Kontakt

Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Lingwistyki Stosowanej

al. Niepodległości 4 61-874 Poznań, Poland 

Tel. +48 61 829 29 25 (Secretary office for the Institute of Applied Linguistics)

Tel. +48 61 8292922 (Editorial office), room 307

glottodidactica@amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Sylwia Adamczak-Krysztofowicz
prof. UAM dr hab.
UAM, Instytut Lingwistyki Stosowanej
Tel. +48 61 8292925

Wsparcie techniczne

Pressto