OPIS CZASOPISMA

Glottodidactica jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Publikujemy artykuły dotyczące językoznawstwa ogólnego, glottodydaktyki, przekładu, psycholingwistyki, socjolingwistyki, pragmalingwistyki i innych dziedzin pokrewnych. Autorzy powinni upewnić się, że w ich tekstach uwzględniono przełożenie opisanych odkryć i wniosków na rozwój glottodydaktyki. Misją czasopisma jest bowiem ułatwienie dialogu naukowego w zakresie glottodydaktyki i promowanie wymiany dobrych praktyk, mając na celu rozwój tej dziedziny nauki.

Przyjmujemy teksty naukowe w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim, a także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji.

INDEKSOWANE W:

EBSCO, Scopus, ProQuest, ERIH PLUS, Index Copernicus International, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, FRANCIS, PASCAL, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Modern Language Association Database (MLA);

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


MNiSW: 20

ICV 2019: 100

ICV 2018: 100

ICV 2017: 96.35

ICV 2016: 82.78

ISSN: 0072-4769
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
CC_by-nd/4.0 

Numer specjalny czasopisma Glottodidactica - 2022/2

2021-09-22

Numer specjalny czasopisma Glottodidactica - 2022/2

Temat numeru: Uczenie się między- i transkulturowe w ramach wymian szkolnych

Redaktorzy gościnni:

prof. Ute K. Boonen, Uniwersytet Duisburg-Essen (Niemcy), adres e-mail: ute.boonen@uni-due.de

prof. Paul Sars, Radboud University Nijmegen (Holandia), adres e-mail: paul.sars@ru.nl

dr Sabine Jentges, Radboud University Nijmegen (Holandia), adres e-mail: sabine.jentges@ru.nl

 

Zeszyt specjalny czasopisma Glottodidactica - 2023/1

2021-07-27

Temat przewodni wydania: 

Instytucjonalne i rodzinne wsparcie rozwoju dzieci dwu-/wielojęzycznych:

Wspieranie dwujęzyczności/wielojęzyczności poprzez współpracę rodziny i szkoły

Wydanie pod auspicjami projektu MaMLiSE (Majority and Minority Languages in School Education: Pomoc dla nauczycieli, uczniów i rodziców) https://mamlise.amu.edu.pl/

glotttodidac11.jpg

Pełne informacje o zeszycie tutaj:

Redaktorzy gościnni

Sandra Ballweg (Uniwersytet w Bielefeld),

Angela Farrell (Uniwersytet w Limerick)

Emilia Wąsikiewicz-Firlej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy do składania propozycji do specjalnego numeru naszego czasopisma planowanego na rok 2023 (numer 1, termin wydania: czerwiec 2023). W numerze tym znajdą się najnowsze prace na temat rozwoju dziecka dwu-/wielojęzycznego, mającego doświadczenie migracji, poprzez edukację formalną i współpracę szkoły z rodziną. Znajdą się w nim prace na temat tworzenia lepszych możliwości edukacyjnych dla dzieci z doświadczeniem migracji, w tym rozwoju języka większościowego/urzędowego i zachowania ich języka ojczystego, poprzez pomoc nauczycielom i rodzicom w stawaniu się lepszymi opiekunami tego typu uczniów. Wychowanie dziecka dwu-/wielojęzycznego, kompetentnego zarówno w języku ojczystym, jak i w języku edukacji szkolnej, wymaga ścisłej współpracy między rodzinami a instytucjami edukacyjnymi. Wychodzimy z założenia, że szkoły i personel szkolny wywierają zasadniczy, choć często niezauważalny, wpływ na poziom świadomości i praktyki językowe stosowane przez rodziny. W związku z tym planowana jest publikacja mająca na celu połączenie innowacyjnych praktyk nauczania i wsparcia dla rodziców.

Więcej informacji wkrótce, w tym kalendarz wydawniczy.

Numer 48/1 wydano!

2021-06-30

Szanowni Państwo,

z przyjemnością ogłaszamy, że najnowszy numer czasopisma Glottodidactica został opublikowany. Wkrótce artykuły w wersji online znajdą się w naszym repozytorium. 

Z życzeniami udanego lata,

Redakcja

Tom 48 Nr 1 (2021)

Treść numeru 48/1

Opublikowane: 2021-07-04

Wyświetl wszystkie numery