Joanna Zawodniak. Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym [Entwicklung der Schreibkompetenz im frühen Fremdsprachenunterricht]. Uniwersytet Zielonogórski: Zielona Góra 2009, 417 S.
PDF (Deutsch)

Jak cytować

Ciepielewska-Kaczmarek, L. (2013). Joanna Zawodniak. Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym [Entwicklung der Schreibkompetenz im frühen Fremdsprachenunterricht]. Uniwersytet Zielonogórski: Zielona Góra 2009, 417 S. Glottodidactica, 40(2), 118–120. https://doi.org/10.14746/gl.2013.40.2.14
https://doi.org/10.14746/gl.2013.40.2.14
PDF (Deutsch)