Autonomia ucznia z perspektywy studentów uczących się języka angielskiego jako obcego w kontekście węgierskiej szkoły wyższej
PDF (English)

Słowa kluczowe

autonomous language learning
learner autonomy
EFL
autonomous behaviours
Hungary

Jak cytować

Win, C. C., & Kálmán, C. (2023). Autonomia ucznia z perspektywy studentów uczących się języka angielskiego jako obcego w kontekście węgierskiej szkoły wyższej. Glottodidactica, 50(2), 29–47. https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.2.2

Abstrakt

Rozwój technologii znacząco zwiększył możliwości uczących się w zakresie autonomicznej nauki języka angielskiego. Chociaż jak dotąd przeprowadzono wiele badań nad autonomią ucznia osadzonych w kontekście węgierskim (e.g., Édes 2008; Szőcs 2017), nadal istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań, które wyjaśnią przyczyny braku autonomii wśród studentów uczących się języka angielskiego jako obcego i pomogą wskazać, w jaki sposób można uczynić ich proces uczenia się bardziej autonomicznym. Celem przedstawionego w artykule badania ilościowego było zanalizowanie sygnalizowanego powyżej problemu poprzez zbadanie sposobów postrzegania zadań i odpowiedzialności nauczyciela i uczących się w procesie nauki języka, ich umiejętności, motywacji, zachowań autonomicznych w klasie językowej i poza nią, a także zależności pomiędzy tymi zmiennymi. Kwestionariusz zastosowany w projekcie wypełniło 74 respondentów – studentów węgierskiego uniwersytetu. Zebrane dane zostały zanalizowane za pomocą SPSS 26.0. Uzyskane wyniki wskazują, iż w badanym kontekście nauczyciele są postrzegani przez studentów jako osoby bardziej odpowiedzialne za proces uczenia się niż sami uczący się. Niemniej jednak studenci prezentują określone zachowania autonomiczne, obecne w jednakowym stopniu zarówno w środowisku szkolnym, jak i poza nim.

https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.2.2
PDF (English)

Bibliografia

Albert, Á., Tankó, G., Piniel, K. (2018a). A tanulók válaszai a 7. évfolyamon [Answers of Grade 7 students]. In: E. Öveges, K. Csizér (eds.), Vizsgálat a köznevelésben folyó idegennyelv-oktatás hatékonyságáról [An investigation of the foreign language teaching in the compulsory education in Hungary] (pp. 93–163). Budapest: Oktatási Hivatal.

Albert, Á., Tankó, G., Piniel, K. (2018b). Atanulók válaszai a 11. évfolyamon [Answers of Grade 11 students]. In: E. Öveges, K. Csizér (eds.), Vizsgálat a köznevelésben folyó idegennyelv-oktatás hatékonyságáról [An investigation of the foreign language teaching in the compulsory education in Hungary] (pp. 93–163). Budapest: Oktatási Hivatal.

Asztalos, R., Szénich, A. (2019). Students’ disposition towards tools to support autonomous learning in tertiary education. Practice and Theory in Systems of Education, 14 (1), 1–11.

Asztalos, R., Szénich, A., Csizér, K. (2020). Nyelvoktatás és autonóm nyelvtanulás: helyzetkép és megújulási törekvések agyarországon. In: Ch. Ludwig, G. Tassinari, J. Mynard (eds.), Navigating foreign language learner autonomy (pp. 254–279). Hong Kong: Candlin & Mynard ePublishing.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Benson, P. (2001). Teaching and researching autonomy in language learning. Applied Linguistics in Action Series. London: Pearson Education Limited.

Benson, P. (2008). Teachers’ and learners’ perspectives on autonomy. In: T. Lamb, H. Reinders (eds.), Learner and teacher autonomy: Concepts, realities, and responses (pp. 15–32). Amsterdam: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/aals.1.05ben

Benson, P. (2012). Autonomy in language learning, learning and life. Synergies France, 9, 29–39.

Benson, P., Lamb, T. (2020). Autonomy in the age of multilingualism. In: M.J. Raya, F. Vieira (eds.), Autonomy in language education (pp. 74–88). New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429261336-7

Benson, P., Lor, W. (1998). Making sense of autonomous language learning: Conceptions of learning and readiness for autonomy. Hong Kong: Hong Kong University Press.

Borg, S., Alshumaimeri, Y. (2019). Language learner autonomy in a tertiary context: Teachers’ beliefs and practices. Language Teaching Research, 23 (1), 9–38. DOI: https://doi.org/10.1177/1362168817725759

Chang, L.Y.H. (2007). The influences of group processes on learners’ autonomous beliefs and behaviours. System, 35 (3), 322–337. DOI: https://doi.org/10.1016/j.system.2007.03.001

Csizér, K., Albert, Á., Piniel, K. (2021). The interrelationship of language learning autonomy, selfefficacy, motivation and emotions: The investigation of Hungarian secondary school students. In: M. Pawlak (ed.), Investigating individual learner differences in second language learning, Second Language Learning and Teaching (pp. 1–21). Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-75726-7_1

Deci, E.L., Olafsen, A.H., Ryan, R.M. (2017). Self-determination theory in work organizations: The state of a science. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 19–43. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032516-113108

Deci, E.L., Ryan, R.M. (1985). The general causality orientations scale: Self-determination in personality. Journal of Research in Personality, 19 (2), 109–134. DOI: https://doi.org/10.1016/0092-6566(85)90023-6

Dickinson, L. (1993). Talking shop: Aspects of autonomous learning. ELT Journal, 47 (4), 330–336. DOI: https://doi.org/10.1093/elt/47.4.330

Dickinson, L. (1994). Learner autonomy: What, why, and how. Autonomy in Language Learning, 1–12.

Dickinson, L. (1995). Autonomy and motivation a literature review. System, 23 (2), 165–174. DOI: https://doi.org/10.1016/0346-251X(95)00005-5

Dong, Z., Mustapha, S.M. (2020). The relationship between learner autonomy and academic self-efficacy among English major students in Hubei province. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7 (3), 301–316.

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Dornyei, Z., Csizér, K. (1998). Ten commandments for motivating language learners: results of an empirical study. Language Teaching Research, 2 (3), 203–229. DOI: https://doi.org/10.1177/136216889800200303

Édes, C. (2008). Teachers know best’: Autonomous beliefs and behaviours of English majors. A case study of three first-year students at Eötvös University. UPRT, 43–58.

Girelli, L., Alivernini, F., Lucidi, F., Cozzolino, M., Savarese, G., Sibilio, M., Salvatore, S. (2018). Autonomy supportive contexts, autonomous motivation, and self-efficacy predict academic adjustment of first-year university students. Frontiers in Education, 3, 1–19. DOI: https://doi.org/10.3389/feduc.2018.00095

Holec, H. (1981). Autonomy and foreign language learning. Strasbourg: Council of Europe, Pergamon.

Hornstra, L., Stroet, K., Weijers, D. (2021). Profiles of teachers’ need-support: How do autonomy support, structure, and involvement cohere and predict motivation and learning outcomes? Teaching and Teacher Education, 99, 1–12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103257

Illés, É. (2012). Learner autonomy revisited. ELT Journal, 66 (4), 505–513. DOI: https://doi.org/10.1093/elt/ccs044

Illés, É. (2019). A proposed theoretical model of adult language learner autonomy. Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation, 3 (2), 41–48. DOI: https://doi.org/10.1556/2059.03.2019.05

Kormos, J., Csizér, K., Menyhárt, A., Török, D. (2008). ‘Great Expectations’ The motivational profile of Hungarian English language students. Arts and Humanities in Higher Education, 7 (1), 65–82. DOI: https://doi.org/10.1177/1474022207084884

Little, D. (1996). Learner autonomy: Some steps in the evolution of theory and practice. The Irish Yearbook of Applied Linguistics, 16, 1–13.

Little, D.G. (1991). Learner autonomy: Definitions, issues and problems. Dublin: Authentik Language Learning Resources Ltd.

Littlewood, W. (1996). “Autonomy”: An anatomy and a framework. System, 24 (4), 427–435. DOI: https://doi.org/10.1016/S0346-251X(96)00039-5

Liu, H.J. (2015). Learner autonomy: The role of motivation in foreign language learning. Journal of Language Teaching and Research, 6 (6), 1165–1164. DOI: https://doi.org/10.17507/jltr.0606.02

Lou, N.M., Chaffee, K.E., Lascano, D.I.V., Dincer, A., Noels, K.A. (2018). Complementary perspectives on autonomy in self-determination theory and language learner autonomy. Tesol Quarterly, 52 (1), 210–220. DOI: https://doi.org/10.1002/tesq.403

Masgoret, A.M., Gardner, R.C. (2003). Attitudes, motivation, and second language learning: A metaanalysis of studies conducted by Gardner and associates. Language learning, 53 (1), 167–210. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9922.00227

Medgyes, P., Nikolov, M. (2010). Curriculum development in foreign language education: The interface between political and professional decisions. In: R.B. Kaplan (ed.), The Oxford handbook of applied linguistics (pp. 263–273). Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195384253.013.0018

Noels, K.A., Lou, N.M., Chaffee, K.E., Zhang, Y.S.D., Zhang, X. (2019). Self-determination and motivated engagement in language learning. In: M. Lamb, K. Csizér, A. Henry, S. Ryan (eds.), The Palgrave handbook of motivation for language learning (pp. 95–115). Cham: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-28380-3_5

Noels, K.A., Pelletier, L.G., Clément, R., Vallerand, R.J. (2000). Why are you learning a second language? Motivational orientations and self-determination theory. Language Learning, 50 (1), 57–85. DOI: https://doi.org/10.1111/0023-8333.00111

Nunan, D. (2003). Learner training and autonomy: Nine steps to learner autonomy. Symposium 2003, 193–204.

Palfreyman, D.M. (2014). The ecology of learner autonomy. In: G. Murray (ed.), Social dimensions of autonomy in language learning (pp. 175–191). London: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137290243_10

Sifakis, N., Oder, T., Lehmann, M., Blūma, D. (2006). Aspects of learner autonomy in the national curricula of four European countries. In: A.B Fenner, D. Newby (eds.), Coherence of principles, cohesion of competences: Exploring theories and designing materials for teacher education, 132–150.

Spratt, M., Humphreys, G., Chan, V. (2002). Autonomy and motivation: Which comes first? Language Teaching Research, 6 (3), 245–266. DOI: https://doi.org/10.1191/1362168802lr106oa

Szőcs, K. (2017). Teachers’ and learners’ beliefs about language learning autonomy and its implications in the classroom: A mixed method study. Apples: Journal of Applied Language Studies, 11 (2), 125–145. DOI: https://doi.org/10.17011/apples/urn.201708233542

Tabassam, H.A., Azhar, M.A., Islam, M. (2021). Self-efficacy, learner autonomy and motivation in second language learning: A case study of Pakistani universities. Ilkogretim Online, 20 (5), 4023–4030.

Tomita, K., Sano, M. (2016). Developing learner autonomy: The perceptions and needs of Japanese EFL learners. Language Education in Asia, 7 (2), 114–130. DOI: https://doi.org/10.5746/LEiA/16/V7/I2/A05/Tomita_Sano

Tremblay, P.F., Gardner, R.C. (1995). Expanding the motivation construct in language learning. The Modern Language Journal, 79 (4), 505–518. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1995.tb05451.x

Ushioda, E. (2008). Motivation and good language learners. In: C. Griffiths (ed.), Lessons from good language learners (pp. 19–34). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511497667.004

Xiao, S. (2021). Self-efficacy, Autonomy and the relationships towards to English achievement. In: B. Bozoğlan, M. Dixit (eds.), Proceedings of the 2021 2nd International conference on mental health and humanities education (ICMHHE 2021). Advances in social science, education and humanities research, 5 (pp. 306-309). China: Atlantis Press. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210617.084