OPIS CZASOPISMA

Glottodidactica jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Publikujemy artykuły dotyczące językoznawstwa ogólnego, glottodydaktyki, przekładu, psycholingwistyki, socjolingwistyki, pragmalingwistyki i innych dziedzin pokrewnych. Autorzy powinni upewnić się, że w ich tekstach uwzględniono przełożenie opisanych odkryć i wniosków na rozwój glottodydaktyki. Misją czasopisma jest bowiem ułatwienie dialogu naukowego w zakresie glottodydaktyki i promowanie wymiany dobrych praktyk, mając na celu rozwój tej dziedziny nauki.

Przyjmujemy teksty naukowe w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim, a także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji.

INDEKSOWANE W:

EBSCO, Scopus, ProQuest, ERIH PLUS, Index Copernicus International, PKP Index, Google Scholar, WorldCat, FRANCIS, PASCAL, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Modern Language Association Database (MLA);

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


MNiSW: 40

ICV 2020: 100

ICV 2019: 100

ICV 2018: 100

ICV 2017: 96.35

ICV 2016: 82.78

ISSN: 0072-4769
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
CC_by-nd/4.0 

Wiadomości z Redakcji czasopisma Glottodidactica

2021-12-01

Dear readers of our journal,

we are pleased to announce that Glottodidactica is now indexed in Scopus. We hope that this will increase the scale of our journal's recognition.

Additionally, the journal has been ranked higher on Polish Ministry of Education and Science's list. Currently, the journal has 40 points.

Thank you for reading our journal.

Kind regards,

Editiorial team.

Tom 48 Nr 1 (2021)

Treść numeru 48/1

Opublikowane: 2021-07-04

Wyświetl wszystkie numery