Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Historia powstania na podstawie analizy dostępnych dokumentów oraz najważniejsze fakty w 25-leciu działalności
PDF

Słowa kluczowe

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
biblioteki szkół wyższych
International Book Development
Higher Education Library Development Project

Jak cytować

Górski, M. (2024). Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Historia powstania na podstawie analizy dostępnych dokumentów oraz najważniejsze fakty w 25-leciu działalności. Biblioteka, (27 (36), 313–339. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.14

Liczba wyświetleń: 76


Liczba pobrań: 51

Abstrakt

W artykule przedstawiono genezę, okoliczności i historię powstania Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (przemianowanej na Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich – KDBASP). Analizie poddano archiwalne dokumenty, m.in. korespondencję między instytucjami oraz osobami mającymi wpływ na zainicjowanie idei utworzenia organizacji bibliotek akademickich, a przede wszystkim poufny raport IBD, relacjonujący realizację projektu TRAIL, w ramach którego powstała koncepcja powołania zrzeszenia. Zaprezentowano również najistotniejsze działania KDBASP w 25-leciu jego istnienia.

 

https://doi.org/10.14746/b.2023.27.14
PDF

Bibliografia

Dobrzyńska-Lankosz E., Działalność Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2014, nr 2(36), s. 37–44, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Bibliotheca_Nostra_slaski_kwartalnik_naukowy/Bibliotheca_Nostra_slaski_kwartalnik_naukowy-r2014-t-n2/Bibliotheca_Nostra_slaski_kwartalnik_naukowy-r2014-t-n2-s37-44/Bibliotheca_Nostra_slaski_kwartalnik_naukowy-r2014-t-n2-s37-44.pdf (dostęp 10.01.2023).

Follett B., The Follett Report, Edinburgh: University of Edinburgh, 1993.

Górski M.M., Biblioteka Głowna Politechniki Krakowskiej w projekcie TRAIL, „Nasza Politechnika” 1997, nr 2/97.

Górski M.M., Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) – dobra praktyka współpracy polskich bibliotek akademickich, „Forum Bibliotek Medycznych” 2015, R. 8, nr 1(15), s. 11–18, http://forum.bg.umed.lodz.pl/images/forum/F15/ForumNr15.pdf (dostęp 20.11.2019).

Górski M.M., Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP). Kilka uwag o historii, celach i aktualnych działaniach, [w:] Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego. Nowe obszary działania. Materiały Jubileuszowej Konferencji Biblioteki Głównej AGH z okazji obchodów 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków 12–13 września 2019 r., Kraków: Wydawnictwa AGH, 2020.

Kemp I., Bainton T., TRAIL Project for Higher Education Library Development Phase III: Conference at Kielce-Ameliowka, 17–19 March 1997, A Brief Report on the Conference and on the Current State of the TRAIL Project / by I. Kemp and T. Bainton, International Book Development.

Zarządzanie biblioteką. Najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim. Wybór tekstów, red. I. Kemp, T. Wildhardt, tłum. M. Marcinek, R. Sapa, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1998.