OPIS CZASOPISMA
Glottodidactica jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Publikujemy artykuły mogące mieć przełożenie na dydaktykę języków obcych i drugich z zakresu językoznawstwa ogólnego, metodologii badań, przekładoznawstwa, kulturoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych, np. psycholingwistyki, socjolingwistyki, analizy dyskursu. Przyjmujemy teksty naukowe w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim, a także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji.

INDEKSOWANE W:

EBSCO, ProQuest, ERIH PLUS, Index Copernicus International, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, FRANCIS, PASCAL, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Modern Language Association Database (MLA);

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


MNiSW: 20

ICV 2019: 100

ICV 2018: 100

ICV 2017: 96.35

ICV 2016: 82.78

DOI: 10.14746/gl
ISSN: 0072-4769
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
CC_by-nd/4.0 

Nowy numer Glottodidactica 47/1 - Spis treści

2019-12-10

Szanowni Państwo,

miło nam powiadomić, że prace na najnowszym numerem naszego czasopisma są w toku i ukaże się on na koniec czerwca tego roku.

Zachęcamy do zapoznania się z jego spisem treści.

Z życzeniami najlepszego zdrowia,

Redakcja

Glottodidactica 47/1 - Spis treści

Marzena Blachowska-Szmigiel (Poznań): L’anxiété nuisible chez les apprenants du FLE. Le cas des étudiants de la philologie romane en cycle de licenceMartina Irsara (Bolzano): Applying typological insights in a minority-language context: Motion event lexicalisations in Ladin, Italian, German, and English texts compiled by LadinsOlga Kostrova (Samara) /Izabela Prokop (Poznań): Schwerpunkte immer noch schwer? Einige Überlegungen über die deutsche Grammatik für slawische native speakersKrystyna Mihułka (Rzeszów): Zum Stellenwert des Deutschen in PoleKrzysztof Nerlicki (Szczecin): Der phänomenographische Forschungsansatz in glottodidaktischer ForschungspraxiIzabela Orchowska (Poznań): Favoriser le développement de la conscience épistémologique des étudiants lors de l’approprition de l’écrit glottodidactique en français et en polonais. Le cas des étudiants polonais d’ethnolinguistiqueClaudia Radünzel (Kiel): Leichte Sprache im Polnischen. Überlegungen zu einem neuen sprachlichen PhänomeGabriel Sanchez-Sanchez (Murcia), Marek Krawiec (Środa Wielkopolska), Francisco Javier Ibañez-Lopez (Murcia): Double responsibility of foreign language teachers: Primary student-teachers’ perceptions on linguistic and cultural contentMagdalena Sowa (Lublin): La tâche pédagogique au service du développement des savoir-faire langagiers et professionnels. Exemple de français des affairesMiłosz Woźniak (Poznań): Aspekte des Sprecherwechsels in Dialogen polnischer und deutscher Jugendlicher. Dargestellt am Beispiel einer Konkurrenzaufgabe

REVIEWS

Joanna Kic-Drgas (Poznań): Skowronek, Barbara (2019): Fremdsprachenunterricht als Kommunikation unter Berücksichtigung von lautsprachlich kommunizierenden Gehörlosen. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 240 S.Agnieszka Poźlewicz (Poznań): Rytel-Schwarz, Danuta / Jurasz, Alina / Cirko, Lesław / Engel, Ulrich (2018): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Band 2: Der Satz. 2., neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag. 462 S.Jakub Przybył (Poznań): Joanna Kic-Drgas, Marta Zawacka-Najgeburska (Hrsg.). Fachsprachen in Didaktik und Translatorik: Theorie und Praxis. / LSP in Teaching and Translation: Theory and Practice.

Nowy numer w przygotowaniu

2019-11-25

Szanowni Państwo,

prace nad przygotowaniem nowego numeru czasopisma trwają. Przedstawiamy spis treści tego numeru (2019/2), który ukaże się na dzień 31 grudnia 2019.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Redakcja

Glottodidactica dołącza do bazy ProQuest

2019-11-18

Zbiory ProQuest obejmują sześć stuleci, wszystkie dyscypliny i różne rodzaje treści potrzebnych badaczom, dostarczając największą na świecie kolekcję rozpraw i prac naukowych; trzy wieki gazet; ponad 450 000 ebooków akademickich; zbiory ważnych czasopism naukowych i innych treści, których naukowcy potrzebują, takich jak zbiory danych oraz unikalne cyfrowe bazy z podstawowymi materiałami źródłowymi. Słynne abstrakcjonowanie i indeksowanie ProQuesta umożliwia naukowcom znalezienie źródeł w ich dziedzinie naukowej.Więcej informacji na stronie: www.proquest.com/

Tom 47 Nr 1 (2020)

Treść numeru 47/1

Opublikowane: 2020-07-02

Wyświetl wszystkie numery