Biblioteka

Aktualny numer

Nr 26 (35) (2022)
Opublikowany 2022 grudnia 30

Profil czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące historii książki, dziejów bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa. Periodyk zawiera stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Recenzje. Artykuły i Miscellanea są opatrzone abstraktami w języku angielskim. Na język angielski jest przetłumaczony także spis treści każdego rocznika. Publikowane teksty są ilustrowane materiałami wskazanymi przez autorów. Rocznik ukazuje się od 1997 roku. Obecna edycja stanowi kontynuację czasopisma pod tym samym tytułem, wydawanego w latach 1960-1970, które publikowano w serii Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dostęp do pełnych tekstów czasopisma znajduje się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej). Aby podkreślić tę ciągłość, nowy i różniący się zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi periodyk otrzymał podwójną numerację. Pierwszy rocznik nowej edycji opatrzono numerem 1, natomiast ciągłość tytułu zaakcentowano dodanym w nawiasie, kolejnym numerem odnoszącym się do całości czasopisma. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. Numery „Biblioteki” od 1(10)1997 do 10(19)2006 zostały umieszczone w pełnej wersji na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Sciences and Humanities. Rocznik jest indeksowany w bazach: ERIH+, Sherpa Romeo i IC Journals Master List oraz w bazie polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych Most Wiedzy. Zawartość czasopisma jest dostępna w bazach: Directory of Open Access Journals, BazHum Muzeum Historii Polski oraz Bibliotece Nauki na Platformie Polskich Publikacji Naukowych, a od 2007 roku – w uniwersyteckim repozytorium AMUR.

INDEKSOWANE W:

cejsh.pngici.pngmhp1.pngDOAJ.pngPKP.pnggoogle_scholar.pngworldcat.png  

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2024): 40

DOI: 10.14746/b
eISSN: 2391-5838  
ISSN: 1506-3615  
Prace publikowane w czasopismie dostepne są od 2015 roku są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.Licencja Creative Commons

 

 

Wstęp

Redakcja czasopisma
7-10
Od Redakcji
PDF
Małgorzata Dąbrowicz, Artur Jazdon
11-30
„Biblioteka” – kilka refleksji z okazji 25-lecia nowej edycji czasopisma
PDF

Wspomnienie

Bożena Świstek-Oborska
417-420
Alicja Jaroszyk (1947–2022)
PDF
Iuliana Grażyńska
421-423
Andrzej Karpowicz (1945-2022)
PDF
Józef Malinowski
425-426
Maria Marchlewiczowa (1935-2021)
PDF
Wyświetl wszystkie wydania

DOI: 10.14746/b | ISSN: 1506-3615 | ISSN (Online): 2391-5838 | Licencja Creative Commons