Conference report: Academic conference “Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce” (Perspectives on educating LSP teachers in Poland), Institute of Applied Linguistics of Adam Mickiewicz University in Poznań, 20th October 2020

Main Article Content

MAREK KRAWIEC

Abstrakt

Conference report: Academic conference “Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce” (Perspectives on educating LSP teachers in Poland), Institute of Applied Linguistics of Adam Mickiewicz University in Poznań, 20th October 2020.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
KRAWIEC, M. (2021). Conference report: Academic conference “Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce” (Perspectives on educating LSP teachers in Poland), Institute of Applied Linguistics of Adam Mickiewicz University in Poznań, 20th October 2020. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 48(1), 137-139. https://doi.org/10.14746/gl.2021.48.1.11
Dział
Sprawozdania z wydarzeń naukowych