Ogłoszenia

Numer specjalny czasopisma Glottodidactica - 2022/2

2021-09-22

Numer specjalny czasopisma Glottodidactica - 2022/2

Temat numeru: Uczenie się między- i transkulturowe w ramach wymian szkolnych

Redaktorzy gościnni:

prof. Ute K. Boonen, Uniwersytet Duisburg-Essen (Niemcy), adres e-mail: ute.boonen@uni-due.de

prof. Paul Sars, Radboud University Nijmegen (Holandia), adres e-mail: paul.sars@ru.nl

dr Sabine Jentges, Radboud University Nijmegen (Holandia), adres e-mail: sabine.jentges@ru.nl

 

Zeszyt specjalny czasopisma Glottodidactica - 2023/1

2021-07-27

Temat przewodni wydania: 

Instytucjonalne i rodzinne wsparcie rozwoju dzieci dwu-/wielojęzycznych:

Wspieranie dwujęzyczności/wielojęzyczności poprzez współpracę rodziny i szkoły

Wydanie pod auspicjami projektu MaMLiSE (Majority and Minority Languages in School Education: Pomoc dla nauczycieli, uczniów i rodziców) https://mamlise.amu.edu.pl/

glotttodidac11.jpg

Pełne informacje o zeszycie tutaj:

Redaktorzy gościnni

Sandra Ballweg (Uniwersytet w Bielefeld),

Angela Farrell (Uniwersytet w Limerick)

Emilia Wąsikiewicz-Firlej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy do składania propozycji do specjalnego numeru naszego czasopisma planowanego na rok 2023 (numer 1, termin wydania: czerwiec 2023). W numerze tym znajdą się najnowsze prace na temat rozwoju dziecka dwu-/wielojęzycznego, mającego doświadczenie migracji, poprzez edukację formalną i współpracę szkoły z rodziną. Znajdą się w nim prace na temat tworzenia lepszych możliwości edukacyjnych dla dzieci z doświadczeniem migracji, w tym rozwoju języka większościowego/urzędowego i zachowania ich języka ojczystego, poprzez pomoc nauczycielom i rodzicom w stawaniu się lepszymi opiekunami tego typu uczniów. Wychowanie dziecka dwu-/wielojęzycznego, kompetentnego zarówno w języku ojczystym, jak i w języku edukacji szkolnej, wymaga ścisłej współpracy między rodzinami a instytucjami edukacyjnymi. Wychodzimy z założenia, że szkoły i personel szkolny wywierają zasadniczy, choć często niezauważalny, wpływ na poziom świadomości i praktyki językowe stosowane przez rodziny. W związku z tym planowana jest publikacja mająca na celu połączenie innowacyjnych praktyk nauczania i wsparcia dla rodziców.

Więcej informacji wkrótce, w tym kalendarz wydawniczy.

Numer 48/1 wydano!

2021-06-30

Szanowni Państwo,

z przyjemnością ogłaszamy, że najnowszy numer czasopisma Glottodidactica został opublikowany. Wkrótce artykuły w wersji online znajdą się w naszym repozytorium. 

Z życzeniami udanego lata,

Redakcja

Numer specjalny 2022/1

2020-12-15

Szanowni Państwo,

miło nam powiadomić, że numer 2022/1 naszego czasopisma będzie numerem specjalnym i będzie poświęcony tematyce świadomości i samoświadomości w nauczaniu i uczeniu się języków.

Redaktorem gościnnym tego zeszytu będzie dr hab. Maciej Smuk (Uniwersytet Warszawski).

Prosimy o zgłaszanie propozycji artykułów do 31 marca 2021 w języku angielskim lub francuskim tylko.

Szczegóły w załącznikach.

Liczymy na ciekawe propozycje artykułów.

Redakcja

Zaproszenie do zgłaszania artykułów

 

Chères Lectrices, Chers Lecteurs,

nous avons le plaisir de vous annoncer que le numéro 2022/1 de notre revue sera un numéro spécial, consacré au thème : Conscience et autoconscience dans l'enseignement/apprentissage des langues étrangères.Maciej Smuk (Université de Varsovie) est le rédacteur invité de ce numéro.

Les propositions d'articles (résumés) doivent être envoyées jusqu'au 31 mars 2021, en anglais ou en français.

Vous trouverez plus de détails dans les pièces jointes.

Nous vous remercions de vos contributions.

Sincères amitiés,

Comité éditorial

Appel à contribution

 

Zapowiedzi wydawnicze/Glottodidactica 47/2

2020-12-11

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wybrane artykuły, które znajdą się w najbliższym numerze czasopisma Glottodidactica (2/2020). Czasopismo ukaże się w najbliższych tygodniach. Zapraszamy do lektury wszystkich artykułów, które znalazły się w spisie treści najnowszego numeru, który jest numerem jubileuszowym z okazji urodzin prof. Izabeli Prokop.

Sylwia Adamczak-Krysztofowicz

Anna Szczepaniak-Kozak

Joanna Woźniak

Joanna Kic-Drgas

GLOTTODIDACTICA_47_2_2020_S. 1-8. Contents

Sociolinguistic determinants of heritage language maintenance and second language acquisition in bilingual immigrant speakers

Diskursive Syntax als Teil der Angewandten Linguistik

 

Nowy numer Glottodidactica 47/1 - Spis treści

2019-12-10

Szanowni Państwo,

miło nam powiadomić, że prace na najnowszym numerem naszego czasopisma są w toku i ukaże się on na koniec czerwca tego roku.

Zachęcamy do zapoznania się z jego spisem treści.

Z życzeniami najlepszego zdrowia,

Redakcja

Glottodidactica 47/1 - Spis treści

Marzena Blachowska-Szmigiel (Poznań): L’anxiété nuisible chez les apprenants du FLE. Le cas des étudiants de la philologie romane en cycle de licenceMartina Irsara (Bolzano): Applying typological insights in a minority-language context: Motion event lexicalisations in Ladin, Italian, German, and English texts compiled by LadinsOlga Kostrova (Samara) /Izabela Prokop (Poznań): Schwerpunkte immer noch schwer? Einige Überlegungen über die deutsche Grammatik für slawische native speakersKrystyna Mihułka (Rzeszów): Zum Stellenwert des Deutschen in PoleKrzysztof Nerlicki (Szczecin): Der phänomenographische Forschungsansatz in glottodidaktischer ForschungspraxiIzabela Orchowska (Poznań): Favoriser le développement de la conscience épistémologique des étudiants lors de l’approprition de l’écrit glottodidactique en français et en polonais. Le cas des étudiants polonais d’ethnolinguistiqueClaudia Radünzel (Kiel): Leichte Sprache im Polnischen. Überlegungen zu einem neuen sprachlichen PhänomeGabriel Sanchez-Sanchez (Murcia), Marek Krawiec (Środa Wielkopolska), Francisco Javier Ibañez-Lopez (Murcia): Double responsibility of foreign language teachers: Primary student-teachers’ perceptions on linguistic and cultural contentMagdalena Sowa (Lublin): La tâche pédagogique au service du développement des savoir-faire langagiers et professionnels. Exemple de français des affairesMiłosz Woźniak (Poznań): Aspekte des Sprecherwechsels in Dialogen polnischer und deutscher Jugendlicher. Dargestellt am Beispiel einer Konkurrenzaufgabe

REVIEWS

Joanna Kic-Drgas (Poznań): Skowronek, Barbara (2019): Fremdsprachenunterricht als Kommunikation unter Berücksichtigung von lautsprachlich kommunizierenden Gehörlosen. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 240 S.Agnieszka Poźlewicz (Poznań): Rytel-Schwarz, Danuta / Jurasz, Alina / Cirko, Lesław / Engel, Ulrich (2018): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Band 2: Der Satz. 2., neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag. 462 S.Jakub Przybył (Poznań): Joanna Kic-Drgas, Marta Zawacka-Najgeburska (Hrsg.). Fachsprachen in Didaktik und Translatorik: Theorie und Praxis. / LSP in Teaching and Translation: Theory and Practice.

Nowy numer w przygotowaniu

2019-11-25

Szanowni Państwo,

prace nad przygotowaniem nowego numeru czasopisma trwają. Przedstawiamy spis treści tego numeru (2019/2), który ukaże się na dzień 31 grudnia 2019.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Redakcja

Glottodidactica dołącza do bazy ProQuest

2019-11-18

Zbiory ProQuest obejmują sześć stuleci, wszystkie dyscypliny i różne rodzaje treści potrzebnych badaczom, dostarczając największą na świecie kolekcję rozpraw i prac naukowych; trzy wieki gazet; ponad 450 000 ebooków akademickich; zbiory ważnych czasopism naukowych i innych treści, których naukowcy potrzebują, takich jak zbiory danych oraz unikalne cyfrowe bazy z podstawowymi materiałami źródłowymi. Słynne abstrakcjonowanie i indeksowanie ProQuesta umożliwia naukowcom znalezienie źródeł w ich dziedzinie naukowej.Więcej informacji na stronie: www.proquest.com/

Glottodidactica na liście czasopism MNiSW

2019-07-24

Miło nam poinformować, że Glottodidactica znalazła się na liście czasopism, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu

2018-11-05

 

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma  „Glottodidactica”  vol. 36 (2010),  vol.  35 (2009), vol. 34 (2008), vol. 33 (2007), vol. 32 (2006), vol. 30-31 (2005),  vol. 29 (2001), vol. 28 (2000), vol. 27 (1999) – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.