A case study of the Sandžak day celebration and constructions of the modern Bosniak memory discourse
PDF (Język Polski)

Keywords

Sandjak
Bosniaks
double periphery
memory
narratives
discourse
ritual
past

How to Cite

Czachowska-Aleksić, N. (2021). A case study of the Sandžak day celebration and constructions of the modern Bosniak memory discourse. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 28(2), 161–178. https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.25

Abstract

The paper is a critical analysis of the Sandžak Day celebrations in Serbia. The ritual activities taking place during grand ceremonies as well as the historical narrative presented by the Bosnian elite are subject to reflection in this doubly peripheral area. Using such research categories as ritual, invented tradition, site of memory and historical myth, the elements that constitute the Sandžak-Bosnian identity have been characterized. Their analysis made it possible to define the mechanisms of the construction of the contemporary Bosnian discourse of memory in Sandžak and to identify the visible tendencies of this narrative.

https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.25
PDF (Język Polski)

References

Assmann J., Collective Memory and Cultural Identity, „New German Critique” 1995, nr 65.

Durkheim É., Elemen.tarne formy życia religijnego, Warszawa 1990.

Dolińska K., Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania sąsiedztwa na pograniczu, [w:] Sąsiedztwa III RP – Czechy. Zagadnienia społeczne, red. M. Dębicki, J. Makaro, Wrocław 2013.

Grabes H., Cultural memory and the literary canon, [w:] Cultural memory studies: an international and interdisciplinary handbook, red. Erll A., Nünning A. i in., Berlin 2008, s. 311–319.

Hobsbawm E., Ranger T., Tradycja wynaleziona, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Kraków 2008.

Hughson M., Poluperiferija i rod. Pobuna konteksta, Beograd 2015.

Jagiełło-Szostak A., Społeczno-polityczne aspekty tożsamości narodowej Boszniaków z Sandżaku, „Wschodnioznawstwo” 2015, nr 1, s. 305–319.

Jawoszek A, Boszniacy. Literackie narracje tożsamościowe po 1992 roku, Poznań 2014.

Kazaz E., Nacionalni književni kanon – mjesto moći, „Sarajevske sveske” 8/9, Sarajevo 2005, s. 123–133.

Kazaz E., Treći svijet i njegova mudrost isključenosti. Slika imperijalne ideologije i prosvjetiteljske utopije u Andrićevoj Travničkoj hronici, [w:] Slika drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima, red. M. Maticki, Beograd 2006. [Слика другог у балканским и средњоевропским кљижевностима, red. М. Матицки, Београд 2006].

Kołodziejczak M., Rocznicowe rytuały smoleńskie w perspektywie neodurkheimizmu, „Przegląd Politologiczny” 2015, nr 2, s. 147–159.

Magala S., Double peripherisation, “Review” 1985, t. 9, nr 1, s. 139–151.

Mikucka-Wójtowicz D., Sytuacja mniejszości boszniackiej w Sandżaku – wyzwania i problemy, „Sprawy Narodowościowe” 2013, nr 42, s. 143–167.

Niedźwiecka-Iwańczak N., Granice a pogranicze i transnarodowość, [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Europa – podzielona wspólnota?, red. M. Zielińska, D. Szaban, B. Trzop, Zielona Góra 2018.

Nora P., Between memory and history. Les lieux de mémoire, „Representation” 1989, nr 26, 1989.

Rawski T., Boszniacki nacjonalizm. Strategie budowania narodu po 1995 roku, Warszawa 2019.

Szpociński A., Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 2008, nr 4.

Szpociński A., Wizualizacja pamięci społecznej, [w:] Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, red. A. Szpociński, Warszawa 2009.

Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996.

Zalewski K. M., Naród, religia, rasa. Muzułmańskie ideologie i tuchy narodowe pogranicza w Południowo-Wschodniej Europie. Przykład Sandżaka nowopazarskiego w XX wieku, Warszawa 2010, s. 81.

Zenderowski R., Etnizacja religii i sakralizacja etnosu: nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, „Athenaeum” 2010, t. 24, s. 38.

Źródła internetowe

Sandžački književni susreti, „Minority news“, https://www.minoritynews.rs/13-sandzacki-knjizevni-susreti/ [dostęp: 03.01.2021].

novembar – Dan Sandžaka, “SDA”, https://www.sda.rs/vijesti/2361-20-novembar-%E2%80%93-dan-sandzaka.html [dostęp: 04.01.2020].

BNV: “Aćif efendija je spasio Novi Pazar od četnika”, „Mešihat“, https://mesihat.org/2012/08/17/bnv-qaif-efendija-je-spasio-novi-pazar-od-etnikaq/ [dostęp: 04.01.2020].

Dan Sandžaka, „RTV Novi Pazar“, https://www.youtube.com/watch?v=uHGia9lVtgY [dostęp: 04.01.2021].

Dan Sandžaka 2010, „Mešihat“, https://mesihat.org/2010/11/10/dan-sandaka-2010/ [dostęp: 03.01.2021].

Dan Sandžaka – dan opredijeljenja za jedinstvenu i autonomnu regiju, Matica Bošnjačka,

http://www.maticabosnjacka.org/uncategorized/dan-sandzaka-dan-opredijeljenja-za-jedinstvenu-i-autonomnu-regiju/ [dostęp: 04.01.2020].

Grujičić B., Književne nagrade u Srbiji kao sredstvao kulturne politike, Beograd 2017, [Грујичић Б., Kњижевне награде у Србији као средство културне политике, Београд 2017.] https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9210?locale-attribute=en [dostęp: 10.03.2021].

Javni čas „Sandžak kroz historiju”, Bošnjačko nacionalno vijeće, https://www.youtube.com/watch?v=LjeqRVlDUHc [dostęp: 04.01.2021].

Milošević S., Ulica Milana Nedića u Aranđelovcu, „N1 info” 2017, http://rs.n1info.com/Vesti/a346534/Ulica-Milana-Nedica-u-Arandjelovcu.html, [dostęp: 03.01.2021].

Nićiforović M., Bura u Novom Pazaru: SDA traži ulicu za Aćif-efendiju, Rugovu, Izetbegovića, https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:791004-SDA-NAPUSTILA-SEDNICU-SKUPSTINE-NOVOG-PAZARA-Ne-odustaju-od-imena-ulica-po-Rugovi-Demaciju-Poluzi-i-Acif-efendiji [dostęp: 04.01.2020].

Novosel S., Počelo obeležavanje Dana Sandžaka, https://www.danas.rs/drustvo/pocelo-obelezavanje-dana-sandzaka/ [dostęp: 03.01.2021].

Novosel S., Bošnjaci Sandžaka su autohton narod, https://www.danas.rs/drustvo/bosnjaci-sandzaka-su-autohton-narod/ [dostęp: 04.01.2020]; SDA Sandžaka: Bošnjaci su narod, autohton u Sandžaku, „Snews“, https://www.snews.rs/sda-sandzaka-bosnjaci-su-narod-autohton-u-sandzaku/ [dostęp: 04.01.2020].

Obradović: Bosanski je varijanta srpskog jezika, Sandžak ne postoji – to je Raška oblast, https://dveri.rs/vesti/konferencije-za-medije/obradovic-bosanski-je-varijanta-srpskog-jezika-sandzak-ne-postoji-to-je-raska-olast/ [dostęp: 28.07.2021].

Omerović M., Dan Sandžaka i Aćif Efendija, https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/dan-sandzaka-i-acif-efendija/ [dostęp: 04.01.2020].

Premijerno – Pogledajte dokumentarni film – Sandžak u vremenu, „Sandžakpress“, https://sandzakpress.net/premijerno-pogledajte-dokumentarni-film-sandzak-u-vremenu/ [dostęp: 04.01.2020].

Prije 75 godina na Hadžetu je strijeljan Aćif Efendija, „Snews”, https://www.snews.rs/prije-75-godina-na-hadzetu-je-strijeljan-acif-efendija/ [dostęp: 04.01.2020].

Program za Dan Sandžaka, „Minority news”, https://www.minoritynews.rs/program-za-dan-sandzaka/ [dostęp: 03.01.2021].

Republički zavod za statistiku, http://popis2011.stat.rs/ [dostęp: 04.01.2021].

„Rewda” obilježila Dan Sandžaka, „Sana news“, https://www.youtube.com/watch?v=ZKAVUDzKXYU [dostęp: 03.01.2021].

Sandžak (tag), „Danas”, https://www.danas.rs/tag/sandzak/ [dostęp: 03.01.2021].

Skrivena historija Sandžaka, Harun Crnovršanin, https://www.youtube.com/watch?v=_g_uOXw8cAo&t=7s [dostęp: 04.01.2020].

Zvaničici Grada Novog Pazara čestitatli 20. novembar Dan Sandžaka, “Snews”,

https://www.snews.rs/zvanicici-grada-novog-pazara-cestitatli-20-novembar-dan-sandzaka/ [dostęp: 04.01.2021].

 1. The Author hereby warrants that he/she is the owner of all the copyright and other intellectual property rights in the Work and that, within the scope of the present Agreement, the paper does not infringe the  legal rights of another person.The owner of the copyright work also warrants that he/she is the sole and original creator thereof and that is not bound by any legal constraints in regard to the use or sale of the work.
 2. The Author grants the Purchaser non-exclusive and free of charge license to unlimited use worldwide over an unspecified period of time in the following areas of exploitation:
  2.1. production of multiple copies of the Work produced according to the specific application of a given technology, including  printing, reproduction of graphics through mechanical or electrical means (reprography) and digital technology;
  2.2. marketing authorisation, loan or lease of the original or copies thereof;
  2.3. public performance, public performance in the broadcast, video screening, media enhancements as well as broadcasting and rebroadcasting,  made available to the public in such a way that members of the public may access the Work from a place and at a time individually chosen by them;
  2.4. inclusion of the Work into a collective work (i.e. with a number of contributions);
  2.5. inclusion of the Work in the electronic version to be offered on an electronic platform, or any other conceivable introduction of the Work in its electronic version to the Internet;
  2.6. dissemination of electronic versions of  the Work in its electronic version online, in a collective work or independently;
  2.7. making the Work in the electronic version available to the public in such a way that members of the public may access the Work from a place and at a time individually chosen by them, in particular by making it accessible via the Internet, Intranet, Extranet;
  2.8. making the Work available according to appropriate license pattern Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) as well as another language version of this license or any later version published by Creative Commons.
 3. The Author grants the Adam Mickiewicz University in Poznan permission to:
  3.1. reproduce a single copy (print or download)  and royalty-free use and disposal of rights to compilations of the Work and these compilations.
  3.2. send metadata files related to the Work, including to commercial and non-commercial journal-indexing databases.
 4. The Author declares that, on the basis of the license granted in the present Agreement, the Purchaser is entitled and obliged to allow third parties to obtain further licenses (sublicenses) to the Work and to other materials, including derivatives thereof or compilations made based on or including the Work, whereas the provisions of such sub-licenses will be the same as with the attributed license pattern Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) or another language version of this license, or any later version of this license published by Creative Commons.  Thereby, the Author entitles all interested parties to use the work, for non-commercial purposes only, under the following conditions:
  4.1. acknowledgment of authorship, i.e. observing the obligation to provide, along with the distributed work, information about the author, title, source (link to the original Work, DOI) and of the license itself.
  4.2. the derivatives of the Work are subject to the same conditions, i.e. they may be published only based on a licence which would be identical to the one granting access to the original Work.
 5. The University of Adam Mickiewicz in Poznań is obliged to
  5.1. make the Work available to the public in such a way that members of the public may access the Work from a place and at a time individually chosen by them, without any technological constraints;
  5.2. appropriately inform members of the public to whom the Work is to be made available about sublicenses in such a way as to ensure that all parties are properly informed (appropriate informing messages). 

Other provisions

 1. The University of Adam Mickiewicz in Poznań hereby preserves the copyright to the journal as a whole (layout/stylesheet, graphics, cover design, logo etc.)

Downloads

Download data is not yet available.