Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzja.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wojciechowski, J. (2014). Łukasz Kołodziejczyk, Prywatność w Internecie: postawy i zachowania dotyczące nieujawniania danych prywatnych w mediach społecznych, Warszawa: Wydawnictwo SBP, ss. 152. Biblioteka, (18(27), 259-264. https://doi.org/10.14746/b.2014.18.15

Bibliografia

  1. Wilson M.I., Kellerman A., Corey K.E., Global information society. Technology, knowledge, and mobility, Lanham 2013.
  2. Dehaene S., Reading in the brain, New York 2009, s. 3; The brain and the written Word, „Scientific American/Mind” 2010, nr 4–5.
  3. Nicholas D., Clark D., Evidence of user behaviour: deep log analysis, w: User studies for digital library development, London 2012.