Polityka prywatności

Wszelkie nazwiska i adresy emailowe opublikowane ba stronie internetowej czasopisma używane są wyłącznie w celach oświadczonych przez czasopismo i nie mogą być wykorzystywane przez inne strony.

Klauzula informacyjna RODO dla autorów i recenzentów publikacji przetwarzanych i publikowanych w czasopiśmie Glottodidactica

Klauzula do pobrania (DOCX)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy, że Redakcja czasopisma gromadzi wyłącznie następujące dane osobowe:
- imię (imiona) i nazwisko,
- adres e-mail,
- afiliacja,
- nr ORCID,
- adres do korespondencji (komunikacja z autorami w sprawie umów oraz egzemplarzy autorskich).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby:
- zawarcia i wykonania umowy wydawniczej oraz kontaktowania się w związku z jej realizacją;
- rozpatrywania skarg i reklamacji;
- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;
- archiwizowania dokumentacji (publikacji oraz umów);
- realizacji procesu wydawniczego.

Dokumenty przechowujemy bez tworzenia baz danych na komputerze Redakcji chronionym hasłem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych UAM:
e-mail: iod@amu.edu.pl