OPIS CZASOPISMA
Glottodidactica jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Publikujemy artykuły mogące mieć przełożenie na dydaktykę języków obcych i drugich z zakresu językoznawstwa ogólnego, metodologii badań, przekładoznawstwa, kulturoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych, np. psycholingwistyki, socjolingwistyki, analizy dyskursu. Przyjmujemy teksty naukowe w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim, a także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji.

INDEKSOWANE W:

EBSCO, ProQuest, ERIH PLUS, Index Copernicus International, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, FRANCIS, PASCAL, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Modern Language Association Database (MLA);

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


MNiSW: 20

ICV 2018: 100

ICV 2017: 96.35

ICV 2016: 82.78

DOI: 10.14746/gl
ISSN: 0072-4769
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Ukazał się najnowszy numer czasopisma

2019-12-20

Szanowni Państwo,

ukazał się numer drugi zaplanowany na ten rok numer naszego czasopisma (2019/46/2).

Wkrótce zamieścimy jego treść na naszej stronie.

Z poważaniem,

Zespół redakcyjny

Aktualizacja platformy PRESSto

2019-12-10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

Tom 46 Nr 2 (2019): Glottodidactica. An International Journal of Applied Lingusitics

Treść numeru 46/2

Opublikowane: 2019-12-15

English language teachers’ conceptualizations of one-to-one private tutoring: An international phenomenographic study

DOROTA WERBIŃSKA, ELIF BOZYIǦIT, LUÌS GUERRA, MAŁGORZATA EKIERT, SERHAN KӦSE

175 - 196

Wyświetl wszystkie numery