Paweł Szerszeń. Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu specjalistycznych języków obcych. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014, 345 S.
PDF (Deutsch)

Jak cytować

Kic-Drgas, J. (2015). Paweł Szerszeń. Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu specjalistycznych języków obcych. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2014, 345 S. Glottodidactica, 42(1), 102–105. https://doi.org/10.14746/gl.2015.42.1.9
https://doi.org/10.14746/gl.2015.42.1.9
PDF (Deutsch)