OPIS CZASOPISMA

Glottodidactica jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Publikujemy artykuły dotyczące językoznawstwa ogólnego, glottodydaktyki, przekładu, psycholingwistyki, socjolingwistyki, pragmalingwistyki i innych dziedzin pokrewnych. Autorzy powinni upewnić się, że w ich tekstach uwzględniono przełożenie opisanych odkryć i wniosków na rozwój glottodydaktyki. Misją czasopisma jest bowiem ułatwienie dialogu naukowego w zakresie glottodydaktyki i promowanie wymiany dobrych praktyk, mając na celu rozwój tej dziedziny nauki.

Przyjmujemy teksty naukowe w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim, a także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji.

INDEKSOWANE W:

EBSCO, ProQuest, ERIH PLUS, Index Copernicus International, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, FRANCIS, PASCAL, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Modern Language Association Database (MLA);

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


MNiSW: 20

ICV 2019: 100

ICV 2018: 100

ICV 2017: 96.35

ICV 2016: 82.78

DOI: 10.14746/gl
ISSN: 0072-4769
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
CC_by-nd/4.0 

Numer specjalny 2022/1

2020-12-15

Szanowni Państwo,

miło nam powiadomić, że numer 2022/1 naszego czasopisma będzie numerem specjalnym i będzie poświęcony tematyce świadomości i samoświadomości w nauczaniu i uczeniu się języków.

Redaktorem gościnnym tego zeszytu będzie dr hab. Maciej Smuk (Uniwersytet Warszawski).

Prosimy o zgłaszanie propozycji artykułów do 31 marca 2021 w języku angielskim lub francuskim tylko.

Szczegóły w załącznikach.

Liczymy na ciekawe propozycje artykułów.

Redakcja

Zaproszenie do zgłaszania artykułów

 

Chères Lectrices, Chers Lecteurs,

nous avons le plaisir de vous annoncer que le numéro 2022/1 de notre revue sera un numéro spécial, consacré au thème : Conscience et autoconscience dans l'enseignement/apprentissage des langues étrangères.Maciej Smuk (Université de Varsovie) est le rédacteur invité de ce numéro.

Les propositions d'articles (résumés) doivent être envoyées jusqu'au 31 mars 2021, en anglais ou en français.

Vous trouverez plus de détails dans les pièces jointes.

Nous vous remercions de vos contributions.

Sincères amitiés,

Comité éditorial

Appel à contribution

 

Zapowiedzi wydawnicze/Glottodidactica 47/2

2020-12-11

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wybrane artykuły, które znajdą się w najbliższym numerze czasopisma Glottodidactica (2/2020). Czasopismo ukaże się w najbliższych tygodniach. Zapraszamy do lektury wszystkich artykułów, które znalazły się w spisie treści najnowszego numeru, który jest numerem jubileuszowym z okazji urodzin prof. Izabeli Prokop.

Sylwia Adamczak-Krysztofowicz

Anna Szczepaniak-Kozak

Joanna Woźniak

Joanna Kic-Drgas

GLOTTODIDACTICA_47_2_2020_S. 1-8. Contents

Sociolinguistic determinants of heritage language maintenance and second language acquisition in bilingual immigrant speakers

Diskursive Syntax als Teil der Angewandten Linguistik

 

Tom 47 Nr 2 (2020)

Treść numeru 47/2

Opublikowane: 2021-01-11

Editorial

Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Anna Szczepaniak-Kozak

7 - 47

Wyświetl wszystkie numery