone w pełnej wersji na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zawartość kolejnych roczników czasopisma jest dostępna w bazie Muzeum Historii Polski BazHum oraz w Directory of Open Access Journals, a od 2007 roku – w uniwersyteckim repozytorium AMUR. Rocznik jest indeksowany w bazie IC Journals Master List.


DOI: 10.14746/b |ISSN: 1506-3615 | ISSN (Online): 2391-5838 | Licencja Creative Commons

 

Nr 25 (34) (2021)

Opublikowane: gru 30, 2021

Od Redakcji

66

XV-wieczny odpis psalterium abbreviatum z kodeksu Jakuba z Kowalewic (BU Rkp. 1746)

13-28 Łukasz Nowak
122

Szyfr Jana Żdżarowskiego (-1551) na tle metod kryptograficznych używanych w Polsce pierwszej połowy XVI w.

29-77 Jakub Łukaszewski
181

Słowo i obraz jako budulec książki do wrożb. O strategiach protoemblematycznych w staropolskim sortilegium Stanisława z Bochnie

79-106 Justyna Kiliańczyk-Zięba
98

Polskie książki o proweniencji jezuickiej z biblioteki kolegium jezuickiego w Rydze (1583–1621) w kontekście dziedzictwa kulturalnego i historycznego Polski i Łotwy

107-125 Laura Kreigere-Liepiņa
97

Literackie łupy wojenne w Uppsali w praktyce – teologia kontrowersyjna

127-140 Peter Sjökvist
82

Historia książki w Czechach do roku 1800 online

141-149 Lenka Veselá, Jindřich Marek
83

Niemieckie gazety i czasopisma w krajobrazie prasowym Poznania i Wielkopolski przed rokiem 1918. Przyczynek do zbadania ciekawej grupy źródeł

151-169 Matthias Barełkowski
87

Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1939–1947 ze wstępem i w opracowaniu Norberta Delestowicza

171-200 Jan Baumgart
74

Cyfrowa humanistyka w bibliotece akademickiej – tworzenie narracji za pomocą informacji przestrzennej

201-213 Maria A. Jankowska
154

Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie – nowe zadania bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej

215-231 Anna Wałek
100

Publikowanie otwarte społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

233-246 Małgorzata Rychlik
120

Rady naukowe czasopism – czego się możemy o nich dowiedzieć z not redakcyjnych?

247-261 Aneta Drabek, Magdalena Bemke-Świtilnik
96

Michał Spandowski, Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland, in collaboration with Sławomir Szyller, description of bookbindings prepared by Maria Brynda, translation: Elżbieta Olechowska, vol. I, Warszawa: Biblioteka Narodowa 2020, s. 694 [1]. ISBN 978-83-7009-833-6

265-280 Jakub Łukaszewski
73

Beata Żołędowska-Król, Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenie ziem polskich (1901–1939).

281-286 Artur Jazdon
66

Leah Price, What we talk about when talk about books, Nowy Jork: Basic Books 2019, s. 215. ISBN 978-0-465-04268-5

287-293 Diana Szary-Matuszkowiak
66

Big Data w humanistyce i naukach społecznych, redakcja naukowa Aneta Firlej-Buzon, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2020 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, 197), s. 199. ISBN 978-83-65741-56-1

295-302 Jacek Wojciechowski
71

W poszukiwaniu wzorów i wzorców osobowych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych, red. Stanisława Kurek-Kokocińska, Anna Tokarska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2021, s. 248. ISBN 978-83-8220-157-4

303-306 Maja Wojciechowska
57

Wiesława Budowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz, Marcin Żynda, Z biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników biblioteki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 2020 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka), s. 187. ISBN 978-83-65741-61-5

307-309 Jacek Wojciechowski
61

Małgorzata Kisilowska, Biblioteki publiczne w kryzysie: doświadczenie pierwszego etapu pandemii, Warszawa: SBP 2021 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka), s. 276. IS BN 978-83-65741-69-1

311-323 Aleksandra Mikołajska
61

Halina Basińska (1954–2021)

327-328 Katarzyna Karasiak
58

Lech Adamczak (1949–2021)

329-330 Jacek Halicki
57
Wyświetl wszystkie numery