Reflets de Paris dans quelques romans français et polonais de la deuxieme moitie du XIXe siecle

Main Article Content

Brigitte Gautier

Abstrakt

Artykuł został mi zasugerowany przez badania naukowe prof. B. Sosień dotyczące literatury francuskiej XIX wieku i postanowiłam zastosować jej motywy : sen, podróż i wzlot do niektórych powieści literatury polskiej i francuskiej drugiej połowy XIX wieku. Poszczególne ujęcia reprezentacji : romantyczne, realistyczne czy symbolistyczne pozwalają uchwycić literacką konstrukcję Paryża, związaną także z rytmem, rytuałem, nowoczesnością miasta i energią jego ludzi pragnących osiągnąć sukces.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
SOCJOLOGIA LITERATURY
Biogram autora

Brigitte Gautier, Université Charles de Gaulle Lille 3

dr hab., adiunkt w Sekcji Polskiej Université Charles-de Gaulle Lille 3. Jej publikacje i artykuły naukowe dotyczą polskiej literatury współczesnej, także w perspektywie komparatystycznej. Jest również tłumaczką na język francuski trzech tomów poetyckich dzieł zebranych i Labiryntu nad morzem Zbigniewa Herberta. Laureatka nagrody im. Nelly Sachs na rok 2013 za tłumaczenie tomu Monsieur Cogito et autres poèmes (Pan Cogito i inne wiersze).

Bibliografia

 1. Charle, Christophe. Histoire sociale de la France au XIXe siècle. Paris : Seuil, 1991.
 2. Flaubert, Gustave. Madame Bovary. Paris : Pocket, 2006. P. 93-95.
 3. Flaubert, Gustave. L’Education sentimentale. Paris : Gallimard, 1965.
 4. Gautier, Brigitte. „Nowy wspaniały świat - Problematyka przemysłowa w europejskich powieściach lat 1855-1898”. Pamiętnik Literacki 3/2010. P. 23-33.
 5. Hutnikiewicz, Artur. Żeromski. Warszawa : PWN, 1987. P. 108.
 6. Kulczycka-Saloni, Janina. Bolesław Prus. Warszawa : Wiedza Powzechna, « Profile », 1975. P. 76.
 7. Lehan, Richard. The City in Literature – an intellectual and cultural history. Berkeley : The University of California Press, 1998.
 8. Mouchard, Claude. Un grand désert d’hommes 1851-1885. Paris : Hatier, 1991.
 9. Mitterand, Henri. le discours du roman. Paris : PUF, 1980.
 10. Mitterand, Henri. le regard et le signe. Paris : PUF, 1987. P. 73.
 11. Mitterand, Henri. le Paris de Zola. Paris : Hazan, 2008.
 12. Paszek, Jerzy. Żeromski. Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001.
 13. Prus, Bolesław. Lalka. Warszawa : PIW, t. II, 1953. P. 62.
 14. Zola, Emile. La Curée. Pari s: Fasquelle, 1969.
 15. Zola, Emile. Au Bonheur des Dames. Paris : Fasquelle, 1971.
 16. Zola, Emile. L’OEuvre. Paris : Gallimard, « la Pléiade », t. IV, 1967. P. 75.
 17. Zola, Emile. L’Argent. Paris : Gallimard, « La Pléiade », t. V, 1967. P. 228.
 18. Żeromski, Stefan. Ludzie bezdomni. Warszawa : Czytelnik, 1964. P. 191.
 19. Żeromski, Stefan. Zamieć. Warszawa : Czytelnik, 1956. P. 165.