Wdrożenie depozytu cyfrowego w Bibliotece Narodowej Norwegii (przeł. Tomasz Olszewski)
PDF

Słowa kluczowe

digital deposit
cyfrowy egzemplarz obowiązkowy
biblioteka cyfrowa

Jak cytować

Solbakk, S. A. (2014). Wdrożenie depozytu cyfrowego w Bibliotece Narodowej Norwegii (przeł. Tomasz Olszewski). Biblioteka, (18(27), 235–245. https://doi.org/10.14746/b.2014.18.11

Abstrakt

Artykuł omawia pokrótce strategie przyjęte w Bibliotece Narodowej (Norwegia) dotyczące gromadzenia i zdobywania publikacji tworzonych oryginalnie w wersji elektronicznej bezpośrednio od wydawców, nawet jeśli sama publikacja została wydana drukiem lub zapisana na innych nośnikach. Ponadto przedstawiono zasady wprowadzania tych strategii w bibliotece, a także doświadczenia z faktycznego procesu implementacyjnego. Proces ten obejmuje zarówno stały kontakt i dialog z wydawcą, rozwiązania techniczne stosowane w cyfrowym odwzorowaniu materiału, jak i obsługę opracowania publikacji cyfrowych w samej bibliotece. W artykule omówione zostały konkretne procesy implementacyjne dotyczące czasopism. Warto jednak odnotować, że opisane zasady działania mają charakter uniwersalny. Zaprezentowano skrótowo, w jaki sposób najważniejsze strony WWW z domeny „.no” (Norwegia) przechwytywane są obecnie z myślą o ich indeksacji i zachowaniu w zbiorach. Na koniec omówione zostały zasady egzemplarza obowiązkowego dotyczące materiałów cyfrowych oraz tzw. web harvesting (technika gromadzenia materiałów w internecie na potrzeby ochrony zasobów cyfrowych), przedstawione w kontekście ambitnego programu digitalizacyjnego prowadzonego w Bibliotece Narodowej.
https://doi.org/10.14746/b.2014.18.11
PDF

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...