Wolność pod kluczem: modele nadzorowania i karania męskości queer w powieściach Matka Boska Kwietna Jeana Geneta i Brat Davida Albahariego

Main Article Content

Igor Perišić

Abstrakt

Nawiązując do idei zawartych w dziele Michela Foucaulta Nadzorować i karać, autor na przykładzie dwóch powieści: Matka Boska Kwietna francuskiegoautora Jeana Geneta oraz Brat serbskiego pisarza Davida Albahariego, analizuje sposób manifestowania się represyjnych systemów nadzorowania i karania ze szczególnym uwzględnieniem kwestii queer. Ponadto w artykule poruszony został problem figury męskiej przyjaźni lub bratocentryzmu (androcentryzmu), która – zgodnie z rozpoznaniami Jacques’a Derridy zawartymi w książce The Politics of Friendship – jako filar zachodnich systemów filozoficznych wyklucza przyjaźń heteroseksualną lub kobiecą.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
SOCJOLOGIA LITERATURY
Biogram autora

Igor Perišić, Institut za književnost i umetnost, Beograd

doc., pracownik Instytutu Badań Literackich (Institut za književnost i umetnost) w Belgradzie (Republika Serbia). Opublikował książki: Gola priča (Naga opowieść, 2007), Uvod u teorije smeha (Wprowadzenie do teorii śmiechu, 2010, 2012), Utopija smeha (Utopia śmiechu, 2013) i Kritika i metakritika (Krytyka i metakrytyka, 2014) oraz liczne studia i artykuły w czasopismach naukowych oraz w periodykach literackich. Współredaktor tomu Transkulturna dimenzija slavističkih studija i komparativna književnost (Transkulturowe aspekty studiów slawistycznych i komparatystka literacka, 2014). Redaktor czasopism „Književna istorija”, „Filološke studije” i „The Dostoevsky Journal”.

Bibliografia

 1. Aćin, Jovica. „Blesak Ženeovog dela kao živog vulkana”. Posłowie: Žan Žene. Bogorodica od Cveća. Beograd: Službeni glasnik, 2012. S. 251–257.
 2. Albahari, David. Brat. Beograd: Stubovi kulture, 2009.
 3. Brecht, Bertolt. „Die Straßenszene. Grundmodell einer Szene des epischen Theaters (1940)“. Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Hrsg. Werner Hecht, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993. S. 370–381.
 4. Cixous, Hélène. „Śmiech Meduzy”. Przeł. Anna Nasiłowska. Konsultacja: Marek Bienczyk. Teksty Drugie 4/5/6 (1995). S. 147–166.
 5. Derrida, Jacques. The Politics of Friendship. Transl. George Collins. London-New York: Verso, 2005.
 6. Derrida, Jacques. „Dar, podatak, datumi”. Politike prijateljstva. Przeł. Ivan Milenković, Beograd: Beogradski krug, 2001. S. 9–13.
 7. Genet, Jean. Matka Boska Kwietna. Przeł. Krzysztof Zabłocki. Warszawa: Tenten, 1994.
 8. Jagose, Annamarie. Queer teorija: An introduction. New York: University Press, 1996.
 9. Đoković, Nikola. „Brat Davida Albaharija – ispovest o (brato)ubistvu”. Sarajevske sveske 39–40 (2012). S. 134–155.
 10. Freccero, Carla. Queer/Early/Modern. Durham and London: Duke University Press, 2006.
 11. Foucault, Michel. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł. Tadeusz Komendant. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2009.
 12. Lane, Christopher. „The Crimes of Virtue and the Love of Aversion: Sade, Genet, and the Christian Right”. American Imago 4 (1996). S. 325–351.
 13. Mančić, Aleksandra. „O čemu piše Žan Žene”. Posłowie: Žan Žene. Čudo ruže. Beograd: Službeni glasnik, 2013. S. 339–350.
 14. Nowak-Bajcar, Sylwia. Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
 15. Perišić, Igor. „Reprezentacija homoseksualnog identiteta u Zlatnom runu Borislava Pekića i Staklencu Uroša Filipovića: Mainstream i/ili off”. Teorije i politike roda: Rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope. Ured. Tatjana Rosić. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2008. S. 387–404.
 16. Rosić, Tatjana. (Anti)utopije tela: Reprezentacija maskuliniteta u savremenoj srpskoj prozi. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2014.