Nr 27 (36) (2023)

Artykuły

Peter Sjökvist
15-29
O literackich łupach wojennych w bibliotekach prywatnych. Przypadek zbiorów Clasa Rålamba w Länna Gård
https://doi.org/10.14746/b.2023.27.2
PDF (English)
Sławomir Sobczyk
31-47
Duńska Biblioteka Królewska: wielowymiarowy pomost między przeszłością i nowoczesnością
https://doi.org/10.14746/b.2023.27.3
PDF
Eliza Pieciul-Karmińska, Renata Wilgosiewicz-Skutecka
49-78
Prywatna biblioteka braci Grimm i odnaleziony fragment księgozbioru w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/b.2023.27.4
PDF
Szymon Bauman
79-117
Sprawa dyscyplinarna woźnego Józefa Książkiewicza jako przyczynek do dziejów Biblioteki Uniwersytetu Poznańskiego w latach międzywojennych
https://doi.org/10.14746/b.2023.27.5
PDF
Jean-Dominique Mellot
119-150
Badania nad historią bibliotek: kilka refleksji z perspektywy francuskiej
https://doi.org/10.14746/b.2023.27.6
PDF (Français (France))
Agnieszka Rybarczyk
151-175
Zróżnicowanie języka formy – wizualno-werbalny charakter kolekcji Liberatura ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na podstawie wybranych przykładów
https://doi.org/10.14746/b.2023.27.7
PDF
Joanna Gajowiecka-Misztal
177-197
„Nie wierzę w bajki!”: Henrietta Regina Davidson Avram (1919–2006)
https://doi.org/10.14746/b.2023.27.8
PDF
Marcin Zaborski
199-223
Wróg zza Odry. Niemcy na łamach czasopisma „Płomyk” (1945-1949)
https://doi.org/10.14746/b.2023.27.9
PDF
Aneta Drabek
225-256
Polskie czasopisma humanistyczne i teologiczne w bazie Scopus: w kierunku umiędzynarodowienia
https://doi.org/10.14746/b.2023.27.10
PDF
Leszek Szafrański, Marta Urbaniec
257-267
Wykorzystanie wskaźników altmetrycznych w Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (międzyuczelnianej platformie deponowania danych)
https://doi.org/10.14746/b.2023.27.11
PDF
Włodzimierz Lewoniewski
269-294
Najczęściej cytowane źródła informacji naukowej w artykułach Wikipedii w różnych językach
https://doi.org/10.14746/b.2023.27.12
PDF (English)
Magdalena Biniaś-Szkopek, Aleksandra Losik
295-312
Czy historycy śnią o cyfrowych rękopisach? Platforma Cyfrowa Biblioteki Kórnickiej w warsztacie badacza przeszłości
https://doi.org/10.14746/b.2023.27.13
PDF
Marek Górski
313-339
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Historia powstania na podstawie analizy dostępnych dokumentów oraz najważniejsze fakty w 25-leciu działalności
https://doi.org/10.14746/b.2023.27.14
PDF
Lidia Derfert-Wolf
342-359
Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych (AFBN) – z perspektywy 20 lat doświadczeń
https://doi.org/10.14746/b.2023.27.15
PDF