Przygotowanie i redakcja naukowa numeru: Hanna Kupś (Centrum Języka i Kultury Chińskiej, UMK) i Agata Kochanowska (Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Zielonogórski).

Opublikowane: 2018-05-14