Pressto.

Nagłowek strony

Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics

Baner

OPIS CZASOPISMA
Glottodidactica jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej. Publikujemy artykuły mogące mieć przełożenie na dydaktykę języków obcych i drugich z zakresu językoznawstwa ogólnego, metodologii badań, przekładoznawstwa, kulturoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych, np. psycholingwistyki, socjolingwistyki, analizy dyskursu. Przyjmujemy teksty naukowe w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim, a także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji.

INDEKSOWANE W:

EBSCO, ProQuest, ERIH PLUS, Index Copernicus International, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, FRANCIS, PASCAL, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Modern Language Association Database (MLA);

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


MNiSW: 20

ICV 2018: 100

ICV 2017: 96.35

ICV 2016: 82.78

DOI: 10.14746/gl
ISSN: 0072-4769
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Aktualności

 

Aktualizacja platformy PRESSto

 

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

 
Opublikowane: 2019-12-10
 

Nowy numer w przygotowaniu

 

Szanowni Państwo,

prace nad przygotowaniem nowego numeru czasopisma trwają. Przedstawiamy spis treści tego numeru (2019/2), który ukaże się na dzień 31 grudnia 2019.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Redakcja

 
Opublikowane: 2019-11-25 Więcej...
 

Glottodidactica dołącza do bazy ProQuest

 

Zbiory ProQuest obejmują sześć stuleci, wszystkie dyscypliny i różne rodzaje treści potrzebnych badaczom, dostarczając największą na świecie kolekcję rozpraw i prac naukowych; trzy wieki gazet; ponad 450 000 ebooków akademickich; zbiory ważnych czasopism naukowych i innych treści, których naukowcy potrzebują, takich jak zbiory danych oraz unikalne cyfrowe bazy z podstawowymi materiałami źródłowymi. Słynne abstrakcjonowanie i indeksowanie ProQuesta umożliwia naukowcom znalezienie źródeł w ich dziedzinie naukowej.

Więcej informacji na stronie: www.proquest.com/

 
Opublikowane: 2019-11-18
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 1 (1966)

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Artykuły

Kodematische Grundlagen der Theorie des Fremdsprachenunterrichts PDF (Deutsch)
Ludwik Zabrocki 3-42
Intensive und extensive Methode im Fremdsprachenunterricht PDF (Deutsch)
Aleksander Szulc 43-52
Grundsätze für die Ausarbeitung von grammatischen Minima PDF (Deutsch)
Antonin Hofman 53-65
Auffassung und Methode des audiovisuellen Fremdsprachenunterrichts PDF (Deutsch)
Eugen Spálený 67-72
Über einen Versuch der Adjustierung einer fehlerhaften Artikulation des Deutschen bei Studenten der Germanistik PDF (Deutsch)
Rozemaria Krystyna Tertel 73-89
On the method of teaching Russian accent in Polish schools PDF (Русский)
Mścisław Olechnowicz 91-108
Do’s and Dont’s for the Teacher of Foreign Languages PDF (English)
Stanisław P. Kaczmarski 109-114
English Tense Expressing Verb Phrases in the Process of Teaching Polish Students PDF (English)
Tomasz P. Krzeszowski 115-124
Perceptive and Expressive Skills in Language Learning PDF (English)
Leszek L. Szkutnik 125-126
On English Consonants PDF (English)
Wiesław Awedyk 127-129

Sprawozdania

The Institute of Applied Linguistics at the Adam Mickiewicz University, Poznań PDF (English)
Ludwik Zabrocki 131-135
Experimental Courses of Foreign Languages at the Department of Germanic Linguistics of the Adam Mickiewicz University at Poznań PDF (English)
Ludwik Zabrocki 137-141
Summer Foreign Language Courses for Students and University Lectors in Poland PDF (English)
Ludwik Zabrocki 143-144
Bericht über einen Kurs „Deutsch für Anfänger" PDF (Deutsch)
Harri Kirsch 145-154
The Lectureship in Norwegian at the Adam Mickiewicz University, Poznan PDF (English)
Ole Michael Selberg 155-156

Recenzje

JAN RUSIECKI O nauczaniu języków obcych Zarys metodyki ogólnej kursu podstawowego. PZWS, Warszawa 1964 PDF (English)
Tomasz P. Krzeszowski 157-161
LESZEK SZKUTNIK Ćwiczenia konwersacyjne do nauki języka angielskiego (Warszawa 1961) Kluby MPiK „Ruch” , 16, pp. 331. PDF
Andrzej Bzdęga 161-164
ANTONI NIKIEL Język niemiecki dla początkujących. Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” , 2 Aufl., Warszawa 1964. PDF (Deutsch)
Franciszek Grucza 164-167
Wörterbuch der Deutschen Gegenwartssprache PDF (Deutsch)
Krystyna Toby-Tereszyńska 167-172
St. Schimitzek, B. Sypniewska, M. Zurakowska: Kleinwörterbuch, deutsch-polnisch. Warszawa 1962 XX + 389 Seiten PDF (Deutsch)
Stefan Kubica 172-173
Deutsch-Polnisches Fachwörterbuch für Bauwesen. Redigiert von Dipl.-Ing. W. Wrzesień. Warszawa 1961. Słownik inżynieryjno-budowlany niemiecko-polski. Pod redakcją mgr. inż. W. Września. Warszawa 1961. PDF (Deutsch)
Stefan Kubica 173-174
Deutsch ale Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer. Herausgeber Herder-Institut, Leipzig. PDF (Deutsch)
Stefan Kubica 174-176
English Teaching Abstracts. A quarterly review of studies related to English language teaching appearing in current periodicals. The British Council. English-Teaching Information Centre, London. PDF (English)
Ludwik Zabrocki 176-177
Reviews PDF (English)
Mieczysław Kobylański 177-178
Langenscheidt’s “English Monthly” — “Mozaika” (A Review) PDF (Deutsch)
Wiesław Awedyk 178-179
THE FINITE STRING. Newsletter of the Association for Machine Translation and Computational Linguistics, Published at Western Reserve University, Vol. 1, Number 3 — March 1964 PDF (Deutsch)
Franciszek Grucza 179-180


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo