Konzept Deutsch als Fremdsprache nach Englisch (DaFnE) – Notwendigkeit oder Wunschvorstellung? Empirische Untersuchung in Grundschulen in Großpolen
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

DaFnE-conception
German as a Foreign language
German after English
Tertiary Language Learning
Multilingualism

Jak cytować

Wypusz, J. (2015). Konzept Deutsch als Fremdsprache nach Englisch (DaFnE) – Notwendigkeit oder Wunschvorstellung? Empirische Untersuchung in Grundschulen in Großpolen. Glottodidactica, 42(1), 81–91. https://doi.org/10.14746/gl.2015.42.1.6

Abstrakt

DaFnE (German abbreviation: Deutsch als Fremdsprache nach Englisch – German after English) is an approach to teaching German as a third language to students who have already learned English. This methodology, which combines a first language (L1) with English as a second language (L2) and German as a third language (L3), is gaining popularity in Poland. This article contains both theoretical background and empirical research related to DaFnE. The first part introduces relevant definitions, aims of the DaFnE method and a short history of Tertiary Language Learning. The second part discusses teaching materials, which were created by the author of the article and used during empirical research in primary schools in the region of Greater Poland. Additionally, the paper includes results of surveys among the students and interviews among the German teachers.

https://doi.org/10.14746/gl.2015.42.1.6
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Bahr, A., Bausch, K., Kleppin, K.-R., Königs, F.G., Tönshoff, W., 1996. Forschungsgegenstand Tertiärsprachenunterricht. Ergebnisse und Perspektiven eines empirischen Projekts. Bochum: Universitätsverlag Dr.N. Brockmeyer.

Barkowski, H., Krumm, H., 2010. Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen und Basel: A. Francke Verlag.

Boeckmann, K., 2006. Grundbegriffe der Spracherwerbsforschung. In: Frühes Deutsch, 7, 38-44.

Chłopek, Z., 2011. Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Hufeisen, B., 1999. Deutsch als zweite Fremdsprache. In: Fremdsprache Deutsch, 1, 4-6.

Hufeisen, B., 2000. Dritt- und Tertiärsprachenforschung. In: Flensburger Papiere zur Mehrsprachigkeit und Kulturenvielfalt im Unterricht, Heft 26, 1-33.

Hufeisen, B., 2010. Tertiärsprachendidaktik. In: Barkowski H., Krumm H. (Hrsg.). Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen und Basel: A. Francke Verlag, 334.

Hufeisen, B., Marx, N., 2005. Auf dem Wege von einer allgemeinen Mehrsprachigkeitsdidaktik zu einer spezifischen DaFnE-Didaktik. In: Fremdsprachen Lehren und Lernen, 34, 146-151.

Hufeisen, B., Marx, N. (Hrsg.), 2007. EuroComGerm – Die sieben Siebe: Germanische Sprache lesen lernen. Aachen: Shaker Verlag.

Hufeisen, N., Neuner, G. (Hrsg.), 2003. Mehrsprachigkeitskonzept – Tertiärsprachenlernen – Deutsch nach Englisch. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Kärchner-Ober, R., 2009. The German Language is Completely Different from the English Language: Besonderheiten des Erwerbs von Deutsch als Tertiärsprache nach Englisch und einer Nicht-Indogermanischen Erstsprache. Tübingen: Stauffenburg.

Krumm, H., Reich, H., 2011. Curriculum Mehrsprachigkeit. <http://oesz.at/download/cm/CurriculumMehrsprachigkeit2011.pdf>, [abgerufen am 28.02.2015].

Neuner, G., Hufeisen, B., Koithan, U., Kursisa, A., Marx, N., Erlenwein, S. 2009. Deutsch als zweite Fremdsprache. Kassel und München: Langenscheidt.

Sopata, A., 2013. Dwujęzyczność, trójjęzyczność, wielojęzyczność: podobieństwa i różnice. In: Puppel S., Tomaszkiewicz T. (Hrsg.). Scripta manent – res novae. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 399-408.

Wrembel, M., 2010. L2-accented speech in L3 production. In: International Journal of Multilingualism, 7(1), 75-90.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.