Glottodidactica

Aktualny numer

Tom 51 Nr 1 (2024)
Opublikowany 2024 lipca 9

Glottodidactica jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Na jej łamach ukazują się teksty mogące mieć przełożenie na dydaktykę języków obcych i drugich z zakresu językoznawstwa ogólnego, metodologii badań, przekładoznawstwa, kulturoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych, np. psycholingwistyki, socjolingwistyki, analizy dyskursu czy pragmalingwistyki/socjopragmatyki. Autorzy powinni upewnić się, że w ich tekstach uwzględniono przełożenie opisanych odkryć i wniosków na rozwój glottodydaktyki. Misją czasopisma jest bowiem ułatwienie międzynarodowego i interdyscyplinarnego dialogu naukowego w zakresie glottodydaktyki i promowanie wymiany dobrych praktyk, mając na celu rozwój tej dziedziny nauki.
Przyjmujemy teksty naukowe w języku angielskim, niemieckim i francuskim, a także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji.
Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikację artykułów.

INDEKSOWANE W
EBSCO, Scopus, ProQuest, ERIH PLUS, Index Copernicus International, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, FRANCIS, PASCAL, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Modern Language Association Database (MLA);

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2024): 40
ICV 2018-2022: 100
ICV 2017: 96.35
ICV 2016: 82.78

DOI: 10.14746/gl
ISSN: 0072-4769
eISSN: 2956-3658

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Od 2015 roku: CC_by-nd/4.0 Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

ARCHIWIZACJA
Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.
Czasopismo "Glottodidactica" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

WYDAWCA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe UAM

FINANSOWANIE

Ogłoszenia

Early birds

Szanowni Państwo, wkrótce ukaże się nowy numer czasopisma Glottodidactica (51/1).  
Więcej…

2024 czerwca 20
Wyświetl wszystkie wydania