Pressto.

Nagłowek strony

Kontakt

Adres

Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Lingwistyki Stosowanej
al. Niepodległości 4 
61-874 Poznań, Poland 

Tel. +48 61 829 29 25 (Sekretariat ILS)

Tel. +48 61 8292922 (Redakcja czasopisma)

glotto@amu.edu.pl

Osoba do kontaktu

Sylwia Adamczak-Krysztofowicz
UAM, Instytut Lingwistyki Stosowanej
Tel.: +48 61 8292925
Email: adamczak@amu.edu.pl

Wsparcie techniczne

Emilia Kawasińska
Email: emika@amu.edu.pl    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo