Hegemon as Idol. A Theoretical Proposal

Main Article Content

Dariusz Skórczewski

Abstract

All populations need entertainment. This is true at each stage of their existence, even under most traumatic conditions. Therefore, description of experiencing foreign domination should take into account popular culture as the field of articulating both subalterns’ anticolonial resistance and their colonial subordination. The paper submits a proposal of exploring the latter, pointing to cultural mechanisms of the naturalization of the hegemon in subalterns’ discourse through hegemon’s idolization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Skórczewski, D. (2016). Hegemon as Idol. A Theoretical Proposal. Porównania, 19, 58–69. https://doi.org/10.14746/p.2016.19.10269
Section
Articles
Author Biography

Dariusz Skórczewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab., prof. KUL, historyk i teoretyk literatury, adiunkt w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury KUL. Stypendysta The Kosciuszko Foundation, Visiting Professor w Rice University w Houston (2001 2004) oraz w University of Illinois w Chicago (2006–2007). Autor monografii Aby rozpoznać siebie. Rzecz o Andrzeju Kijowskim krytyku literackim i publicyście (1996), Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu międzywojennym (2002) i Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny (2013). Współredaktor tomów The Task of Interpretation: Hermeneutics, Psychoanalysis, and Literary Studies (2009) i Melancholia: The Disease of the Soul (2014). Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół badań nad krytyką literacką i studiami postkolonialnymi. Publikuje m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Porównaniach”, „Ethosie”, „The Sarmatian Review”. Jego artykuły tłumaczone były na języki angielski, niemiecki, ukraiński i węgierski.

References

 1. Albouy, Serge. Marketing et communication politique. Paris: L’Harmattan, 1994.
 2. Borkowska, Grażyna. „Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim – pytania sceptyka”. Teksty Drugie 5 (2010). S. 40–52.
 3. Bates Stephen, Ferri Anthony J. „What’s Entertainment? Notes Toward a Definition”. Studies in Popular Culture 33: 1 (2010). S. 1–20.
 4. Bhabha, Homi. Miejsca kultury. Przeł. Tomasz Dobrogoszcz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
 5. Bourdieu, Pierre. Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Przeł. Andrzej Zawadzki. Red. M. Sugiera. Kraków: Universitas, 2001.
 6. Fumaroli, Marc. The Christian Critique of Idolatry. Przeł. Benjamin Storey. Idol Anxiety. Red. J. Ellenbogen, A. Tugendhaft. Stanford: Stanford University Press, 2011. S. 32–40.
 7. Hordecki, Bartosz. „Kreowanie wizerunków a demokracja – w poszukiwaniu hipotezy badawczej”. Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji? Red. P. Pawełczyk. Poznań: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2007. S. 141–146.
 8. Jakubowski, Jakub. „Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury”. Web. 13.03.2016. <http://www.academia.edu/12153906/Idol_wizerunek_polityczny_w_czasach_popkultury>
 9. Jeziński, Marek. Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004.
 10. Jeziński, Marek. „Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej”. Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego. Red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. S. 115–132.
 11. Kardyni-Pelikánová, Krystyna. „Na marginesie postkolonialnych odczytań w relacjach polskiej i czeskiej literatury”. Porównania 6 (2009). S. 121–135.
 12. Kienzler, Iwona. Życie w PRL i strasznie, i śmiesznie. Warszawa: Bellona, 2015.
 13. Kijowski, Andrzej. „Jeszcze o Kościuszce i o narodowych mitach”. Życie Literackie 26 (1979). S. 13.
 14. Klaga, Wacław. Blaski i nędze życia w PRL. Kraków: Biały Kruk, 2014.
 15. Kłoskowska, Antonina. Kultura masowa: krytyka i obrona. Warszawa: PWN, 1980.
 16. Levy, Andrea. Wysepka. Przeł. Izabela Matuszewska. Warszawa: Albatros, 2006.
 17. Libera, Antoni. Madame. Kraków: Znak, 1998.
 18. Mętrak, Krzysztof. Dziennik. T. 1: 1969–1979. Wyb., oprac. i wstęp Wacław Holewiński. Warszawa: Iskry, 1997.
 19. Pawełczyk, Piotr. „Osobowość jako źródło władzy w warunkach demokracji masowej”. Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości. Red. P. Dudek, M. Kuś. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. S. 260–265.
 20. Postman, Neal. Amusing Ourselves to Death. New York: Penguin, 1986.
 21. Rubin Alan M., Perse Elizabeth M. „Audience activity and soap opera involvement”. Human Communication Research. 14: 2 (1987). S. 246–268.
 22. Shusterman, Richard. „Entertainment: A Question for Aesthetics”. British Journal of Aesthetics 43: 3 (2003). S. 289–307.
 23. Singhal Arvind, Rogers Everett M. „A Theoretical Agenda for Entertainment-Education”. Communication Theory 12: 2 (2002). S. 117–135.
 24. Skórczewski, Dariusz. Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
 25. Sucharski, Tadeusz. Polskie poszukiwania „innej Rosji”. O „nurcie rosyjskim” w literaturę Drugiej Emigracji. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2008.
 26. Szaruga, Leszek. Powinności literatury i inne szkice krytyczne. Kraków: Universitas, 2008.
 27. Thompson, Ewa M. „W kolejce po aprobatę”. Europa – Tygodnik Idei 180 (2007). S. 8.
 28. Toeplitz, Krzysztof Teodor. Mieszkańcy masowej wyobraźni. Warszawa: PIW, 1972.
 29. Toeplitz, Krzysztof Teodor. Wszystko dla wszystkich. Kultura masowa i człowiek współczesny. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978.
 30. Zarycki, Tomasz. Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe. London–New York: Routledge, 2014.