Glottodidactica

Aktualny numer

Tom 49 Nr 1 (2022)
Opublikowany 2022 lipca 8

Glottodidactica jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Publikujemy artykuły dotyczące językoznawstwa ogólnego, glottodydaktyki, przekładu, psycholingwistyki, socjolingwistyki, pragmalingwistyki i innych dziedzin pokrewnych. Autorzy powinni upewnić się, że w ich tekstach uwzględniono przełożenie opisanych odkryć i wniosków na rozwój glottodydaktyki. Misją czasopisma jest bowiem ułatwienie dialogu naukowego w zakresie glottodydaktyki i promowanie wymiany dobrych praktyk, mając na celu rozwój tej dziedziny nauki.

Przyjmujemy teksty naukowe w języku angielskim, niemieckim i francuskim, a także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji.


INDEKSOWANE W:
EBSCO, Scopus, ProQuest, ERIH PLUS, Index Copernicus International, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, FRANCIS, PASCAL, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Modern Language Association Database (MLA);

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40
  ICV 2018-2021: 100
ICV 2017: 96.35
ICV 2016: 82.78

DOI:
10.14746/gl ISSN: 0072-4769   E-ISSN: 2956-3658

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

CC_by-nd/4.0

WYDAWCA:

Wydawnictwo Naukowe UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ogłoszenia

Artykuły

Maciej Smuk
7-14
Conscience et autoconscience dans l’enseignement / apprentissage d’une langue-culture : pourquoi ? quoi ? comment ?
https://doi.org/10.14746/gl.2022.49.1.01
PDF (Français (France))
Sophie Aubin
15-34
Conscience musicale du français langue parlée : éléments pour son conditionnement didactique
https://doi.org/10.14746/gl.2022.49.1.02
PDF (Français (France))
Nathalie Auger
35-51
Conscience collective et autoconscience dans l’enseignement / apprentissage du français langue seconde et de scolarisation : quand l’interculturel et le plurilinguisme sont en jeu
https://doi.org/10.14746/gl.2022.49.1.03
PDF (Français (France))
Laurie Dekhissi, Effrosyni Lamprou, Freiderikos Valetopoulos
53-68
La conscience et l’autoconscience des futurs formateurs de FLE dans le développement de la compétence interculturelle
https://doi.org/10.14746/gl.2022.49.1.04
PDF (Français (France))
Chloé Faucompré, Julia Putsche
69-85
« J’ai l’impression d’être la seule à aimer l’allemand » : Perceptions et représentations d’étudiants face à leur apprentissage de l’allemand en Alsace
https://doi.org/10.14746/gl.2022.49.1.05
PDF (Français (France))
Monika Ewa Grabowska
87-106
Le rôle de l’apprentissage informel du FLE dans la stimulation de la conscience et de l’autoconscience métacognitive des étudiants de philologie française. Exemple des films et séries francophones
https://doi.org/10.14746/gl.2022.49.1.06
PDF (Français (France))
Martina Irsara
107-123
Cross-linguistic awareness in an English L4 education setting: Discovering language-specific phenomena in unrelated languages
https://doi.org/10.14746/gl.2022.49.1.07
PDF (English)
Hanna Komorowska
125-140
Teacher language awareness or language teacher awareness?
https://doi.org/10.14746/gl.2022.49.1.08
PDF (English)
Wioletta Piegzik
141-156
Developing grammatical competence in French as a second language – between linguistic consciousness and intuition
https://doi.org/10.14746/gl.2022.49.1.09
PDF (Français (France))
Marielle Rispail, Marine Totozani, Valeria Villa-Perez
157-182
Jeunes migrants en France. Des activités plurilittéraciques pour un parcours réflexif
https://doi.org/10.14746/gl.2022.49.1.10
PDF (Français (France))
Giulio Scivoletto
183-196
Raising self-consciousness: phonetic education as embodied language learning
https://doi.org/10.14746/gl.2022.49.1.11
PDF (English)
Jolanta Sujecka-Zając, Krystyna Szymankiewicz
197-215
Autoconscience professionnelle des enseignants de langues étrangères – comment outiller les étudiants en formation initiale ?
https://doi.org/10.14746/gl.2022.49.1.12
PDF (Français (France))
Dorota Werbińska
217-240
Professional identity of a French language teacher in Poland: constancy vs. change, sameness vs. difference, agency
https://doi.org/10.14746/gl.2022.49.1.13
PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania