Glottodidactica

Aktualny numer

Tom 50 Nr 1 (2023)
Opublikowany 2023 czerwca 29

Glottodidactica jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Na jej łamach ukazują się teksty mogące mieć przełożenie na dydaktykę języków obcych i drugich z zakresu językoznawstwa ogólnego, metodologii badań, przekładoznawstwa, kulturoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych, np. psycholingwistyki, socjolingwistyki, analizy dyskursu czy pragmalingwistyki/socjopragmatyki. Autorzy powinni upewnić się, że w ich tekstach uwzględniono przełożenie opisanych odkryć i wniosków na rozwój glottodydaktyki. Misją czasopisma jest bowiem ułatwienie międzynarodowego i interdyscyplinarnego dialogu naukowego w zakresie glottodydaktyki i promowanie wymiany dobrych praktyk, mając na celu rozwój tej dziedziny nauki.

Przyjmujemy teksty naukowe w języku angielskim, niemieckim i francuskim, a także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji.


INDEKSOWANE W:
EBSCO, Scopus, ProQuest, ERIH PLUS, Index Copernicus International, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, FRANCIS, PASCAL, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Modern Language Association Database (MLA);

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 70
ICV 2018-2021: 100
ICV 2017: 96.35
ICV 2016: 82.78
DOI:
10.14746/gl
ISSN: 0072-4769
eISSN: 2956-3658

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

CC_by-nd/4.0

WYDAWCA:

Wydawnictwo Naukowe UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Finansowanie:
 

Ogłoszenia

Nowy numer Glottodidactica 50/1 już gotowy!

Szanowni Państwo,
wkrótce ukaże się nowy numer czasopisma Glottodidactica (50/1).

Zachęcamy już teraz do zapoznania się z jego spisem treści i wybranymi artykułami.
Więcej…

2023 czerwca 15

Nowy numer opublikowany

Szanowni Państwo,

najnowszy numer naszego czasopisma (2022/2) ukazał się 31.12.2022.


Więcej…

2023 stycznia 18

Wstęp

Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Sandra Ballweg, Mary Masterson, Andrea Daase, Angela Farrell
7-13
Editorial
PDF (English)

Artykuły

Kübra Aksak, Feryal Çubukçu
15-28
Exploring the cultural intelligence levels of bilinguals and multilinguals
PDF (English)
Fabienne Baider, Sviatlana Karpava
29-53
From family to university: Best practices for inclusive tertiary education
PDF (English)
Andrea Daase, Nastassia Rozum, Viktoriia Rubinets
55-75
More than linguistic needs and more than one perspective: Reconstructing perspectives of pupils with linguistically and spatially discontinuous school biographies and drawing implications for all school stakeholders
PDF (English)
Angela Farrell, Mary Masterson, Michelle Daly
77-95
Language-sensitive teaching as an emergent response to increasing linguistic diversity in Irish post-primary schools: Challenges, opportunities and implications for teacher education
PDF (English)
Mateusz Furman, Magdalena Aleksandrzak
97-117
The reception and representation of English as an academic language among foreign students in Poland and its influence on (re)shaping individual identities
PDF (English)
Martina Irsara
119-140
English and other languages in a plurilingual pedagogical approach: A case study from northern Italy
PDF (English)
Hadrian Lankiewicz
141-160
The language teacher as a supporter of the linguistic ecosystem among young immigrant learners: Beliefs and practices
PDF (English)
Aspasia Papasoulioti, Maria Fountana, Anna Szczepaniak-Kozak, Sylwia Adamczak-Krysztofowicz
161-189
Approaches to the increasing linguistic diversity in Greek and Polish classrooms: Different contexts with similar problems
PDF (English)
Joanna Rokita-Jaśkow
191-212
EFL teacher agency in mediating the socialisation of multilingual learners
PDF (English)
Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Michelle Daly
213-241
Family language policy in the context of return migration: A case study
PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania