Glottodidactica

Aktualny numer

Tom 49 Nr 2 (2022)
Opublikowany 2022 grudnia 30

Glottodidactica jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Na jej łamach ukazują się teksty mogące mieć przełożenie na dydaktykę języków obcych i drugich z zakresu językoznawstwa ogólnego, metodologii badań, przekładoznawstwa, kulturoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych, np. psycholingwistyki, socjolingwistyki, analizy dyskursu czy pragmalingwistyki/socjopragmatyki. Autorzy powinni upewnić się, że w ich tekstach uwzględniono przełożenie opisanych odkryć i wniosków na rozwój glottodydaktyki. Misją czasopisma jest bowiem ułatwienie dialogu naukowego w zakresie glottodydaktyki i promowanie wymiany dobrych praktyk, mając na celu rozwój tej dziedziny nauki.

Przyjmujemy teksty naukowe w języku angielskim, niemieckim i francuskim, a także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji.


INDEKSOWANE W:
EBSCO, Scopus, ProQuest, ERIH PLUS, Index Copernicus International, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, FRANCIS, PASCAL, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Modern Language Association Database (MLA);

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40
  ICV 2018-2021: 100
ICV 2017: 96.35
ICV 2016: 82.78

DOI:
10.14746/gl
ISSN: 0072-4769
eISSN: 2956-3658

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

CC_by-nd/4.0

WYDAWCA:

Wydawnictwo Naukowe UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ogłoszenia

Nowy numer opublikowany

Dear Readers,

the newest issue of our journal (2022/2) was published on 31.12.2022.

You may find its content here: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/issue/view/2597

Thank you for supporting our journal.

Wishes of the best health and fortune for the New Year,

Editorial team


Więcej…

2023 stycznia 18

Wkrótce ukaże się nowy zeszyt czasopisma Glottodidactica (2022/2).  

Szanowni Państwo,
wkrótce ukaże się nowy zeszyt czasopisma Glottodidactica (2022/2).  
Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi wydawniczych, spisu treści i artykułu wstępnego nowego numeru (w wersji pre-print).
Z serdecznymi pozdrowieniami, 
Redakcja czasopisma 


Więcej…

2022 grudnia 16

Wstęp

Ute K. Boonen, Sabine Jentges, Paul Sars, Sylwia Adamczak-Krysztofowicz
7-8
Editorial
PDF (Deutsch)

Recenzenci

Redakcja Czasopisma
221-222
Recenzenci
PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania