Biblioteka

Aktualny numer

Nr 25 (34) (2021)
Opublikowany grudnia 30, 2021

Profil czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące historii książki, dziejów bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa. Periodyk zawiera stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Recenzje. Artykuły i Miscellanea są opatrzone abstraktami w języku angielskim. Na język angielski jest przetłumaczony także spis treści każdego rocznika. Publikowane teksty są ilustrowane materiałami wskazanymi przez autorów. Rocznik ukazuje się od 1997 roku. Obecna edycja stanowi kontynuację czasopisma pod tym samym tytułem, wydawanego w latach 1960-1970, które publikowano w serii Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dostęp do pełnych tekstów czasopisma znajduje się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej). Aby podkreślić tę ciągłość, nowy i różniący się zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi periodyk otrzymał podwójną numerację. Pierwszy rocznik nowej edycji opatrzono numerem 1, natomiast ciągłość tytułu zaakcentowano dodanym w nawiasie, kolejnym numerem odnoszącym się do całości czasopisma. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. Numery „Biblioteki” od 1(10)1997 do 10(19)2006 zostały umieszczone w pełnej wersji na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Sciences and Humanities. Rocznik jest indeksowany w bazach: ERICH+, Sherpa Romeo i IC Journals Master List oraz w bazie polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych Most Wiedzy. Zawartość czasopisma jest dostępna w bazach: Directory of Open Access Journals, BazHum Muzeum Historii Polski oraz Bibliotece Nauki na Platformie Polskich Publikacji Naukowych, a od 2007 roku – w uniwersyteckim repozytorium AMUR.

 

WSKAŹNKI OCENY CZASOPISMA: Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40   cejsh.pngici.pngmhp1.pngDOAJ.pngPKP.pnggoogle_scholar.pngworldcat.png  

Artykuły

Redakcja Czasopisma
7-9
Od Redakcji
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.1
PDF
Łukasz Nowak
13-28
XV-wieczny odpis psalterium abbreviatum z kodeksu Jakuba z Kowalewic (BU Rkp. 1746)
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.2
PDF
Jakub Łukaszewski
29-77
Szyfr Jana Żdżarowskiego (-1551) na tle metod kryptograficznych używanych w Polsce pierwszej połowy XVI w.
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.3
PDF
Justyna Kiliańczyk-Zięba
79-106
Słowo i obraz jako budulec książki do wrożb. O strategiach protoemblematycznych w staropolskim sortilegium Stanisława z Bochnie
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.4
PDF
Laura Kreigere-Liepiņa
107-125
Polskie książki o proweniencji jezuickiej z biblioteki kolegium jezuickiego w Rydze (1583–1621) w kontekście dziedzictwa kulturalnego i historycznego Polski i Łotwy
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.5
PDF (English)
Peter Sjökvist
127-140
Literackie łupy wojenne w Uppsali w praktyce – teologia kontrowersyjna
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.6
PDF (English)
Lenka Veselá, Jindřich Marek
141-149
Historia książki w Czechach do roku 1800 online
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.7
PDF (English)
Matthias Barełkowski
151-169
Niemieckie gazety i czasopisma w krajobrazie prasowym Poznania i Wielkopolski przed rokiem 1918. Przyczynek do zbadania ciekawej grupy źródeł
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.8
PDF
Jan Baumgart
171-200
Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1939–1947 ze wstępem i w opracowaniu Norberta Delestowicza
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.9
PDF
Maria A. Jankowska
201-213
Cyfrowa humanistyka w bibliotece akademickiej – tworzenie narracji za pomocą informacji przestrzennej
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.10
PDF (English)
Anna Wałek
215-231
Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie – nowe zadania bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.11
PDF
Małgorzata Rychlik
233-246
Publikowanie otwarte społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.12
PDF
Aneta Drabek, Magdalena Bemke-Świtilnik
247-261
Rady naukowe czasopism – czego się możemy o nich dowiedzieć z not redakcyjnych?
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.13
PDF

Recenzje

Jakub Łukaszewski
265-280
Michał Spandowski, Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland, in collaboration with Sławomir Szyller, description of bookbindings prepared by Maria Brynda, translation: Elżbieta Olechowska, vol. I, Warszawa: Biblioteka Narodowa 2020, s. 694 [1]. ISBN 978-83-7009-833-6
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.14
PDF
Artur Jazdon
281-286
Beata Żołędowska-Król, Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenie ziem polskich (1901–1939).
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.15
PDF
Diana Szary-Matuszkowiak
287-293
Leah Price, What we talk about when talk about books, Nowy Jork: Basic Books 2019, s. 215. ISBN 978-0-465-04268-5
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.16
PDF
Jacek Wojciechowski
295-302
Big Data w humanistyce i naukach społecznych, redakcja naukowa Aneta Firlej-Buzon, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2020 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, 197), s. 199. ISBN 978-83-65741-56-1
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.17
PDF
Maja Wojciechowska
303-306
W poszukiwaniu wzorów i wzorców osobowych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych, red. Stanisława Kurek-Kokocińska, Anna Tokarska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2021, s. 248. ISBN 978-83-8220-157-4
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.18
PDF
Jacek Wojciechowski
307-309
Wiesława Budowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz, Marcin Żynda, Z biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników biblioteki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 2020 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka), s. 187. ISBN 978-83-65741-61-5
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.19
PDF
Aleksandra Mikołajska
311-323
Małgorzata Kisilowska, Biblioteki publiczne w kryzysie: doświadczenie pierwszego etapu pandemii, Warszawa: SBP 2021 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka), s. 276. IS BN 978-83-65741-69-1
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.20
PDF
Wyświetl wszystkie wydania

DOI: 10.14746/b |ISSN: 1506-3615 | ISSN (Online): 2391-5838 | Licencja Creative Commons