Przygotowanie nauczycieli języków obcych na Słowacji i w Polsce od umiejętności do kompetencji
PDF (English)

Słowa kluczowe

foreign language teacher training
skills
competences
Poland

Jak cytować

Kováčiková, E., & Kic-Drgas, J. (2023). Przygotowanie nauczycieli języków obcych na Słowacji i w Polsce od umiejętności do kompetencji. Glottodidactica, 50(2), 49–63. https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.2.3

Abstrakt

W artykule omówiono wyzwania związane z przygotowaniem nauczycieli języków obcych na Słowacji i w Polsce wynikające z obserwowanych tendencji, takich jak cyfryzacja, mobilność i specjalizacja dyscyplin. Autorki artykułu analizują przykładowe programy nauczania na dwóch uniwersytetach, jednym w Polsce (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i jednym na Słowacji (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze), aby odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: w jaki sposób przyszli nauczyciele języków obcych będą wspierani w rozwijaniu swoich kompetencji na poziomie szkolnictwa wyższego? W jaki sposób obecne programy kształcenia nauczycieli języków obcych na uniwersytetach na Słowacji i w Polsce uwzględniają potrzebę rozwoju nowych kompetencji? Wyniki analizy przedstawiają rozbieżności na obu uniwersytetach w sposobie uwzględniania zaleceń dotyczących rozwoju kompetencji, ale także ujawniają słabe i mocne strony istniejących rozwiązań.

https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.2.3
PDF (English)

Bibliografia

Andrzejewska, E. (2008). Kompetencje nauczyciela języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej. Języki Obce w Szkole, 4, 42–47.

British Council (2014). Vyučovanie angličtiny v slovenských školách. Bratislava: British Council Publishing.

Council of Europe (2007). European portfolio for student teachers of languages. A reflection tool for language teacher education. Strasburg: Council of Europe. http://archive.ecml.at/mtp2/fte/pdf/c3_epostl_e.pdf.

Council of Europe (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume. Strasbourg: Council of Europe Publishing. https://www.coe.int/lang-cefr.

Enever, J. (2011). ELLIE – Early language learning in Europe. London: British Council.

Gadušová, Z, Harťanská, J. (2002). Teaching English in Slovakia – Past, Present and Future. CAUCE. Revista de filologia y si didactica, 25, 225–280.

Gill, S. (1995). Spotlight on… Slovakia. Modern English Teacher, 4, 66–70.

Jasiewicz, J., Filiciak, M., Mierzecka J., Śliwowski K., Klimczuk, A., Kisilowska, M, Tarkowski, A., Zadrożny, J. (2014). The framework catalogue of digital competences https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9069/The_Framework_Catalogue_of_Digital_Compe.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Kelly, M., Grenfell, M., Allan, R., Kriza, C., McEvoy, W. (2004). European profile for language teacher education – A frame of reference. http://www.lang.soton.ac.uk/profile/index.html.

Komorowska, H. (2017). Kształcenie językowe w Polsce. Warszawa: FRSE.

Kovacikova, E. (2021). The Profile of English teacher preparation in Slovakia. Nitra: UKF. DOI: https://doi.org/10.18355/PG.2021.10.2.3

OECD (2005). The definition and selection of key competences. Executive summary. https://bit.ly/1goiOUO.

Owens, T.L. (2017). Higher education in the sustainable development goals framework. European Journal of Education, 52 (4), 414–420. DOI: https://doi.org/10.1111/ejed.12237

Pokrivčáková, S. (2012). Modern Teacher of English. Nitra: ASPA.

Sala, A., Punie, Y., Garkov, V., Cabrera Giraldez, M. (2020). LifeComp: the European Framework for personal, social and learning to learn key competence. Luxemburg: Publications Office of the European Union.

Selvi, K. (2010). Teachers’ competencies. Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology 7 (1), 167–175. DOI: https://doi.org/10.5840/cultura20107133

Vuorikari, R., Kluzer, S., Punie, Y. (2022). DigComp 2.2 The Digital Competence Framework for Citizens – With new examples of knowledge, skills and attitudes. Luxemburg: Publications Office of the European Union.