Tom 1 (1966)
Pełny numer
PDF

Recenzje

Tomasz P. Krzeszowski
157-161
JAN RUSIECKI O nauczaniu języków obcych Zarys metodyki ogólnej kursu podstawowego. PZWS, Warszawa 1964
https://doi.org/10.14746/gl.1966.1.16
PDF (English)
Andrzej Bzdęga
161-164
LESZEK SZKUTNIK Ćwiczenia konwersacyjne do nauki języka angielskiego (Warszawa 1961) Kluby MPiK „Ruch” , 16, pp. 331.
https://doi.org/10.14746/gl.1966.1.17
PDF
Franciszek Grucza
164-167
ANTONI NIKIEL Język niemiecki dla początkujących. Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” , 2 Aufl., Warszawa 1964.
https://doi.org/10.14746/gl.1966.1.18
PDF (Deutsch)
Krystyna Toby-Tereszyńska
167-172
Wörterbuch der Deutschen Gegenwartssprache
https://doi.org/10.14746/gl.1966.1.19
PDF (Deutsch)
Stefan Kubica
172-173
St. Schimitzek, B. Sypniewska, M. Zurakowska: Kleinwörterbuch, deutsch-polnisch. Warszawa 1962 XX + 389 Seiten
https://doi.org/10.14746/gl.1966.1.20
PDF (Deutsch)
Stefan Kubica
173-174
Deutsch-Polnisches Fachwörterbuch für Bauwesen. Redigiert von Dipl.-Ing. W. Wrzesień. Warszawa 1961. Słownik inżynieryjno-budowlany niemiecko-polski. Pod redakcją mgr. inż. W. Września. Warszawa 1961.
https://doi.org/10.14746/gl.1966.1.21
PDF (Deutsch)
Stefan Kubica
174-176
Deutsch ale Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer. Herausgeber Herder-Institut, Leipzig.
https://doi.org/10.14746/gl.1966.1.22
PDF (Deutsch)
Ludwik Zabrocki
176-177
English Teaching Abstracts. A quarterly review of studies related to English language teaching appearing in current periodicals. The British Council. English-Teaching Information Centre, London.
https://doi.org/10.14746/gl.1966.1.23
PDF (English)
Mieczysław Kobylański
177-178
Reviews
https://doi.org/10.14746/gl.1966.1.24
PDF (English)
Wiesław Awedyk
178-179
Langenscheidt’s “English Monthly” — “Mozaika” (A Review)
https://doi.org/10.14746/gl.1966.1.25
PDF (Deutsch)
Franciszek Grucza
179-180
THE FINITE STRING. Newsletter of the Association for Machine Translation and Computational Linguistics, Published at Western Reserve University, Vol. 1, Number 3 — March 1964
https://doi.org/10.14746/gl.1966.1.26
PDF (Deutsch)