Pressto.

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 5, Nr 1 (2016) Dialektyka solidarności a państwo prawa Abstrakt  PDF
Krzysztof J. Kaleta
 
Vol 6, Nr 1 (2017) „Civitas mensura” – obywatel miarą wszechrzeczy. Emancypacyjny i upodmiotawiający wymiar obywatelskiego humanizmu Abstrakt  PDF
Piotr W. Juchacz
 
Vol 6, Nr 2 (2017) Rousseau, Kant, and Tolstoy at Groninger Forum Re-thinking democracy today  PDF (English)
Natalia Danilkina
 
Vol 5, Nr 1 (2016) Edukacja demokratyczna według Hannah Arendt Abstrakt  PDF
Katarzyna Eliasz
 
Vol 7, Nr 1 (2018) Władza konstytuująca jako przedmiot badań nauk prawnych Abstrakt  PDF
Krzysztof Kaleta
 
Vol 5, Nr 2 (2016) Challenges of participatory-deliberative governance in the era of social media digitalisation Abstrakt  PDF (English)
Mariusz Czepczyński
 
Vol 7, Nr 1 (2018) Kryzys nowoczesnego konstytucjonalizmu. Między liberalną sędziokracją a postliberalnym populizmem Abstrakt  PDF
Adam Sulikowski
 
Vol 1, Nr 1 (2012) Początki są zawsze trudne? O dzieciństwie, polityce i filozofii Abstrakt  PDF
Barbara Weber
 
Vol 3, Nr 2 (2014) Rozum w służbie polityki, czyli demokracja i oświata w myśli markiza de Condorcet Abstrakt  PDF
Tomasz Sochański
 
0 - 0 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo