Pressto.

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Vol 3, Nr 2 (2014)

Spis treści

Spis treści

Spis treści PDF
. . 1-3

Spotkania

The Cultivation of Global Citizen with High Quality: A Time Mission of Chinese Higher Education PDF (English)
Shaogang Yang 6-17
Moral Elements in the Ethical Code of Buddhism PDF (English)
Khangembam Romesh 18-35
Learning Global Citizenship Skills in a Democratic Setting: An Analysis of the Efficacy of a Moral Development Method Applied in China PDF (English)
Lei Kang, Anne Rubienska, Yang Shaogang, Zheng Tie, Qiu Ying 36-56
On the Intrinsic Correlation Between Public Legitimation of Democratic Law and Discursive Competencies of Citizens PDF (English)
Karolina M. Cern 57-68

Dylematy moralnoprawne pomiędzy powinnością i zobowiązaniem a tożsamością

Orzecznictwo sądów amerykańskich w sprawach niewolnictwa – pomiędzy formalizmem a subwersją PDF
Jerzy Zajadło 70-96
Pojęcie „dysocjacji” – zagadnienia podstawowe PDF
Wioletta Jedlecka 97-110
Ograniczenie autonomii jednostki, a może ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka? Normatywne aspekty stosowania „przymusu bezpośredniego” w psychiatrii PDF
Anna Lisowska 111-138
Przemoc wobec kobiet i kobieca agresja w kontekście ról płciowych i mylnego uznania („misrecognition”) PDF
Joanna Dutka 139-160
Intersubiektywne uznanie, czyli personalizacja podmiotu PDF
Marcin Byczyński 161-178

Zagadnienia edukacji oraz etyki demokratycznej

Edukacja domowa – kilka uwag w kontekście dyskursu o edukacji demokratycznej PDF
Joanna Helios 180-198
Rozum w służbie polityki, czyli demokracja i oświata w myśli markiza de Condorcet PDF
Tomasz Sochański 199-217
Etyka urzędników czy etyka administracji publicznej? Uwagi na tle książki Tomasza Barankiewicza „W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej w Polsce” PDF
Paweł Skuczyński 218-236

Prawa człowieka

Prawa człowieka. Zagadnienia podstawowe PDF
Bartosz Wojciechowski 238-252

Kronika

Jak Instytut Filozofii UAM celebrował Światowy Dzień Filozofii UNESCO PDF
Marta Zuzanna Huk 254-257
Otwarte ogólnokrajowe seminaria z filozofii i teorii prawa „Potestas Iudicandi” PDF
Marta Szymanowska 258-263
O roli dylematów moralnych w edukacji, czyli idea zajęć na „Kolorowym Uniwersytecie” PDF
Marta Zuzanna Huk 264-267


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo