Nr 12 (2017)
Pełny numer
PDF

Od Redakcji

11-13
Od Redakcji
PDF

Polityka językowa

Maria Kurpaska
14-24
Efekty polityki językowej w Chinach
https://doi.org/10.14746/jki.2017.12.1
PDF (English)
Tamar Sukhishvili
25-37
Język gruziński: zagrożenia i wyzwania
https://doi.org/10.14746/jki.2017.12.2
PDF (English)
Walter Żelazny
38-49
Polityka językowa Nowego Brunszwiku
https://doi.org/10.14746/jki.2017.12.3
PDF
Detlev Blanke
50-73
Komunikacja w Europie – kilka aspektów polityki językowej
https://doi.org/10.14746/jki.2017.12.4
PDF (English)
Maciej Paweł Jaskot
74-87
Zarys polityki wielojęzyczności Królestwa Hiszpanii
https://doi.org/10.14746/jki.2017.12.5
PDF
Félix Manuel Jiménez Lobo
88-102
Dlaczego hiszpański nie odgrywa roli języka pomocniczego na Filipinach?
https://doi.org/10.14746/jki.2017.12.6
PDF (English)
Başak Aray
103-112
Sylvia Pankhurst i międzynarodowy język pomocniczy
https://doi.org/10.14746/jki.2017.12.7
PDF (English)
Michael Farris
113-120
Esperanto i państwo rynkowe
https://doi.org/10.14746/jki.2017.12.8
PDF (English)
Vicente Manzano-Arrondo
121-135
Represyjny dyskurs językowy i współczesny uniwersytet
https://doi.org/10.14746/jki.2017.12.9
PDF (English)
Humphrey Tonkin
136–145
Esperanto: Ocena polityki językowej
https://doi.org/10.14746/jki.2017.12.10
PDF (English)
Ida Stria
146–158
Postawy językowe użytkowników esperanto
https://doi.org/10.14746/jki.2017.12.11
PDF (English)
Paweł Fischer-Kotowski
159–182
Badania czytelnictwa w społeczności esperanckiej
https://doi.org/10.14746/jki.2017.12.12
PDF
Szymon Machowski
183–195
Hasła przedmiotowe MESH a czytelnicy literatury medycznej
https://doi.org/10.14746/jki.2017.12.13
PDF
Włodzimierz Lapis
196–208
„Wyróżnianie”, „odróżnianie” i „rozróżnianie” jako określenia dystynktywności w „Biblii Tysiąclecia” jako określenia dystynktywności w „Biblii Tysiąclecia”
https://doi.org/10.14746/jki.2017.12.14
PDF

Resumoj en esperanto

. .
226-231
Resumoj en esperanto
PDF (English)