Opis czasopisma

Profil czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące historii książki, dziejów bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa. Periodyk zawiera stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady, Recenzje. Artykuły oraz Miscellanea i Przekłady są opatrzone abstraktami w języku angielskim. Na język angielski jest przetłumaczony także spis treści każdego rocznika. Publikowane teksty są ilustrowane materiałami wskazanymi przez autorów. Rocznik ukazuje się od 1997 roku. Obecna edycja stanowi kontynuację czasopisma pod tym samym tytułem, wydawanego w latach 1960-1970, które publikowano w serii Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dostęp do pełnych tekstów czasopisma znajduje się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej). Aby podkreślić tę ciągłość, nowy i różniący się zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi periodyk otrzymał podwójną numerację. Pierwszy rocznik nowej edycji opatrzono numerem 1, natomiast ciągłość tytułu zaakcentowano dodanym w nawiasie, kolejnym numerem odnoszącym się do całości czasopisma. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana. Numery „Biblioteki” od 1(10)1997 do 10(19)2006 zostały umieszczone w pełnej wersji na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zawartość kolejnych roczników czasopisma jest dostępna w bazie Muzeum Historii Polski BazHum oraz w Directory of Open Access Journals, a od 2007 roku – w uniwersyteckim repozytorium AMUR. Rocznik jest indeksowany w bazie IC Journals Master List.


DOI: 10.14746/b |ISSN: 1506-3615 | ISSN (Online): 2391-5838 | Licencja Creative Commons

 

Nr 24 (33) (2020)

Opublikowane: gru 30, 2020

Stare druki pochodzące z klasztorów skasowanych w Wielkopolsce w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

9-45 Marianna Czapnik
271

Znowu razem, czyli o trzech woluminach z księgozbioru Andrzeja Frycza Modrzewskiego we flamandzkich oprawach plakietowych. Znalezisko ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali i Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

47-69 Helena Backman, Jakub Łukaszewski
189

Listy, uczeni, książki. Machinae coelestis pars posterior Jana Heweliusza z biblioteki Andreasa Müllera Greiffenhagiusa

71-99 Agnieszka Borysowska
151

Książki z Braniewa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali w XVII wieku

101-116 Peter Sjökvist
173

„Te obrazki mogą zagrozić pokojowi publicznemu”. Karty pocztowe ze zbioru Bernarda Chrzanowskiego przed niemieckim parlamentem

117-171 Agnieszka Baszko
165

Kilka uwag o symbolice masońskiej

173-189 Iuliana Grażyńska
146

Zuzanna Ginczanka w archiwach i bibliotekach

191-216 Izolda Kiec
126

Bibliotekarski wielobój

217-256 Jacek Wojciechowski
122

Instytucjonalna Polityka Otwartego Dostępu. Działania związane z wprowadzeniem otwartego mandatu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej

257-276 Marek M. Górski, Dorota Buzdygan, Dorota Lipińska
148

Rola zaufania w budowaniu kapitału społecznego w środowisku zawodowym bibliotekarzy. Wyniki badania

277-301 Maja Wojciechowska
144

Możliwości zastosowania arteterapii wśród seniorów. Kubizm w biblioterapii

303-321 Iwona Grodź
236

Niewykorzystana szansa. Kilka uwag do pracy Ady Arendt Archeologia zatroskania. Staropolskie kalendarze w działaniu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2019 (Communicare – historia i kultura), s. 344, facsim., il, mapy. ISBN 978-83-235-3917-9

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej: Staropolskie kalendarze w działaniu. Siedemnastowieczne kalendarze osobiste Bazylego Łuszczewskiego i Ludwika Mikołaja Grabiańskiego, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Prejsa, obronionej w 2018 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

325-339 Jakub Łukaszewski
128

Paweł Bernacki, Polska książka artystyczna po 1989 roku w perspektywie bibliologicznej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2020, s. 380. ISBN 978-83-7977-482-1

341-347 Diana Szary-Matuszkowiak
127

Miejsce spotkań. Biblioteka jako przestrzeń społeczna (na przykładzie województwa lubuskiego), red. Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2019, s. 128. ISBN 978-83-65741-40-0

349-353 Jacek Wojciechowski
130

„Studia o Książce i Informacji”, R. 37, 2018, red. Elżbieta Jamróz-Stolarska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 219, ISSN 0239-6661 (AUWr), 2300-7729 (SoKiI)

355-362 Jacek Wojciechowski
128

„Roczniki Biblioteczne”, R. LXIII, 2019, red. naczelny: Maciej Matwijów, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 309. ISSN 0080-3626

363-370 Jacek Wojciechowski
121

Data driven decisions: jak odnaleźć się w natłoku danych, red. Michał Lutostański, Mateusz Galica, Michał Protasiuk, Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2018, s. 251. ISBN 978-83-01-20134-0

371-379 Aleksandra Mikołajska
127

Dobrochna Priebe (1942–2020)

383-385 Artur Jazdon
127

Marlena Solak (1957–2020)

387-389 Aleksandra Mikołajska, Jolanta Noskowiak
119

Autorzy

116
Wyświetl wszystkie numery