Pressto.

Nagłowek strony

Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Glottodidactica” jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej. Publikowane są artykuły o tematyce językoznawczej, glottodydaktycznej oraz translatorycznej, psycholingwistycznej, socjolingwistycznej, pragmalingwistycznej w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim a także recenzje książek naukowych oraz sprawozdania z konferencji.

INDEKSOWANE W:

EBSCO, Index Copernicus International, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, FRANCIS, PASCAL, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Modern Language Association Database (MLA)

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


ICV 2016: 82.78
DOI: 10.14746/gl
ISSN: 0072-4769
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

162266

Aktualności

 

Zapowiedzi wydawnicze

 
Szanowni Państwo,

przedstawiamy wybrane artykuły, które znajdą się w najbliższym numerze czasopisma Glottodidactica (1/2018).
 
Opublikowane: 2018-07-09 Więcej...
 

Następny numer czasopisma

 

GLOTTODIDACTICA

An International Journal of Applied Linguistics

Issue 45/1

due by 30th of June 2018

TABLE OF CONTENTS

 

I. ARTICLES

Ute K. Boonen (Duisburg) / Sabine Jentges (Nijmegen) / Tina Konrad (Duisburg): Mit oder ohne Lehrwerk Lehrmaterialangebot für den schulischen Nachbarsprachen-Unterricht. Ein deutsch-niederländischer Vergleich

Paulina Budzyńska (Toruń): How authentic is language included in English and German language textbooks for primary education in Poland? A case study

Raquel Mateo González (Sewilla): Kulturelle Barrieren in der deutsch-spanischen Geschäftskommunikation

Mariusz Jakosz (Katowice): Zum Einfluss affektiver Faktoren auf den frühen Fremdsprachenerwerb im Elementarbereich durch den narrativen Ansatz

Krzysztof Kotuła (Lublin): Le doublage comme un moyen de travailler sur la prononciation française : théorie et pratique

Ksenia Kuzminykh (Göttingen): Jugendliterarische Werke im interkulturellen, medienintegrativen Litertaturunterricht

Iwona Legutko-Marszałek (Gdańsk): Abhängigkeitsrelation zwischen Übersetzungsqualität und Organisation von mentalen Lexika

Magdalena Pieklarz Thien (Olsztyn): Von der disziplinären Abhängigkeit zum gleichberechtigten Miteinander? Eine Diskussion über das sensible Verhältnis von Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik am Beispiel der Germanistischen Linguistik und der DaF-Didaktik

Maciej Smuk (Warszawa): Compétence de savoir-être dans l’apprentissage des langues. Redéfinitions, applications, défis

Marian Szczodrowski (Gdańsk): Zur Kommunikationsleistung des Fremdsprachenlerners...

Eva Teshajev Sunderland (Frankfurt), Hanna Błaszkowska (Poznań): Fehler als Lernquelle – Übersetzung in die Fremdsprache als Mittel zum Erwerb der fremdsprachlich-übersetzerischen Kompetenz im universitären Übersetzungsunterricht

Elizabeth Woodward-Smith (La Coruña), Hadrian A. Lankiewicz (Gdańsk), Anna Szczepaniak-Kozak (Poznań): Translation didactics: A proposal for teaching consecutive interpreting

 

II. BOOK REVIEWS

Elżbieta Dziurewicz (Poznań): Jürgen Ehrenmüller. Die Würfel sind gefallen! Belegsammlung und Analysen zur Metaphorik des Spiels in der deutschen Gegenwartssprache. Graz: Grazer Universitätsverlag. 2014, 357 S.     

Joanna Kic-Drgas (Poznań): Muñoz-Luna, Rosa, Taillefer, Lidia (eds.) Integrating Information and Communication Technologies in English for Specific Purposes. Cham: Springer. 2017, 211 pp.

Jarosław Krajka (Lublin): Carrier Michael, Damerow Ryan M., Bailey Kathleen M.  (eds.). Digital language learning and teaching. Research, theory and practice. Global Research on Teaching and Learning English Series, Volume 4. New York and London: Routledge. 2017, pp. 264.

Hadrian A. Lankiewicz (Gdańsk): Emilia Wąsikiewicz-Firlej. On (de)constructing corporate identity: An ecological approach. Poznań: Wydawnictwo UAM. 2017, 419 pp.

Pieklarz-Thien, Magdalena (Olsztyn): Andrzej Kątny (Hrsg.): Kontrastive Linguistik und Interkulturelle Kommunikation. Sprach- und Kulturkontakte (Studia Germanica Gedanensia 37), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2017, S. 242.

III. BERICHT

Klapczarek Tomasz (Poznań): Fachsprachen in der Didaktik und Translatorik: Theorie und Praxis, Poznań 17.­18.11.2017.

 
Opublikowane: 2018-03-28
 

Szanowni Państwo

 

cieszymy się, że nasze zaproszenie do nadsyłania artykułów poświęconych dorobkowi prof. Pfeiffera spotkało się z tak żywym zainteresowaniem.

W związku z licznymi pytaniami Redakcja czasopisma informuje, że w zeszycie jubileuszowym opublikowane zostaną te z artykułów, które:

- są napisane w języku niemieckim lub angielskim,

- nawiązują do dorobku naukowego i publikacyjnego Szanownego Jubilata,

- są zredagowane według wytycznych pod linkiem:

http://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/about/submissions#authorGuidelines

Standardowo decyzja o publikacji podejmowana jest na podstawie zgodności tematu artykułu z profilem czasopisma – lingwistyka stosowana ze szczególnym uwzględnieniem aspektów glottodydaktycznych, oraz uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Serdecznie zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie,

Redakcja czasopisma Glottodidactica.

 
Opublikowane: 2018-01-11
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo