Polityka prywatności

Wszelkie nazwiska i adresy emailowe opublikowane ba stronie internetowej czasopisma używane są wyłącznie w celach oświadczonych przez czasopismo I nie mogą być wykorzystywane przez inne strony.

 

Klauzula informacyjna RODO dla autorów i recenzentów publikacji przetwarzanych i publikowanych w czasopiśmie Glottodidactica

Klauzula do pobrania (DOCX)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy, że Redakcja czasopisma gromadzi wyłącznie następujące dane osobowe:

Imię (imiona) i nazwisko,

Adres e-mail,

Afiliacja,

Nr ORCID,

Adres do korespondencji (komunikacja z autorami w sprawie umów oraz egzemplarzy autorskich).

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby:

- zawarcia i wykonania umowy wydawniczej oraz kontaktowania się w związku z jej realizacją;

- rozpatrywania skarg i reklamacji;

- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;

- archiwizowania dokumentacji (publikacji oraz umów);

- realizacji procesu wydawniczego.

 

Dokumenty przechowujemy bez tworzenia baz danych na komputerze Redakcji chronionym hasłem.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest czasopismo Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics z siedzibą:

 

Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Lingwistyki Stosowanej

al. Niepodległości 4  
61-874 Poznań, Poland

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych UAM

e-mail: iod@amu.edu.pl