Grzegorz Wasowski in Wonderland: a Translator and a Magician

Main Article Content

Elżbieta Tabakowska

Abstract

The paper brings an analysis of the new Polish translation of Alice’s Adventures in Wonderland by Grzegorz Wasowski, published as Perypetie Alicji na Czarytorium. By defining the translation strategy followed by the translator and pointing to possible reasons for this choice and its consequences, the author enters into discussion with the translator. Wasowski claims that „it is not possible to do it better than the previous translators – but it is possible to do it differently”. This leads to the eternal question about limits of translation and to the conclusion that at the time when reading the text is considered as its interpretation (and hence a translation is a translation of an interpretation, and the reception of the translation is an interpretation of the interpretation) each new interpretation becomes a significant element of the translation series.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tabakowska, E. (2016). Grzegorz Wasowski in Wonderland: a Translator and a Magician. Porównania, 19, 163-170. https://doi.org/10.14746/p.2016.19.10271
Section
Articles
Author Biography

Elżbieta Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab., wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmuje się językoznawstwem kognitywnym oraz teorią przekładu. Autorka książek naukowych: Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego (1995), Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś (2004), Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu (2004) oraz popularno-naukowych: O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z Europą Normana Daviesa (1999), Tłumacząc się z tłumaczenia (2009), jak również tłumaczeń książek Normana Daviesa.

References

 1. Balcerzan, Edward. „Poetyka przekładu artystycznego”. Nurt 8 (1968). S. 23–26.
 2. Brajerska-Mazur, Agata. „Zdziwniej i zdziwniej! «Alicja…» w przekładzie Grzegorza Wasowskiego”. Akcent 143 (2016). S. 115–128.
 3. Hejwowski, Krzysztof. „Przygody Alinki w Krainie Czarów/Cudów Adeli S. Najstarszy polski przekład książki Carrolla wobec tłumaczeń późniejszych”. Przekład – Język – Kultura. Red. R. Lewicki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. S. 25–31.
 4. Kubińska Olga, Kubiński Wojciech, red. Przekładając nieprzekładalne III. O wierności. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.
 5. Mrozek, Witold. „Zakazane piosenki z Jeżyc”. Gazeta Wyborcza 158 (2015).
 6. Nida, Eugene. Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. Leiden: Brill, 1964.
 7. Rajewska, Ewa. Dwie wiktoriańskie chwile w Troi, trzy strategie translatorskie. Alice’s Adventures in Wonderland i Through the Looking-Glass Lewisa Carrolla w przekładach Macieja Słomczyńskiego, Roberta Stillera i Jolanty Kozak. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2004.
 8. Szymańska, Izabela. „Serie translatorskie w polskich przekładach anglojęzycznej literatury dziecięcej. Obraz adresata jako motyw łączący serię”. 50 lat polskiej translatoryki. Red. K. Hejwowski et al. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009. S. 513–527.
 9. Szymańska, Izabela. A postmodernist Alice? On the 2015 Polish translation of Alice’s Adeventures in Wonderland by Grzegorz Wasowski. W druku.
 10. Wasowski Grzegorz, Hagmajer-Kwiatek Katarzyna. „Rozmowa Grzegorza Wasowskiego z Katarzyną Hagmajer-Kwiatek”. Program drugi Polskiego Radia. Audycja Spotkania o zmroku (emitowana 16 lipca 2015 roku, godz. 22.30). Web. 20.07.2015. http://www.polskieradio.pl/8/3869/Artykul/1476068,Kto-stoi-za-przeprowadzka-Alicji-do-Czarytorium
 11. Wasowski, Grzegorz. Perypetie Alicji na Czarytorium. Warszawa: Wydawnictwo Wasowscy, 2015.