Biblioteka

Aktualny numer

Nr 27 (36) (2023)
Opublikowany 2024 marca 7

Profil czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące historii książki, dziejów bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa. Periodyk zawiera stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Recenzje. Artykuły i Miscellanea są opatrzone abstraktami w języku angielskim. Na język angielski jest przetłumaczony także spis treści każdego rocznika. Publikowane teksty są ilustrowane materiałami wskazanymi przez autorów. Rocznik ukazuje się od 1997 roku. Obecna edycja stanowi kontynuację czasopisma pod tym samym tytułem, wydawanego w latach 1960-1970, które publikowano w serii Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dostęp do pełnych tekstów czasopisma znajduje się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej). Aby podkreślić tę ciągłość, nowy i różniący się zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi periodyk otrzymał podwójną numerację. Pierwszy rocznik nowej edycji opatrzono numerem 1, natomiast ciągłość tytułu zaakcentowano dodanym w nawiasie, kolejnym numerem odnoszącym się do całości czasopisma. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. Numery „Biblioteki” od 1(10)1997 do 10(19)2006 zostały umieszczone w pełnej wersji na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Sciences and Humanities. Rocznik jest indeksowany w bazach: ERIH+, Sherpa Romeo i IC Journals Master List oraz w bazie polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych Most Wiedzy. Zawartość czasopisma jest dostępna w bazach: Directory of Open Access Journals, BazHum Muzeum Historii Polski oraz Bibliotece Nauki na Platformie Polskich Publikacji Naukowych, a od 2007 roku – w uniwersyteckim repozytorium AMUR.

INDEKSOWANE W:

cejsh.pngici.pngmhp1.pngDOAJ.pngPKP.pnggoogle_scholar.pngworldcat.png  

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2024): 40

DOI: 10.14746/b
eISSN: 2391-5838  
ISSN: 1506-3615  
Prace publikowane w czasopismie dostepne są od 2015 roku są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.Licencja Creative Commons

 

 

Wstęp

Justyna Łopaczyk
7-11
Od Redakcji
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.1

Artykuły

Peter Sjökvist
15-29
O literackich łupach wojennych w bibliotekach prywatnych. Przypadek zbiorów Clasa Rålamba w Länna Gård
PDF (English)
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.2
Sławomir Sobczyk
31-47
Duńska Biblioteka Królewska: wielowymiarowy pomost między przeszłością i nowoczesnością
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.3
Eliza Pieciul-Karmińska, Renata Wilgosiewicz-Skutecka
49-78
Prywatna biblioteka braci Grimm i odnaleziony fragment księgozbioru w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.4
Szymon Bauman
79-117
Sprawa dyscyplinarna woźnego Józefa Książkiewicza jako przyczynek do dziejów Biblioteki Uniwersytetu Poznańskiego w latach międzywojennych
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.5
Jean-Dominique Mellot
119-150
Badania nad historią bibliotek: kilka refleksji z perspektywy francuskiej
PDF (Français (France))
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.6
Agnieszka Rybarczyk
151-175
Zróżnicowanie języka formy – wizualno-werbalny charakter kolekcji Liberatura ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na podstawie wybranych przykładów
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.7
Joanna Gajowiecka-Misztal
177-197
„Nie wierzę w bajki!”: Henrietta Regina Davidson Avram (1919–2006)
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.8
Marcin Zaborski
199-223
Wróg zza Odry. Niemcy na łamach czasopisma „Płomyk” (1945-1949)
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.9
Aneta Drabek
225-256
Polskie czasopisma humanistyczne i teologiczne w bazie Scopus: w kierunku umiędzynarodowienia
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.10
Leszek Szafrański, Marta Urbaniec
257-267
Wykorzystanie wskaźników altmetrycznych w Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (międzyuczelnianej platformie deponowania danych)
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.11
Włodzimierz Lewoniewski
269-294
Najczęściej cytowane źródła informacji naukowej w artykułach Wikipedii w różnych językach
PDF (English)
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.12
Magdalena Biniaś-Szkopek, Aleksandra Losik
295-312
Czy historycy śnią o cyfrowych rękopisach? Platforma Cyfrowa Biblioteki Kórnickiej w warsztacie badacza przeszłości
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.13
Marek Górski
313-339
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Historia powstania na podstawie analizy dostępnych dokumentów oraz najważniejsze fakty w 25-leciu działalności
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.14
Lidia Derfert-Wolf
342-359
Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych (AFBN) – z perspektywy 20 lat doświadczeń
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.15

Recenzje

Alina Kucharska
363-369
Artur Jazdon, „W bezpiecznym żyjesz kraju”. Polskie książki, prasa i biblioteki Poznania lat Wielkiej Wojny, Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania 2023, s. 444. ISBN 978-83-7768-356-9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.16
Piotr Nowak
371-382
Kamila Budrowska, Cenzura i okolice. Studia o cenzurze instytucjonalnej w Polsce w latach 1944–1990, Warszawa: Instytut Badań Literackich 2022 (Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL, t. 10, red. nauk. serii Kamila Budrowska), ss. 251. ISBN 978-83-6689-848-6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.17
Agnieszka Sadowska
383-388
Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki: studia i szkice z teorii i praktyki, red. Anita Has-Tokarz, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2022, ss. 186. ISBN 978-83-227-9634-4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.18

Wspomnienie

Artur Jazdon
391-394
Eugenia Dabertowa (1934-2023)
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.19
Rafał Wójcik
395-396
Robert Szmytkowski (1977–2023)
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.20
Andrzej Jazdon
397-399
Barbara Zakrzewska (1946-2023)
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2023.27.21
Wyświetl wszystkie wydania

DOI: 10.14746/b | ISSN: 1506-3615 | ISSN (Online): 2391-5838 | Licencja Creative Commons