WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
ICV = 86.02
DOI: 10.14746/b
ISSN: 1506-3615 ISSN (Online): 2391-5838
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.