Pressto.

Nagłowek strony

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zastępca Redaktora naczelnego

 1. dr Anna Szczepaniak-Kozak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Asystenci redaktora naczelnego

 1. dr Joanna Woźniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. dr Joanna Kic-Drgas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz czasopisma

 1. dr Joanna Kic-Drgas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. dr Joanna Woźniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rada naukowa

 1. Prof. dr hab. Ruth Albert, The Philipps-Universität Marburg, Germany
 2. Prof. dr hab. Dmitrij Dobrovolskij, Russian Language Institute, Moscow, Russia/ Austrian Academy for Sciences, Vienna, Austria
 3. Prof. dr hab. Michael Düring, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Germany
 4. Prof. dr hab. Jacek Fisiak, The University of Social Sciences, Warsaw, Poland
 5. Prof. dr hab. Maria Carmen Fonseca Mora, Universidad de Huelva, Spain
 6. Prof. dr hab. Franciszek Grucza, The University of Social Sciences, Warsaw, Poland
 7. Prof. dr hab. Britta Hufeisen, University of Technical Sciences, Darmstadt, Germany
 8. Prof. dr hab. Catalina Jiménez Hurtado, The University of Granada, Spain
 9. Hanna Komorowska, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Polska
 10. Prof. dr hab. Frank Königs, The Philipps-University Marburg, Germany
 11. Prof. dr hab. Gabriela B. Klein, The University of Perugia, Italy
 12. Prof. dr hab. Kurt Kohn, Eberhard Karls University, Tübingen, Germany
 13. Prof. dr hab Clare Mar-Molinero, The University of Southampton, Great Britain
 14. Prof. dr hab. Bernd Müller-Jacquier, University of Bayreuth, Germany
 15. Prof. dr hab. Olga Kostrova, Staatliche Universität, Samara, Russia
 16. Prof. dr hab. Norbert Nübler, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Germany
 17. Prof. dr hab. Paweł Mecner, University of Szczecin, Poland
 18. Prof. dr hab. Paul Sars, Radboud University, Nijmegen, the Netherlands
 19. David S. Singleton, Trinity College Dublin, Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences, Irlandia
 20. Prof. dr hab. Marian Szczodrowski, Ateneum-University, Gdańsk, Poland
 21. Prof. dr hab. Iwar Werlen, University of Bern, Switzerland

Rada redakcyjna

 1. Prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski, UAM, Poznań, Wydział Neofilologii, Polska
 2. Prof. dr hab. Józef Darski, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 3. Prof. dr hab. Antoni Markunas, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 4. Prof. dr hab. Stanisław Puppel, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 5. Prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 6. Prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 7. Prof. dr hab. Stephan Wolting, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo