Badania nad historią bibliotek: kilka refleksji z perspektywy francuskiej
PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

historia książki
historia bibliotek
historia mediów
Francja
XVII i XVIII wiek

Jak cytować

Mellot, J.-D. (2024). Badania nad historią bibliotek: kilka refleksji z perspektywy francuskiej. Biblioteka, (27 (36), 119–150. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.6

Liczba wyświetleń: 70


Liczba pobrań: 54

Abstrakt

We francuskim kontekście historiograficznym historia bibliotek jako dziedzina pojawiła się pod koniec lat 80. XX wieku. To „córka” historii książki i dzieł założycielskich Henri-Jeana Martina (1924–2007). Mimo sporej liczby publikacji po ukazaniu się Histoire des bibliothèques françaises (Paryż 1988–1992, 4 tomy) ta dziedzina badań miała trudności z wykorzystaniem dynamiki charakterystycznej dla historii książki. Historia bibliotek, skupiając się często na problematyce instytucjonalnej i kwestiach współczesnych, przez długi czas pozostawała odizolowana i zmonopolizowana przez pracowników biblio-tek. Zmiana dokonała się dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku pod wpływem prac niedawno zmarłego historyka, Frédérica Barbiera (1952–2023). Od tamtego czasu jesteśmy świadkami znacznego poszerzenia się perspektyw, zgodnie z życzeniem wyrażonym przez samego Barbiera w Histoire des bibliothèques en Occident (wyd. 1, Paryż 2013). Historia bibliotek interesuje coraz większą liczbę badaczy, stała się dziedziną ponadnarodową na poziomie europejskim. Rejestruje przemiany kulturowe, ponadczasowe (przezwyciężając podziały średniowiecze – Ancien régime i Ancien regime – epoka współczesna), stając się nauką multidyscyplinarną (historia polityczna, społeczna, historia kultury, architektury…) i zachowując jednocześnie silny związek z historią książki i mediów. Biblioteki, które na początku XXI wieku uległy znacznej transformacji z powodu zarówno cięć budżetowych, jak i rewolucji cyfrowej, zdają się zagrożone jako instytucje i jako miejsca. Niemniej jednak nadal pełnią istotną misję we współczesnej demokracji, umożliwiając równy dostęp wszystkim (mającym indywidualny dostęp lub nie) do zasobów kultury i mediów, zapewniając mediację „niepionową” (katalogowanie i tworzenie metadanych, klasyfikacja i przechowywanie), niezbędną do udostępniania danych i dokumentów, oraz przyjmując w jednej przestrzeni kulturowej – coraz wygodniejszej i przyjaźniejszej – zarówno czytelników, jak i gości, którzy uczą się w niej „żyć razem”, przestrzegając obowiązujących zasad. Mimo pozornie niekorzystnej sytuacji można uznać, że współczesne biblioteki jeszcze przez długi czas będą dostarczać żywego i inspirującego materiału do badań historycznych.

https://doi.org/10.14746/b.2023.27.6
PDF (Français (France))

Bibliografia

Bibliographie propre à l’article établie par l’auteur (par ordre alphabétique des auteurs ou directeurs de publication)

Antonutti I. (dir.), J.-Ch. Geslot, A. Jehan, A. Sandras & C. Swiatek (collab.), Figures de bibliothécaires, Villeurbanne, Presses de l’ENSSIB, 2020. DOI: https://doi.org/10.4000/books.pressesenssib.12587

Ariès Ph. & G. Duby (dir.), Histoire de la vie privée, Paris, éd. du Seuil, 1985-1987, 5 vol.

Bacha M. & Ch. Hottin (dir.), Les Bibliothèques parisiennes : architecture et décors, Paris, Action artistique de la Ville de Paris, 2002.

Balayé S., La Bibliothèque nationale des origines à 1800, Genève, Droz, 1988.

Barbier F., Histoire des bibliothèques en Occident, Paris, Armand Colin, 2013 (nouv. éd. sous le titre Histoire des bibliothèques : d’Alexandrie aux bibliothèques numériques, ibid., 2021). DOI: https://doi.org/10.3917/arco.barbi.2013.01

Barbier F., « Introduction » au dossier Où en est l’histoire des bibliothèques ?, sous la dir. de F. Barbier, in Histoire et civilisation du livre : revue internationale X, 2014, p. 7-12.

Barbier F. (dir.), Bibliothèques Strasbourg : origines - XXIe siècle, Paris, éd. des Cendres, 2015.

Barbier F. & A. De Pasquale (dir.), Un’istituzione dei Lumi : la biblioteca. Teoria, gestione e pratiche biblioteconomiche nell’Europa dei Lumi : convegno internazionale, Parma, 20-21 maggio 2011, Parme, Museo Bodoniano, 2013.

Barbier F., Th. Dubois & Y. Sordet (dir.), De l’argile au nuage : une archéologie des catalogues (IIe millénaire av. J.-C. - XXIe siècle), catalogue d’exposition, Paris, éd. des Cendres - Genève, Bibliothèque de Genève, 2015.

Barbier F. & I. Monok (dir.), Les Bibliothèques centrales et la construction des identi tés collectives, actes du colloque international de Budapest, Bibliothèque nationale de Hongrie Széchényi, 20-24 novembre 2002, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2005.

Barbier F., I. Monok & A. De Pasquale (dir.), Bibliothèques, décors : années 1780 - années 2000 : nationalités, historicisme, transferts, Budapest, Bibliothèque de l’Académie hongroise des sciences - Bibliothèque du Parlement de Hongrie ; Rome, Bibliothèque nationale centrale, 2019.

Barnett G.K., Histoire des bibliothèques publiques en France de la Révolution à 1939,

Paris, Paris, Promodis - éd. du Cercle de la Librairie, 1987 (trad. d’une thèse soutenue en Grande-Bretagne en 1977 sous le titre The History of Public Libraries in France from the Revolution to 1939).

Baudez B., É. Maisonnier & E. Pénicaut (dir.), Les Hôtels de la Guerre et des Affaires étrangères à Versailles. Deux ministères et une bibliothèque municipale du XVIIIe au XXIe siècle, Paris, Nicolas Chaudun, 2010.

Benoit G., Eugene Morel : Pioneer of Public Libraries in France, Duluth, Litwin Books,

Béroujon A., « Classements et classifications : une étude des bibliothèques privées au XVIIe siècle à Lyon », in Histoire des bibliothécaires, colloque tenu du 27 au 29 novembre 2003 à l’ENSSIB, Villeurbanne, p. 109-126 (en ligne sur le site de l’ENSSIB).

Bertrand A.-M., Bibliothèques urbaines : les villes et leurs bibliothèques municipales de la Libération à la fin des années 1980, thèse de doctorat, université de VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines, 1998, 2 vol.

Bertrand A.-M., Les Bibliothèques municipales : enjeux culturels, sociaux, politiques, Paris, éd. du Cercle de la Librairie, 2002.

Bertrand A.-M., « Ce que le numérique fait à l’histoire des bibliothèques : réflexions exploratoires », in Histoire et civilisation du livre : revue internationale, X, 2014, p. 255-265.

Bertrand G., A. Cayuela, Ch. del Vento & R. Mouren (dir.), Bibliothèques et lecteurs dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Genève, Droz, 2016.

Blasselle B. & L. Portes (dir.), Mélanges autour de l’histoire des livres imprimés et périodiques, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1998.

Blasselle B. & S. Blettner, « Lecteurs et emprunteurs à la Bibliothèque royale sous la monarchie de Juillet », in Romantisme, n° 177, 2017, p. 8-19 DOI: https://doi.org/10.3917/rom.177.0008

Blasselle B. & G. Toscano (dir.), Histoire de la Bibliothèque nationale de France, Paris, BnF éditions, 2022.

Bléchet F., L’Abbé Jean-Paul Bignon (1662-1743) : une République des lettres et des sciences, thèse de doctorat, université Paris-I - Panthéon-Sorbonne, 1999.

Boulogne A., Des livres pour éduquer les citoyens : Jean Macé et les bibliothèques populaires (1860-1881), Paris, L’Harmattan, 2016.

Casselle P., « Les pouvoirs publics et les bibliothèques », Histoire des bibliothèques françaises. Tome III (1789-1914), sous la dir. de D. Varry, Paris, Promodis - éd. du Cercle de la Librairie, 1991, p. 109-117.

Chaintreau A.-M. et R. Lemaître, Drôles de bibliothèques… le thème de la bibliothèque dans la littérature et le cinéma, Paris, éd. du Cercle de la Librairie, 1990 (2e éd. revue et augmentée, ibid., 1993).

Chapron E., Ad utilità pubblica. Politique des bibliothèques et pratiques du livre à Florence au XVIIIe siècle, Genève, Droz, 2009.

Chapron E., « Les registres de prêt des bibliothèques : de l’histoire de la lecture à l’histoire des bibliothèques », Francia, 48, 2021, p. 123-144.

Chapron E., & F. Henryot (dir.), Archives en bibliothèques (XVIe-XXIe siècles), Lyon, ENS éditions, 2023Chartier R., Culture écrite et société : l’ordre des livres : XIVe-XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1996. DOI: https://doi.org/10.4000/books.enseditions.44474

Compagnon A., Le Cas Bernard Faÿ : du Collège de France à l’indignité nationale, Paris, Gallimard, 2009 DOI: https://doi.org/10.14375/NP.9782070126194

Conihout I. de (réd.), L’Abbé Leblond (1738-1809) : Antiquité, Lumières et Révolution : second fondateur de la Bibliothèque Mazarine [Bibliothèque Mazarine, 19 novembre 2009 - 26 février 2010], catalogue de l’exposition, Paris, Bibliothèque Mazarine, 2009.

Conraux A., Ch. Mengin & A.-S. Haquin (dir.), Richelieu : quatre siècles d’histoire architecturale au cœur de Paris, Paris, BnF - INHA, 2017.

Damien R., Bibliothèque et État : naissance d’une raison politique dans la France du XVIIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1995.

Damien R., La Grâce de l’auteur : essai sur la représentation d’une institution politique, l’exemple de la bibliothèque publique, La Versanne, Encre marine, 2001.

De Pasquale A., Il Sapere per tutti. La politica bibliotecaria a Torino tra XVII e XIX secolo, Firenze, Olschki, 2006.

Delatour J., Les Livres de Claude Dupuy d’après l’inventaire dressé par Denis Duval, 1595 : une bibliothèque humaniste au temps des guerres de Religion, Villeurbanne, ENSSIB ; Paris, École des chartes, 1998.

Desgraves L., « Vers la bibliothèque publique », in Histoire des bibliothèques françaises. Tome II (1530-1789), sous la dir. de C. Jolly, Paris, Promodis - éd. du Cercle de la Librairie, 1988, p. 391-411.

Dondi C., D. Raines & R. Sharpe (dir.), How the Secularization of Religious Houses transformed the Libraries of Europe, 16th-19th centuries, Turnhout, Brepols, 2022. DOI: https://doi.org/10.1484/M.BIB-EB.5.124554

Dufresne H., Le Bibliothécaire Hubert Pascal Ameilhon (1730-1811) : érudition et esprit public au XVIIIe siècle, Paris, Nizet, 1962.

Enrichir les collections : l’Occupation à l’œuvre à la Bibliothèque nationale (1939-1946), journée d’étude, Paris, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 25 mai 2023.

Escolar Sobrino H., Historia de las bibliotecas, 3e éd. revue et augmentée, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1990.

Espagne M., « Transferts culturels et histoire du livre », Histoire et civilisation du livre : revue internationale, V, 2009, p. 201-218.

Febvre L., H.-J. Martin, L’Apparition du livre, Paris, Albin Michel, 1958 (nouv. éd. avec une postface de F. Barbier, ibid., 1999).

Fossier F., L’Abbé Bignon : un génie de l’administration, des lettres et des sciences sous l’Ancien Régime, Paris, L’Harmattan, 2018.

Fouché P., D. Péchoin, Ph. Schuwer, J.-D. Mellot, A. Nave & M. Poulain (dir.), Dictionnaire encyclopédique du livre, Paris, éd. du Cercle de la Librairie, 2002-2011, 3 vol. et 1 vol. d’index.

Fumaroli M., L’État culturel. Essai sur une religion moderne, Paris, Librairie générale française, 1999.

Galvez (de Séverac) M., La Bibliothèque nationale sous l’administration de JulesAntoine Taschereau (1858-1874), thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, Paris, École nationale des chartes, 2010.

Gardner R.K., Education for Librarianship in France : an Historical Survey, Cleveland, 1968, 2 vol.

Geslot J.-Ch., Histoire d’un livre : l’Histoire de France de Victor Duruy (1858), Paris, CNRS éditions, 2022.

Gleyze A., Concentration et déconcentration dans l’organisation des bibliothèques universitaires françaises de province (1855-1985), thèse de doctorat, Lyon, université Lyon-II, 1999.

Hecquard F., La Formation des bibliothécaires : l’enseignement de l’Association des bibliothécaires français de 1910 à 1991, Paris, Association des bibliothécaires français, 1992.

Henryot F., Livres et lecteurs dans les couvents mendiants, Lorraine, XVIe-XVIIIe siècles, Genève, Droz, 2013.

Henryot F., De l’oratoire privé à la bibliothèque publique : l’autre histoire des livres d’heures, Turnhout, Brepols, 2022. DOI: https://doi.org/10.1484/M.WRITHER-EB.5.131232

Henryot F. & Ph. Martin (dir.), Les Femmes dans le cloître et la lecture, XVIIe-XIXe siècle, Paris, Beauchesne, 2017.

Historia de las bibliotecas nacionales de Iberoamérica : pasado y presente, 2e éd., México, Universidad nacional autónoma de México, 1995.

Hoare P. (dir.), The Cambridge History of Libraries in Britain and Ireland, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 3 vol.

Jacquet A. (dir.), Bibliothèques troisième lieu, 2e éd. revue et augmentée, Paris, Association des bibliothécaires français, 2017.

Joseph Van Praet (1754-1837) et les révolutions du monde du livre en Europe, colloque international, Paris, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 28-29 septembre 2023.

Laffitte M.-P. (dir.), 1789. Le Patrimoine libéré : 200 trésors entrés à la Bibliothèque nationale de 1789 à 1799, catalogue d’exposition, Paris, Bibliothèque nationale, 1989. Lamarre Ch., « Le parcours d’un bibliothécaire de l’Ancien Régime à la Révolution : Charles Boullemier, du collège des Godrans à la bibliothèque de l’école centrale de Dijon », in Histoire des bibliothécaires, colloque tenu du 27 au 29 novembre 2003 à l’ENSSIB, Villeurbanne, p. 80-88 (en ligne sur le site de l’ENSSIB).

Le Guillou Y., Topographie d’une bibliothèque. Le portrait par ses livres d’un juriste [Brodeau] dans la société parisienne du XVIIe siècle, Genève, Droz, 2020.

Leniaud J.-M., « Les livres et la nation : catégories d’une architecture », in Les Bibliothèques centrales et la construction des identités collectives, actes du colloque international de Budapest, Bibliothèque nationale de Hongrie Széchényi, 20-24 novembre 2002, éd. F. Barbier et I. Monok, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2005, p. 289-296.

Leniaud J.-M. (dir.), Des palais pour les livres : Labrouste, Sainte-Geneviève et les bibliothèques, Paris, Maisonneuve et Larose - Bibliothèque Sainte-Geneviève, 2003. Marion M., Collections et collectionneurs de livres à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 1999.

Martin H.-J., « En guise de bilan », in Histoire des bibliothèques françaises. Tome IV (1914-1990), sous la dir. de M. Poulain, Paris, Promodis - éd. du Cercle de la Librairie, 1992, p. 733-748.

Martin H.-J., « Une vision totale du livre », in Bulletin des bibliothèques de France, 2004, n° 5, p. 21-23 (en ligne).

Martin H.-J. & Chartier R. (dir.), Histoire de l’édition française, Paris, Promodis, 1982-1986, 4 vol.

Martin Ph., Une religion des livres, 1640-1850, Paris, éd. du Cerf, 2003.

Mellot J.-D., « Au cœur de la vie (érudite) du livre : Émery Bigot (1626-1689) et la Bibliotheca Bigotiana », in Les Usages des bibliothèques, n° spécial de Sources. Travaux historiques, n° 41-42, 1995 [i. e. 1997], p. 65-78.

Mellot J.-D., « Confiscations révolutionnaires et histoire des bibliothèques françaises : un ‘moment fondateur’ à revisiter », in French History and Civilization, vol. 8, août 2019, p. 133-147 (en ligne).

Mellot J.-D., « De L’Apparition du livre à l’Histoire de l’édition française et au-de là : un moment historiographique », in 50 ans d’histoire du livre : 1958-2008, sous la dir. de D. Varry, Villeurbanne, Presses de l’ENSSIB, 2014, p. 16-26. DOI: https://doi.org/10.4000/books.pressesenssib.2537

Mellot J.-D., « Dépôt légal, ‘bibliothéconomie politique’ et identité(s) en France sous l’Ancien Régime », in Les Bibliothèques centrales et la construction des identités collectives, actes du colloque international de Budapest, Bibliothèque nationale de Hongrie Széchényi, 20-24 novembre 2002, éd. F. Barbier et I. Monok, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2005, p. 257-276.

Mellot J.-D., « Introduction » au dossier Où va l’histoire du livre ? Bilans et chan tiers dans le sillage d’Henri-Jean Martin (1924-2007), sous la dir. de Ch. Bénévent, E. Chapron et J.-D. Mellot, in Histoire et civilisation du livre : revue internationale, XVI, 2020, p. 9-35.

Mellot J.-D., « Qu’est-ce qu’un livre ? Qu’est-ce que l’histoire du livre ? Points de départ et perspectives », in Histoire et civilisation du livre : revue internationale, II, 2006, p. 5-18.

Mémoire du monde. Mémoire perdue. Bibliothèques et archives détruites au XXe siècle, Paris, UNESCO, 1996.

Moledina Sh., La Bibliothèque jésuite de Jersey : constitution d’une bibliothèque en exil (1880-1940), mémoire sous la dir. de F. Barbier, Paris, École pratique des Hautes Études, 2002.

Moledina Sh., L’Histoire des bibliothèques jésuites à l’époque contemporaine (1814-1898), thèse de doctorat sous la dir. de F. Barbier, Paris, École pratique des Hautes Études, 2007, 2 vol.

Mollier J.-Y., Sirinelli J.-F. & Vallotton F. (dir.), Culture de masse et culture médiatique en Europe et dans les Amériques, 1860-1940, Paris, Presses universitaires de France, 2006.

Monok I., Les Bibliothèques et la lecture dans le bassin des Carpates, 1526-1750, Paris, Honoré Champion, 2011.

Mornet D., « Les enseignements des bibliothèques privées, 1750-1789 », in Revue d’histoire littéraire de la France, 17, 1910, p. 449-496.

Mornet D., Les Origines intellectuelles de la Révolution française, Paris, Armand Colin,1933.

Neveu V., La Bibliothèque de Thou et ses catalogues : ordonner les savoirs au XVIIe siècle, Paris, École des chartes, 2022.

Pernoo M., « Images et portraits de bibliothécaires : littérature et cinéma », in Histoire et civilisation du livre : revue internationale, III, 2007, p. 363-378.

Poirrier Ph., Histoire des politiques culturelles de la France contemporaine, 2e éd., Dijon, université de Bourgogne, 1998.

Poirrier Ph., L’État et la culture en France au XXe siècle, Paris, Librairie générale française, 2000.

Poulain M., Livres pillés, lectures surveillées : les bibliothèques françaises sous l’Occupation, Paris, Gallimard, 2008 (nouv. éd. revue et augmentée, ibid., 2013). DOI: https://doi.org/10.14375/NP.9782070453979

Poulain M., (dir.), Où sont les bibliothèques françaises spoliées par les nazis ?, Villeurbanne, Presses de l’ENSSIB, 2019. DOI: https://doi.org/10.4000/books.pressesenssib.7814

Poulot D., Patrimoine et musées de France : l’institution de la culture, Paris, Hachette, 2001.

Pourquoi la bibliographie nationale : hier, aujourd’hui, demain, journée d’étude, Paris, Bibliothèque nationale de France, 21 octobre 2011 (en ligne sur le site de la BnF).

Prendre des livres à la bibliothèque. Nouvelles enquêtes sur les registres de prêt dans l’Europe moderne et contemporaine, journée d’étude organisée par E. Chapron à l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT), Paris, 1er juin 2023.

Quignard M.-F. et R.-J. Seckel (dir.), L’Enfer de la Bibliothèque : Éros au secret. Paris, Bibliothèque nationale de France, 4 décembre 2007 - 2 mars 2008, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2007.

Raven J. (dir.), Lost Libraries. The Destruction of Great Book Collections since Antiquity, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005.

Richard H., « Des bibliothèques des districts aux bibliothèques municipales », Histoire des bibliothèques françaises. Tome III (1789-1914), sous la dir. de D. Varry, Paris, Promodis - éd. du Cercle de la Librairie, 1991, p. 43-59.

Richter N., Les Bibliothèques populaires, Paris, Cercle de la Librairie, 1978.

Richter N., Introduction à l’histoire de la lecture publique et à la bibliothéconomie populaire, Bernay, l’auteur, 1995.

Roche D., « Dialogue avec Christophe Charle sur l’histoire du livre », Histoire et civilisation du livre : revue internationale, VII, 2011, p. 371-379.

Rose M.-F. (dir.), J.-D. Mellot & V. Neveu (collab.), La Bibliothèque municipale de Rouen : 200 ans d’histoire(s), avec les souvenirs inédits d’Annie Ernaux, Mont-SaintAignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2021.

Sandras A. (dir.), Des bibliothèques populaires à la lecture publique, colloque, [bibliothèque de l’Arsenal, 6-7 juin 2014], Villeurbanne, Presses de l’ENSSIB, 2014. DOI: https://doi.org/10.4000/books.pressesenssib.12308

Schneiders P., Nederlandse Bibliotheek Geschiedenis : van librije tot virtuele bibliotheek, La Haye, NBLC uitgevers, 1997 (avec un résumé en anglais).

Seguin J.-P., Eugène Morel et la lecture publique : 1869-1934 : un prophète en son pays. Portrait et choix de textes, Paris, Bibliothèque publique d’information, 1994.

Sordet Y., Pierre Adamoli et ses collections : l’amour des livres au siècle des Lumières, Paris, École des chartes, 2001.

Staikos K. Sp., The History of the Library in Western Civilization, trad. du grec par Timothy Cullen, New Castle, Oak Knoll Press - ‘t-Goy-Houten, HES & De Graaf - Athènes, Kotinos publications, 2004-2013, 6 vol.

Stam D.H. (dir.), International Dictionary of Library Histories, Chicago - London, Fitzroy Dearborn, 2001, 2 vol.

Sumpf A. & V. Laniol (dir.), Saisies, spoliations et restitutions. Archives et bibliothèques au XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012.

Varry D., « Des bibliothécaires entre Ancien Régime et Révolution : portrait de groupe... et destins individuels », in Un’istituzione dei Lumi : la biblioteca. Teoria, gestione e pratiche biblioteconomiche nell’Europa dei Lumi : convegno internazionale, Parma, 20-21 maggio 2011, éd. F. Barbier et A. De Pasquale, Parme, Museo Bodoniano, 2013, p. 181-192.

Varry D., « La dernière phalange. Comment les bibliothécaires des temps anciens formèrent ceux des temps nouveaux », in L’Abbé Leblond (1738-1809) : Antiquité, Lumières et Révolution Révolution : second fondateur de la Bibliothèque Mazarine [Bibliothèque Mazarine, 19 novembre 2009 - 26 février 2010], catalogue de l’exposition réd. par I. de Conihout, Paris, Bibliothèque Mazarine, 2009, p. 81-88.

Varry D., « L’histoire des bibliothèques en France : état des lieux », in Bulletin des bibliothèques de France, 2005, n° 2, p. 16-22 (en ligne).

Varry D., « Revolutionary Seizures and their Consequences for French Library History », in Lost Libraries. The Destruction of Great Book Collections since Antiquity, ed. J. Raven, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005, p. 181-196.

Varry D., ‘Sous la main de la Nation’ : les bibliothèques de l’Eure confisquées sous la Révolution française, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du XVIIIe siècle, 2005.

Vernet L., C. Jolly, D. Varry & M. Poulain (dir.), Histoire des bibliothèques françaises, Paris, Promodis - éd. du Cercle de la Librairie, 1988-1992, 4 vol.

Vernus M., Une vie dans l’univers du livre : François-Xavier Laire (1738-1801), Lonsle-Saunier, Les Bibliophiles comtois, 2001.

Vial Ch.-É., Napoléon et les bibliothèques : livres et pouvoir sous le Premier Empire, Paris, CNRS éditions - Perrin, 2021.

Vincent J. & Luneau M.-P. (dir.), Dictionnaire historique des gens du livre au Québec, Montréal, Presses de l’université de Montréal, 2022.

Westeel-Houste I., Premiers Jalons pour une histoire des confiscations de bibliothèques ecclésiastiques en 1905, mémoire d’étude pour le diplôme de conservateur des bibliothèques, Villeurbanne, ENSSIB, 1994.

Schneiders P., Nederlandse Bibliotheek Geschiedenis : van librije tot virtuele bibliotheek, La Haye, NBLC uitgevers, 1997 (avec un résumé en anglais).

Seguin J.-P., Eugène Morel et la lecture publique : 1869-1934 : un prophète en son pays. Portrait et choix de textes, Paris, Bibliothèque publique d’information, 1994. DOI: https://doi.org/10.4000/books.bibpompidou.1827

Sordet Y., Pierre Adamoli et ses collections : l’amour des livres au siècle des Lumières, Paris, École des chartes, 2001.

Staikos K. Sp., The History of the Library in Western Civilization, trad. du grec par Timothy Cullen, New Castle, Oak Knoll Press - ‘t-Goy-Houten, HES & De Graaf - Athènes, Kotinos publications, 2004-2013, 6 vol.

Stam D.H. (dir.), International Dictionary of Library Histories, Chicago - London, Fitzroy Dearborn, 2001, 2 vol. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203824221

Sumpf A. & V. Laniol (dir.), Saisies, spoliations et restitutions. Archives et bibliothèques au XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012. DOI: https://doi.org/10.4000/books.pur.130140

Varry D., « Des bibliothécaires entre Ancien Régime et Révolution : portrait de groupe... et destins individuels », in Un’istituzione dei Lumi : la biblioteca. Teoria, gestione e pratiche biblioteconomiche nell’Europa dei Lumi : convegno internazionale, Parma, 20-21 maggio 2011, éd. F. Barbier et A. De Pasquale, Parme, Museo Bodoniano, 2013, p. 181-192.

Varry D., « La dernière phalange. Comment les bibliothécaires des temps anciens formèrent ceux des temps nouveaux », in L’Abbé Leblond (1738-1809) : Antiquité, Lumières et Révolution Révolution : second fondateur de la Bibliothèque Mazarine [Bibliothèque Mazarine, 19 novembre 2009 - 26 février 2010], catalogue de l’exposition réd. par I. de Conihout, Paris, Bibliothèque Mazarine, 2009, p. 81-88.

Varry D., « L’histoire des bibliothèques en France : état des lieux », in Bulletin des bibliothèques de France, 2005, n° 2, p. 16-22 (en ligne).

Varry D., « Revolutionary Seizures and their Consequences for French Library History », in Lost Libraries. The Destruction of Great Book Collections since Antiquity, ed. J. Raven, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005, p. 181-196. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230524255_10

Varry D., ‘Sous la main de la Nation’ : les bibliothèques de l’Eure confisquées sous la Révolution française, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du XVIIIe siècle, 2005.

Vernet L., C. Jolly, D. Varry & M. Poulain (dir.), Histoire des bibliothèques françaises, Paris, Promodis - éd. du Cercle de la Librairie, 1988-1992, 4 vol.

Vernus M., Une vie dans l’univers du livre : François-Xavier Laire (1738-1801), Lonsle-Saunier, Les Bibliophiles comtois, 2001.

Vial Ch.-É., Napoléon et les bibliothèques : livres et pouvoir sous le Premier Empire, Paris, CNRS éditions - Perrin, 2021.

Vincent J. & Luneau M.-P. (dir.), Dictionnaire historique des gens du livre au Québec,Montréal, Presses de l’université de Montréal, 2022.

Westeel-Houste I., Premiers Jalons pour une histoire des confiscations de bibliothèques ecclésiastiques en 1905, mémoire d’étude pour le diplôme de conservateur des bibliothèques, Villeurbanne, ENSSIB, 1994.

Wiegand W.A. & Davis D.G. Jr. (dir.), Encyclopedia of Library History, New York - Londres, Garland, 1994.