OPIS CZASOPISMA

Glottodidactica jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Publikujemy artykuły dotyczące językoznawstwa ogólnego, glottodydaktyki, przekładu, psycholingwistyki, socjolingwistyki, pragmalingwistyki i innych dziedzin pokrewnych. Autorzy powinni upewnić się, że w ich tekstach uwzględniono przełożenie opisanych odkryć i wniosków na rozwój glottodydaktyki. Misją czasopisma jest bowiem ułatwienie dialogu naukowego w zakresie glottodydaktyki i promowanie wymiany dobrych praktyk, mając na celu rozwój tej dziedziny nauki.

Przyjmujemy teksty naukowe w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim, a także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji.


INDEKSOWANE W:
EBSCO, Scopus, ProQuest, ERIH PLUS, Index Copernicus International, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, FRANCIS, PASCAL, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Modern Language Association Database (MLA);

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40

ICV 2020: 100
ICV 2019: 100
ICV 2018: 100
ICV 2017: 96.35
ICV 2016: 82.78
ISSN: 0072-4769

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

CC_by-nd/4.0

WYDAWCA:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nowy numer czasopisma Glottodidactica 49/1 (2022)

2022-07-08

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że ukazał się nowy zeszyt czasopisma Glottodidactica (2022/1).

Zachęcamy do lektury artykułów w nim zamieszczonych.

Z życzeniami dobrego wypoczynku letniego,

Zespół redakcyjny

Tom 49 Nr 1 (2022)

Opublikowane: 2022-07-08

Wyświetl wszystkie numery