Między dźwiękiem, słowem i obrazem: o przestrzenności w muzyce

Main Article Content

Katarzyna Płaczek

Abstrakt

The aim of this paper is to analyse the role of space in the imagination of music listeners. It includes general observations on the place and the importance of the problem of space in musical studies and it explores the peculiarity of some aspects of the music reception. Furthermore, it focuses on the relationship between literature and 19th century programme music in order to point different techniques used by composers to produce spatial associations in listeners’ imagination.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Płaczek, K. (2018). Między dźwiękiem, słowem i obrazem: o przestrzenności w muzyce. Investigationes Linguisticae, 36, 70-85. https://doi.org/10.14746/il.2017.36.5.
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Agawu, V. K. 1991. Playing with Signs. A semiotic interpretation of classical music. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. @: https://is.muni.cz/el/1421/podzim2007/VH_53/Agawu_Playing_with_Signs.pdf?lang=en;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dkosmologie%20agenda:th%26start%3D6
 2. Arnold, Ben. 2002. The Liszt Companion. Westport: Greenwood Press.
 3. Baquero Goyanes, M. 1995. Estructuras de la novela actual. Madryt: Castalia.
 4. Bloody daughter [film]. 2014. Reż. Stéphanie Argerich. Francja: Intermezzo films.
 5. Byron, G. G. B. 1955. Wędrówki Childe Harolda. Dramaty. Przekł. J. Kasprowicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 6. Eggebrecht, H. H. 1992. Muzyka i czas. w: Dahlhaus, C., Eggebrecht, H. H. Co to jest muzyka? Przekł. D. Lachowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 160-164.
 7. Harnoncourt, N. 1995. Muzyka mową dźwięków. Przekł. M. Czajka. Warszawa: Ruch Muzyczny.
 8. Harnoncourt, N. 1999. Dialog muzyczny: rozważania o Monteverdim, Bachu i Mozarcie. Przekł. M. Czajka. Warszawa: Ruch Muzyczny.
 9. Ishiguro, M. A. 2010. The affective properties of keys in instrumental music from the late nineteenth and early twentieth centuries (rozprawa doktorska). University of Massachusetts Amherst. @: http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1561&context=theses
 10. Kregor, J. 2015. Program music. Cambridge: Cambridge University Press. @: https://books.google.pl/books?id=rqwPBgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false
 11. Lafond-Kettlitz, B. 2009. Die Alpen in Literatur und Malerei. Albrecht von Haller, Caspar Wolf, Ludwig Hohl, Ferdinand Hodler. w: Études Germaniques, 4 (256). Klincksieck. @: https://www.cairn.info/revue-etudes-germaniques-2009-4-page-933.htm
 12. Langer, S. 1953. Feeling and Form. A Theory of Art. Nowy Jork: Charles Scribner’s Sons. @: https://monoskop.org/images/1/11/Langer_Susanne_K_Feeling_and_Form_A_Theory_of_Art.pdf
 13. Lissa, Z. 1974. Wstęp do muzykologii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 14. Liszt, F. 1855. Années de pèlerinage. Première Année. Suisse. Mainz: Schott. @: http://imslp.nl/imglnks/usimg/2/21/IMSLP13834-Liszt_-_S160_Ann%C3%A9es_de_PC3%A8lerinage_1%C3%A8re_Ann%C3%A9e_No1-5_(Schott).pdf, http://imslp.nl/imglnks/usimg/d/dd/IMSLP13835-Liszt_-_S160_Ann%C3%A9es_de_P%C3%A8lerinage_1%C3%A8re_Ann%C3%A9e_No6-9_(Schott).pdf
 15. Losiak, R. 2005. Doświadczenie odbioru muzyki w świetle fenomenologii percepcji Maurice’a Merleau-Ponty’ego. Muzyka, 1. 87-115.
 16. Losiak, R. 2012. Muzyka bliżej ciała. Wokół problemu percepcji muzycznej. w: Acta Universitatis Wratislaviensis, 3426. 149-162. @: pkult.sjol.eu/download.php?id=4727d23aaa8265e6b52448f428b69289650fe154
 17. Michels, U. 1995. Atlas muzyki, t. I. Przekł. P. Maculewicz. Warszawa: Pruszyński i S-ka.
 18. Nowik, W. 2015. Ku uniwersalizmowi sztuk – Franciszek Liszt. «Lata pielgrzymki. Rok drugi. Włochy». Polski Rocznik Muzykologiczny 2015. 139-154. @: http://www.zkp.org.pl/files/IwonkaL/Polski%20Rocznik%20Muzykologiczny/PRM_2015_Nowik.pdf
 19. Okoński, M. 2013. O obszarach muzycznej czasoprzestrzeni w twórczości chóralnej a capella Andrzeja Koszewskiego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. @: http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1430Marta%20Okonski%20O%20obszarach%20muzycznej%20czasoprzestrzeni%20w%20tworczosci%20choralnej%20a%20cappella.pdf?sequence=1
 20. Pauer, E. 1876. The Beautiful in Music. Londyn: Novello. @: https://ia802505.us.archive.org/34/items/elementsofthebea010421mbp/elementsofthebea010421mbp.pdf
 21. Polony, L. 2007. Przestrzeń i muzyka. Kraków: Akademia Muzyczna w Krakowie.
 22. Roger, A. 2007. Breve tratado del paisaje. Madryt: Biblioteca Nueva.
 23. Rousseau, J. J. 1768. Dictionnaire de musique. Paryż: Chez la veuve Duchesne. @: http://imslp.nl/imglnks/usimg/e/e5/IMSLP72006-PMLP144356-Dictionnaire_de_musique_(1768).pdf
 24. Schmid, C. 2010. Historisches Lexikon der Schweiz. @: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D17439.php
 25. Scruton, R. 2009. Understanding music. Philosophy and interpretation. Londyn, Nowy Jork: Continuum. @: https://portalconservador.com/livros/Roger-Scruton-Understanding-Music1.pdf
 26. Smetana, B. 1950. Die Moldau. Symphonic poem. Londyn: Boosey & Hawkes.
 27. Solyok, I., Mező, I. 1976. Preface. w: Ferenc Liszt. New Edition of the Complete Works. Series I. Works for piano solo. Bazylea: Bärenreiter Kassel. X-XII. @: http://imslp.eu/files/imglnks/euimg/8/82/IMSLP176822-PMLP09968-Liszt_NLA_Serie_I_Band_06_00_Vorwort_scan.pdf
 28. Strawiński, I. 1980. Poetyka muzyczna. Przekł. S. Jarociński. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
 29. Szymańska-Stułka, K. 2015. Idea przestrzeni w muzyce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderka Chopina.
 30. Tarasti, E. 2008. Los signos en la historia de la música, historia de la semiótica musical. Tópicos del seminario, 19. 15-71. @: http://www.scielo.org.mx/pdf/tods/n19/n19a2.pdf
 31. Tarasti, E. (red.) 2009. Space in Musical Semiosis. An Abductive Theory of the Musical Composition Process. Helsinki: Hakapaino. @: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19374/spaceinm.pdf?sequence=2
 32. Tagg, P. 2013. Music’s Meanings. Nowy Jork: The Mass Media Music Scholar’s Press. @: http://tagg.org/bookxtrax/NonMuso/NonMusoAll.pdf
 33. Yourcenar, M. 1998. Aleksis, czyli traktat o daremnych zmaganiach. Przekł. K. Dolatowska. Warszawa: Sic!
 34. Wasilewska-Chmura, M. 2011. Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki: muzyka jako model i tworzywo w szwedzkiej poezji późnego modernizmu i awangardy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 35. Wójcik, D. 1999. ABC form muzycznych. Kraków: Musica Iagellonica.