Pressto.

Nagłowek strony

Zarejestruj

Wypełnij formularz w celu zarejestrowania się w tym czasopiśmie.

Kliknij tutaj jeżeli jesteś zarejestrowany w innym czasopiśmie.

Profil

Aby umieścić informację w innym języku poniżej, najpierw wybierz język.
Dozwolone znaki to małe litery, cyfry oraz znaki (-) i (_).
Hasło musi się składać z co najmniej 6 znaków.
  Anna Maria Kowalska = AMK

(pełna nazwa instytucji naukowej, np. Dolnośląska Szkoła Wyższa. Wydział Nauk Pedagogicznych)
Polityka prywatności

ORCID iD może zostać zarejestrowany na platformie Rejestracja ORCID. Wprowadź pełen numer URI (przykład http://orcid.org/0000-0002-1825-0097).

(np. Dokonania, osiągnięcia)
Wybrane języki: Powiadamiany wiadomością e-mail o nowych wydaniach czasopisma.
: Może dodawać teksty do czasopisma.
: Gotowy do pisania recenzji artykułów publikowanych w czasopiśmie.

* Oznacza wymagane pole

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 

Klauzula informacyjna RODO dla autorów i recenzentów publikacji przetwarzanych i publikowanych w czasopiśmie Glottodidactica

Klauzula do pobrania (DOCX)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy, że Redakcja czasopisma gromadzi wyłącznie następujące dane osobowe:

Imię (imiona) i nazwisko,

Adres e-mail,

Afiliacja,

Nr ORCID,

Adres do korespondencji (komunikacja z autorami w sprawie umów oraz egzemplarzy autorskich).

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby:

- zawarcia i wykonania umowy wydawniczej oraz kontaktowania się w związku z jej realizacją;

- rozpatrywania skarg i reklamacji;

- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;

- archiwizowania dokumentacji (publikacji oraz umów);

- realizacji procesu wydawniczego.

 

Dokumenty przechowujemy bez tworzenia baz danych na komputerze Redakcji chronionym hasłem.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest czasopismo Glottodidactica. An International Jounrnal of Applied Linguistics z siedzibą:

 

Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Lingwistyki Stosowanej

al. Niepodległości 4  
61-874 Poznań, Poland

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych UAM

e-mail: iod@amu.edu.pl
    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo