Barbara Skowronek. Glottodidaktik und Fremdsprachenunterricht in der Diskussion. Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań 2013, 153 S.
PDF (Deutsch)

Jak cytować

Kic-Drgas, J. (2015). Barbara Skowronek. Glottodidaktik und Fremdsprachenunterricht in der Diskussion. Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań 2013, 153 S. Glottodidactica, 42(1), 108–110. https://doi.org/10.14746/gl.2015.42.1.11
https://doi.org/10.14746/gl.2015.42.1.11
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Chomsky, N., 1986. Knowledge of Language. Its Nature, Origin and Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Grucza, F., 1997. Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki. In: Grucza F., Dakowska A. (Hrsg.). Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Warszawa: WUW, 7-21.

Grucza, F., 1990. Linguistik-semantische Bemerkungen zum Thema ‘die Wissenschafte (en)’ in der Entwicklung. In: Kaszyńska S.H. (Hrsg.). Die Wissenschaft in der Entwicklung. Persepektiven 2000. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 73-96.

Sopata, A., 2009. Erwerbstheoretische und glottodidaktische Aspekte des frühen Zweitspracherwerbs. Sprachentwicklung der Kinder im natürlichen und schulischen Kontext. Poznań: UAM.

Zabrocki, W., 1990. Czy język jest wrodzony?. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zgółka, T., 1980. Języka – kompetencja – gramatyka. Studium z metodologii lingwistyki. Poznań–Warszawa: PWN.