Pressto.

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 6, Nr 2 (2017) Prawo a wartości w teorii prawa Józefa Nowackiego Abstrakt  PDF
Sławomir Tkacz
 
Vol 7, Nr 1 (2018) Ewolucja analitycznej teorii prawa a bezpośrednie stosowanie konstytucji Abstrakt  PDF
Andrzej Bator
 
Vol 4, Nr 1 (2015) Teoria prawa Zygmunta Ziembińskiego Abstrakt  PDF
Marzena Kordela
 
Vol 6, Nr 2 (2017) Polemika na temat przydatności podziału na czynności kauzalne i abstrakcyjne – wybrane zagadnienia Abstrakt  PDF
Tobiasz Nowakowski
 
Vol 3, Nr 1 (2014) Amerykański język praw podmiotowych a demokracja Abstrakt  PDF
Tomasz Raburski
 
Vol 2, Nr 2 (2013) Mit pewności prawnej, czyli dlaczego nieprecyzyjne standardy prawne mogą być lepsze dla kapitalizmu i liberalizmu Abstrakt  PDF
Ofer Raban
 
Vol 2, Nr 2 (2013) Wartości w teorii prawa Jerzego Wróblewskiego Abstrakt  PDF
Jerzy Leszczyński
 
Vol 2, Nr 2 (2013) Czy pragmatyka jest u Kelsena możliwa? Abstrakt  PDF
Monika Zalewska
 
Vol 7, Nr 1 (2018) Orzekanie w polu polityczności Abstrakt  PDF
Rafał Mańko
 
Vol 3, Nr 1 (2014) Artura Kozaka cierpliwość wobec prawa Abstrakt  PDF
Maciej Pichlak
 
0 - 0 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo