Kontakt
Glottodidactica
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Lingwistyki Stosowanej
al. Niepodległości 4 
61-874 Poznań, Poland 
Tel. +48 61 829 29 25
(Secretary office for the Institute of Applied Linguistics)
Tel. +48 61 8292922
(Editorial office), room 307
glotto@amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Sylwia Adamczak-Krysztofowicz
UAM, Instytut Lingwistyki Stosowanej
Telefon +48 61 8292925

Wsparcie techniczne

Pressto