Czy historycy śnią o cyfrowych rękopisach? Platforma Cyfrowa Biblioteki Kórnickiej w warsztacie badacza przeszłości
PDF

Słowa kluczowe

biblioteki naukowe
Tytus Działyński
informacja naukowa
digitalizacja
PAN Biblioteka Kórnicka
BIBLIOTEKA 2.0

Jak cytować

Biniaś-Szkopek, M., & Losik, A. (2024). Czy historycy śnią o cyfrowych rękopisach? Platforma Cyfrowa Biblioteki Kórnickiej w warsztacie badacza przeszłości. Biblioteka, (27 (36), 295–312. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.13

Liczba wyświetleń: 79


Liczba pobrań: 38

Abstrakt

PAN Biblioteka Kórnicka była jednym z inicjatorów powstania Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Od roku 2019 udostępnia swoje zbiory na Platformie Cyfrowej Biblioteki Kórnickiej, platformie, która powstawała w ramach realizacji projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej”. Jest ona katalogiem OPAC umożliwiającym czytelnikom przeszukiwanie baz katalogowych, korzystanie z biblioteki cyfrowej, a także baz genealogicznych. Celem artykułu jest omówienie Platformy jako narzędzia pracy dla humanistów, a także wskazanie jego dróg rozwoju.

 

 

 

https://doi.org/10.14746/b.2023.27.13
PDF

Bibliografia

Baran-Kozłowski W. , Ogólna charakterystyka oraz dzieje rękopisu „Digestum vetus cum glossis” ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 2017, s. 33-59;

Bątkiewicz-Szymanowska E. , Jastrząb Ł. ,Falk A. , Marcinkowska M. , Małecka M. , Biblioteka Kórnicka przewodnik, Kórnik 2016.

Biniaś-Szkopek M. , Projekt: „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej" realizowany w latach 2016–2019, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 2019, z. 36.

Dajczak W. , Justyniańskie Digesta jako inspiracja argumentacji prawniczej. Od kórnickiego rękopisu Digestow po współczesne spory o granice interpretacji, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 2017, s.11-30.

Frońska J. , Ilustracje marginesowe a praktyka czytelnicza w kórnickich Digestach Justyniana, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 2017, s. 61. Górny M. , Mazurek J. , Key Users of Polish Digital Libraries, „The Electronic Library”, 2012, 30 (4). DOI: https://doi.org/10.1108/02640471211252238

Jabłońska E. , Zagadnienia konserwacji i restauracji rękopisów Napoleona z lat 1793-1795, ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 2003, s. 225-228.

Jasińska S. , Czasopisma emigracyjne w Bibliotece Kórnickiej, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 1930, s. 117-122.

Jasiński T. , Informatyka w służbie humanistyki, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 2003, z. 26.

Kolasa W. , dLibra Digital Library Framework – platforma do budowy bibliotek cyfrowych, [w:] Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie, red. J. Woźniak-Kasperek, J. Franke, Warszawa 2007.

Kurdelska J. , Katalog emigracyjnych wydawnictw periodycznych w Bibliotece Kórnickiej, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 1959, s. 409-467.

Łuczakowa J. , Katalog ‚Papierów po Leonardzie Niedźwieckim’ i Archiwum Dywizji Kozaków Sułtańskich w Bibliotece Kórnickiej, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 1959, s. 241-367.

Majkowski E., Długossiana w dziale rękopisów Biblioteki. Kórnickiej, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 1955, s. 186-189.

Marciniak R. , Ze studiów nad zbiorem „Acta Tomiciana”. Dzieje zwodu Sapieżyńsko-Radziwiłłowskiego w okresie Oświecenia, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 1980, s. 5-16.

Orańska J. , Dwa sztambuchy gdańskie XVII w. [w:] Studia Muzealne II, Wrocław 1957, s. 218-248.

Pokora P. , Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, red. przy współpracy M. Hlebionka, Poznań 2015.

Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet / Nowe media / Kultura 2.0, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013.