Glottodidactica

Aktualny numer

Tom 50 Nr 2 (2023)
Opublikowany 2023 grudnia 29

Glottodidactica jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Na jej łamach ukazują się teksty mogące mieć przełożenie na dydaktykę języków obcych i drugich z zakresu językoznawstwa ogólnego, metodologii badań, przekładoznawstwa, kulturoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych, np. psycholingwistyki, socjolingwistyki, analizy dyskursu czy pragmalingwistyki/socjopragmatyki. Autorzy powinni upewnić się, że w ich tekstach uwzględniono przełożenie opisanych odkryć i wniosków na rozwój glottodydaktyki. Misją czasopisma jest bowiem ułatwienie międzynarodowego i interdyscyplinarnego dialogu naukowego w zakresie glottodydaktyki i promowanie wymiany dobrych praktyk, mając na celu rozwój tej dziedziny nauki.

Przyjmujemy teksty naukowe w języku angielskim, niemieckim i francuskim, a także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji.


INDEKSOWANE W:
EBSCO, Scopus, ProQuest, ERIH PLUS, Index Copernicus International, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, FRANCIS, PASCAL, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Modern Language Association Database (MLA);

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2024): 40
ICV 2018-2022: 100
ICV 2017: 96.35
ICV 2016: 82.78

DOI: 10.14746/gl
ISSN: 0072-4769
eISSN: 2956-3658

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
CC_by-nd/4.0

WYDAWCA:
Wydawnictwo Naukowe UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Finansowanie:

 

Ogłoszenia

Early birds

Szanowni Państwo, wkrótce ukaże się nowy numer czasopisma Glottodidactica (50/2).
Więcej…

2023 grudnia 18
Wyświetl wszystkie wydania