Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych (AFBN) – z perspektywy 20 lat doświadczeń
PDF

Słowa kluczowe

AFBN
Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych
badanie efektywności bibliotek
statystyka biblioteczna

Jak cytować

Derfert-Wolf, L. (2024). Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych (AFBN) – z perspektywy 20 lat doświadczeń. Biblioteka, (27 (36), 342–359. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.15

Liczba wyświetleń: 64


Liczba pobrań: 48

Abstrakt

W artykule zaprezentowano projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych (AFBN) w ujęciu historycznym oraz w kontekście aktualnego rozwoju. Omówiono początki realizacji i cele oraz założenia projektu, zespoły osób zaangażowanych, stany liczbowe danych, wskaźników i zarejestrowanych bibliotek. Przedstawiono również mocne i słabe strony projektu, podkreślając potencjał zgromadzonych danych przy zbyt słabym ich wykorzystaniu przez zarejestrowane biblioteki. Na koniec wskazano kilka rekomendacji na przyszłość, zmierzających głównie w kierunku badań wpływu i wartości bibliotek. 

https://doi.org/10.14746/b.2023.27.15
PDF

Bibliografia

Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001.

Derfert-Wolf, L., Badania wpływu i wartości bibliotek akademickich – narzędzia, pomiary, dobre praktyki, w: SIDOR, M. W. (red.) Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z 2018, s. 289–306.

Derfert-Wolf, L., Kim jesteśmy, co robimy, czym dysponujemy – środowisko bibliotek szkół wyż-szych w Polsce, w: Sójkowska, I., Derfert-Wolf, L. (red.). I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, Łódź 12-14.06.2019. Stowarzyszenie EBIB, 2019. Materiały Konferencyjne EBIB, nr 26, https://ebibojs.pl/index.php/Mat_konf/article/view/625/664 [dostęp: 15.05.2023].

Derfert-Wolf, L., Modernizacja zarządzania biblioteką jako część zarządzania przez jakość w Uczelni, w: L. Derfert-Wolf, B. Bednarek-Michalska (red.), Międzynarodowa konferencja „Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickiej”, Bydgoszcz - Gniew, 10-13 września 2000 r., http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/atr/tempus.html [dostęp: 15.05.2023].

Derfert-Wolf, L., Sobielga, J., Strzelczyk, E., Zawałkiewicz, A., Ogólnopolskie badania satysfakcji użytkowników bibliotek szkół wyższych w 2017 r. – raport, http://pliki.sbp.pl/afb/afbn/new/Sprawozdanie_akademickie_2018.pdf [dostęp: 15.05.2023].

Derfert-Wolf, L., Standardy funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce. Stan prac Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych, w: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23-25 czerwca 2004 r. Materiały Konferencyjne. Łódź, 2004, s. 21-39.

Derfert-Wolf, L., Statystyka biblioteczna i badania funkcjonalności bibliotek na świecie. Wybór projektów realizowanych w 2021 roku. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2021, https://afb.sbp.pl/wp-content/uploads/2021/12/Statystyka_biblioteczna.pdf [dostęp 15.05.2023].

Dobrzyńska-Lankosz, E. Analiza porównawcza wybranych wskaźników funkcjonalności jako przy-kład wykorzystania AFBN w zarządzaniu biblioteką, w: Sidor, M. W. (red.) Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych. Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2018, s. 219-233

ISO 11620:2023 Information and documentation -- Library performance indicators.

PN-ISO 16439:2019-11 Informacja i dokumentacja -- Metody i procedury oceny wpływu bibliotek.

Salisbury, F., Peasley, J., Measuring the academic library: Translating today’s inputs and outputs into future impact and value. “Information and Learning Science” 2018, Vol. 119(1/2), s. 109-120. DOI: https://doi.org/10.1108/ILS-07-2017-0068

Sobielga, J. Analiza zmian ustroju bibliotek za pomocą wskaźników funkcjonalności, w: Jak wykorzystać potencjał danych AFB - badanie funkcjonalności i wpływu bibliotek. Seminarium, 12.09.2022 r., https://afb.sbp.pl/wp-content/uploads/2022/09/12.09.Seminarium_prezentacjaJS_1_.pdf [dostęp: 15.05.2023].

Sobielga, J. Wykorzystanie danych i wskaźników funkcjonalności w bibliotekach różnych typów (na podstawie badań ankietowych), w: Seminarium “Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i wartości bibliotek” – 13 września 2021 roku, https://afb.sbp.pl/wp-content/uploads/2021/10/Jolanta-Sobielga_Wykorzystanie-danych-1.pdf [dostęp 15.05.2023].

Standaryzacja kosztów w bibliotekach naukowych. Politechnika Lubelska, Kazimierz Dolny 2000.

Strzelczyk, E. Przyszłość bibliotek w rękach użytkowników, w: Sidor, M. W. (red.) Biblioteka przy-szłości – wyzwania – trendy – zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych. Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2018, s. 236-248.

Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie biblioteki akademickiej. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998.