Przemysław E. Gębal. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Księgarnia Akademicka: Kraków 2013, 359 S.
PDF (Deutsch)

Jak cytować

Skowronek, B. (2014). Przemysław E. Gębal. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Księgarnia Akademicka: Kraków 2013, 359 S. Glottodidactica, 41(2), 119–121. https://doi.org/10.14746/gl.2014.41.2.8
https://doi.org/10.14746/gl.2014.41.2.8
PDF (Deutsch)