Grzegorz Wasowski na Czarytorium: potłumacz i pomagik

Main Article Content

Elżbieta Tabakowska

Abstrakt

Autorka analizuje nowy polski przekład przygód Alicji, pióra Grzegorza Wasowskiego, wydany po tytułem Perypetie Alicji na Czarytorium. Określając przyjętą przez tłumacza strategię translatorską, zwraca uwagę na jej możliwe przyczyny i skutki oraz podejmuje dyskusję z autorem przekładu. Propozycja tłumacza – „lepiej [niż poprzednicy] się nie da, ale może inaczej?” – prowadzi autorkę do ponownego postawienia odwiecznego pytania o granice przekładu, jak również do wniosku, że w czasach odczytania tekstu jako jego interpretacji (ergo przekładu jako przekładu interpretacji i odbioru przekładu jako interpretacji interpretacji), każda kolejna interpretacja jest wartym uwagi ogniwem serii przekładowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
STUDIA NAD „ALICJĄ W KRAINIE CZARÓW” LEWISA CARROLLA
Biogram autora

Elżbieta Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab., wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmuje się językoznawstwem kognitywnym oraz teorią przekładu. Autorka książek naukowych: Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego (1995), Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś (2004), Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu (2004) oraz popularno-naukowych: O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z Europą Normana Daviesa (1999), Tłumacząc się z tłumaczenia (2009), jak również tłumaczeń książek Normana Daviesa.

Bibliografia

 1. Balcerzan, Edward. „Poetyka przekładu artystycznego”. Nurt 8 (1968). S. 23–26.
 2. Brajerska-Mazur, Agata. „Zdziwniej i zdziwniej! «Alicja…» w przekładzie Grzegorza Wasowskiego”. Akcent 143 (2016). S. 115–128.
 3. Hejwowski, Krzysztof. „Przygody Alinki w Krainie Czarów/Cudów Adeli S. Najstarszy polski przekład książki Carrolla wobec tłumaczeń późniejszych”. Przekład – Język – Kultura. Red. R. Lewicki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. S. 25–31.
 4. Kubińska Olga, Kubiński Wojciech, red. Przekładając nieprzekładalne III. O wierności. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.
 5. Mrozek, Witold. „Zakazane piosenki z Jeżyc”. Gazeta Wyborcza 158 (2015).
 6. Nida, Eugene. Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. Leiden: Brill, 1964.
 7. Rajewska, Ewa. Dwie wiktoriańskie chwile w Troi, trzy strategie translatorskie. Alice’s Adventures in Wonderland i Through the Looking-Glass Lewisa Carrolla w przekładach Macieja Słomczyńskiego, Roberta Stillera i Jolanty Kozak. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2004.
 8. Szymańska, Izabela. „Serie translatorskie w polskich przekładach anglojęzycznej literatury dziecięcej. Obraz adresata jako motyw łączący serię”. 50 lat polskiej translatoryki. Red. K. Hejwowski et al. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009. S. 513–527.
 9. Szymańska, Izabela. A postmodernist Alice? On the 2015 Polish translation of Alice’s Adeventures in Wonderland by Grzegorz Wasowski. W druku.
 10. Wasowski Grzegorz, Hagmajer-Kwiatek Katarzyna. „Rozmowa Grzegorza Wasowskiego z Katarzyną Hagmajer-Kwiatek”. Program drugi Polskiego Radia. Audycja Spotkania o zmroku (emitowana 16 lipca 2015 roku, godz. 22.30). Web. 20.07.2015. http://www.polskieradio.pl/8/3869/Artykul/1476068,Kto-stoi-za-przeprowadzka-Alicji-do-Czarytorium
 11. Wasowski, Grzegorz. Perypetie Alicji na Czarytorium. Warszawa: Wydawnictwo Wasowscy, 2015.