Using Blogs for Foreign Language Teaching and Learning
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

blogs
education blogs
blended learning
integrated language learning
autonomy
medial competence
cultural competence
multimodal communication in foreign language classes
motivation

Jak cytować

Gorąca-Sawczyk, G. (2013). Using Blogs for Foreign Language Teaching and Learning. Glottodidactica, 40(2), 87–99. https://doi.org/10.14746/gl.2013.40.2.7

Abstrakt

The main purpose of the study reported in this article is to find out from the didactic perspective what a blog is, how it can be effectively used in foreign language teaching and learning, and which competences can be developed by students using blogs. This article also aims to show whether blogs written by teachers motivate students to learn foreign languages.

 

https://doi.org/10.14746/gl.2013.40.2.7
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Baacke, D., 1996. Medienkompetenz als Netzwerk. Reichweite und Fokussierung eines Begriffes, der Konjunktur hat. In: Medienpraktisch 2/96, 4-10.

Benson, P., 2001. Teaching and Researching Autonomy in Language Learning. London: Longman.

Bocanegra, A., Haidl, W.A., 1999. Language Learner Autonomy in Practice: Possibilities in a Foreign Language Situation. In: Revista Alicantina de Estudios Ingleses 12, 7-17, online: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5950/1/RAEI_12_01.pdf (22.11.2013).

Dakowska, M., 2012. Fundamental Questions in Foreign Language Teaching. In: Olpińska-Szkiełko, M., Grucza, S., Berdychowska, Z., Żmudzki, J. (ed.). Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza. Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik. Frankfurt am Main: Peter Lang, 184-195.

Hofman, A., 2008. Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych na przykładzie języka angielskiego jako L2. In: Scripta Neophilologica Posnaniensia IX, 157-161.

Jedynak, M., 2011. E-learning akademicki jako wyzwanie na studiach neofilologicznych. In: Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Kształcenie językowe dorosłych – nowe doświadczenia i wyzwania dla nauczycieli i lektorów 37, 11-25.

Lee, L., 2011. Blogging: Promoting Learner Autonomy and Intercultural Competence through Study Abroad. In: Language Learning & Technology 15(3), 87-109.

Maciejewski, M., 2009. Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej. Analiza na przykładzie prezentacji internetowych przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Miles-Board, T., 2004. Everything Integrated: A Framework for Associative Writing in the Web. University of Southampton, Electronics and Computer Science, Doctoral Thesis, online: http://eprints.soton.ac.uk/258852/ (26.11.2013).

Pawlak, M., 2004. Autonomia studenta anglistyki – deklaracje a rzeczywistość. In: Pawlak, M. (ed.). Autonomia w nauce języka obcego. Poznań–Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny.

Pinkman, K., 2005. Using Blogs in the Foreign Language Classroom: Encouraging Learner Independence. In: The JALT CALL Journal, Vol. I. No. I, 12-24, online: http://journal.jaltcall.org/articles/1_1_Pinkman.pdf (25.11.2013).

Polkovsky, V.P., Oleksiychuk, Yu.V., 2010. Blogs as a Linguistic Phenomenon of the Modern English Language. In: РОЗДІЛ V. Комунікативналінгвістика. 7, 358- 364, online http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog/2010_7/R5/Polkovsky.pdf.

Sun, Y.-Ch., 2009. Voice Blog: An Exploratory Study of Language Learning. In: Language Learning & Technology Volume 13, Number 2, 88-103, online: http://llt.msu.edu/vol13num2/sun.pdf (20.11.2013).

Szerszeń, P., 2010. Einige Bemerkungen zur Rolle von Hypertexten im glottodidaktischen Prozess. In: Glottodidactica XXXVI, 133-142.