Anna Jaroszewska. Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce. Analiza potrzeb i możliwości w aspekcie międzykulturowym. Impuls: Kraków 2013, 546 S.
PDF (Deutsch)

Jak cytować

Kic-Drgas, J. (2013). Anna Jaroszewska. Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce. Analiza potrzeb i możliwości w aspekcie międzykulturowym. Impuls: Kraków 2013, 546 S. Glottodidactica, 40(2), 120–122. https://doi.org/10.14746/gl.2013.40.2.15
https://doi.org/10.14746/gl.2013.40.2.15
PDF (Deutsch)