Zróżnicowanie języka formy – wizualno-werbalny charakter kolekcji Liberatura ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na podstawie wybranych przykładów
PDF

Słowa kluczowe

Liberatura
przestrzeń
werbalność
wizualność
typografia
nielinearność
fizyczność dzieła

Jak cytować

Rybarczyk, A. (2024). Zróżnicowanie języka formy – wizualno-werbalny charakter kolekcji Liberatura ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na podstawie wybranych przykładów. Biblioteka, (27 (36), 151–175. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.7

Liczba wyświetleń: 74


Liczba pobrań: 75

Abstrakt

W artykule omówione zostały wybrane przykłady dzieł liberackich (Liberatura) z perspektywy komunikacji werbalnej i komunikacji wizualnej. Szczegółowej analizie poddano utwory Anne Carson (Nox), Herty Müller (Strażnik bierze swój grzebień), Z. Fajfera i K. Bazarnik (Oka-leczenie), Stéphane’a Mallarmégo (Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku) oraz Radosława Nowakowskiego (m.in. seria Nieopisanie świata). Werbalność i wizualność tych utworów przenikają się i nakładają na siebie, budując dodatkowe znaczenia i poszerzając możliwości interpretacyjne, a wielość przyjętych przez autorów rozwiązań zaskakuje. Ta formalna innowacyjność, dopasowana do treści, każdorazowo wspiera sensy obecne w danym dziele, wpływa także na zmianę jego odbioru poprzez aktywizowanie procesu lektury.

https://doi.org/10.14746/b.2023.27.7
PDF

Bibliografia

Bernacki P., Polska książka artystyczna po 1989 roku w perspektywie bibliologicznej, wyd. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2020

Bolter J.D., Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, tłum. A. Małecka i M. Tabaczyński, wyd. Korporacja Ha!art, Kraków 2014

Carson A., Nox, wyd. New Directions Books, New York 2010

Chawrilska I., Korekta za pomocą literówki. Liberatura w kontekście rozważań genologicznych, w: „Er(r)go. Teoria-Literatura-Kultura”, nr 32 (1/2016)

Dawidek Gryglicka M., Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku, wyd. Korporacja Ha!art, Kraków 2012

Fajfer Z., Bazarnik K., Oka-leczenie, wyd. Korporacja Ha!art, Kraków 2009

Hendryk E., Liberatura – o nowych aspektach dialogu między literaturą i sztuką, w: „Rocznik Komparatystyczny” 2014/5

Hochuli J., Detal w typografii, tłum. A. Buk, wyd. d2d.pl, Kraków 2018

Ile stron ma liberatura? Z Katarzyną Bazarnik i Zenonem Fajferem rozmawia Adam Poprawa, w: „Tygodnik Powszechny” 44/2010

Lebda M., Typograficzne przestrzenie poezji, w: Typograficzne przestrzenie tekstu, pod red. K. Starachowicz i J. Knapa, wyd. LIBRON, Kraków 2014

Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, pod red. M. Górskiej-Olesińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012

Łubocki J.M., Krój dedykowany – nowy typ krojów pisma, w: Typograficzne przestrzenie tekstu, pod red. K. Starachowicz i J. Knapa, wyd. LIBRON, Kraków 2014

Mallarmé S., Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku, tłum. T. Różycki, wyd. Korporacja Ha!art, Kraków 2005

Marek-Łucka M., Typografia – grafia, w: Typograficzne przestrzenie tekstu, pod red. K. Starachowicz i J. Knapa, wyd. LIBRON, Kraków 2014

Markowski M.P., Nicość i czcionka, w: S. Mallarmé, Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku, tłum. T. Różycki, wyd. Korporacja Ha!art, Kraków 2005

Müller H., Strażnik bierze swój grzebień. O odchodzeniu i odcięciu, tłum. A. Kożuch, wyd. Korporacja Ha!art, Kraków 2010

Nowakowski R., 6/7 rzeczy o drewnie, wyd. Liberatorium, Bodzentyn 2015

Nowakowski R., Correspondance, wyd. Liberatorium, Bodzentyn 2011

Nowakowski R., Coś w rodzaju kryminału somnambulicznego czyli 33 część Nieopisania świata, wyd. Liberatorium, Bodzentyn 2018

Nowakowski R., Cztery rzeczy o wodzie, wyd. Liberatorium, Bodzentyn 2015

Nowakowski R., Dlaczego moje książki są takie jakie są, w: Od Joyce’a do liberatury. Szkice o architekturze słowa, pod red. K. Bazarnik, wyd. Universitas, Kraków 2002

Nowakowski R., Libro 2N, wyd. Liberatorium, Bodzentyn 2011

Nowakowski R., Nieopisanie świata część XVII, wyd. Liberatorium, Bodzentyn 2006

Nowakowski R., Nieposkładana teoria sztuki, wyd. Liberatorium, Bodzentyn 2009

Nowakowski R., Nieznaki drogowe, wyd. Liberatorium, Bodzentyn 2007

Nowakowski R., Norway to Kvikako, wyd. Liberatorium, Bodzentyn 2011

Nowakowski R., Tajna Kronika Sabiny, część trzecia: Piata jesień, wyd. Liberatorium, Bodzentyn 2012

Nowakowski R., Ulica Sienkiewicza w Kielcach, wyd. Liberatorium, Bodzentyn 2009

Przybyszewska A., Liberackość dzieła literackiego, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015 DOI: https://doi.org/10.18778/7969-617-4

Rypson P., Książki i strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku, wyd. Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 2000

Tomaszewski A., Architektura książki: dla wydawców, redaktorów, poligrafów, grafików, autorów, księgoznawców i bibliofilów, wyd. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa 2011

Triumf typografii, tłum. M. Komorowska, wybór i oprac. H. Hoeks, E. Lentjes, wyd. d2d.pl, Kraków 2017

https://www.liberatorium.com/