Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł omawia pokrótce strategie przyjęte w Bibliotece Narodowej (Norwegia) dotyczące gromadzenia i zdobywania publikacji tworzonych oryginalnie w wersji elektronicznej bezpośrednio od wydawców, nawet jeśli sama publikacja została wydana drukiem lub zapisana na innych nośnikach. Ponadto przedstawiono zasady wprowadzania tych strategii w bibliotece, a także doświadczenia z faktycznego procesu implementacyjnego. Proces ten obejmuje zarówno stały kontakt i dialog z wydawcą, rozwiązania techniczne stosowane w cyfrowym odwzorowaniu materiału, jak i obsługę opracowania publikacji cyfrowych w samej bibliotece. W artykule omówione zostały konkretne procesy implementacyjne dotyczące czasopism. Warto jednak odnotować, że opisane zasady działania mają charakter uniwersalny. Zaprezentowano skrótowo, w jaki sposób najważniejsze strony WWW z domeny „.no” (Norwegia) przechwytywane są obecnie z myślą o ich indeksacji i zachowaniu w zbiorach. Na koniec omówione zostały zasady egzemplarza obowiązkowego dotyczące materiałów cyfrowych oraz tzw. web harvesting (technika gromadzenia materiałów w internecie na potrzeby ochrony zasobów cyfrowych), przedstawione w kontekście ambitnego programu digitalizacyjnego prowadzonego w Bibliotece Narodowej.

Słowa kluczowe

digital deposit cyfrowy egzemplarz obowiązkowy biblioteka cyfrowa

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Solbakk, S. A. (2014). Wdrożenie depozytu cyfrowego w Bibliotece Narodowej Norwegii (przeł. Tomasz Olszewski). Biblioteka, (18(27), 235-245. https://doi.org/10.14746/b.2014.18.11