Pressto.

Nagłowek strony

Vol 36 (2017)

Przygotowanie i redakcja naukowa numeru: Hanna Kupś (Centrum Języka i Kultury Chińskiej, UMK) i Agata Kochanowska (Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Zielonogórski).

Spis treści

Wstęp

Język, literatura, muzyka PDF
  1-7

Artykuły

Cechy systemów fonologicznych muzyki i mowy z perspektywy ewolucyjnej PDF
Piotr Podlipniak 8-23
Tonalność języka w pieśni na podstawie utworów ludu Sui PDF
Hanna Kupś, Kamil Burkiewicz 24-40
Hansa-Georga Gadamera i Thrasybulosa Georgiadesa ujęcia przekładu PDF
Edyta Orman 41-53
Łuciuk, Przyboś, Różewicz. Muzyka i poezja wobec niewyrażalności PDF
Renata Dobkowska 54-69
Między dźwiękiem, słowem i obrazem: o przestrzenności w muzyce PDF
Katarzyna Płaczek 70-85
Zapis aleatoryzmu kontrolowanego jako instrukcja działania dla wykonawców na wybranych przykładach kompozycji Witolda Lutosławskiego. PDF
Jakub Chrenowicz 86-106


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo