Freedom under the Key: Models of Discipline and Punishment of Queer Masculinity in the Novels Our Lady of the Flowers by Jean Genet and Brother by David Albahari

Main Article Content

Igor Perišić

Abstract

This paper, based on an idea of Michel Foucault from the book Discipline and Punishment, examined how the repressive systems of discipline and punishment are present in selected literary works: on the concrete levels in the novel Our Lady of the Flowers by French author Jean Genet, and on the symbolic levels in the novel Brother by Serbian writer David Albahari, primarily in relation to the moved, queer masculinity, or more precisely the transvestite or transgender persons. At the same time, attention was given to the figure of male friendship, or androcentric figure as the basis of Western philosophy and theory, the figure that excludes heterosexual friendship and friendship among women, as described by Jacques Derrida in his book The Politics of Friendship.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Perišić, I. (2016). Freedom under the Key: Models of Discipline and Punishment of Queer Masculinity in the Novels Our Lady of the Flowers by Jean Genet and Brother by David Albahari. Porównania, 19, 83-98. https://doi.org/10.14746/p.2016.19.10296
Section
Articles
Author Biography

Igor Perišić, Institut za književnost i umetnost, Beograd

doc., pracownik Instytutu Badań Literackich (Institut za književnost i umetnost) w Belgradzie (Republika Serbia). Opublikował książki: Gola priča (Naga opowieść, 2007), Uvod u teorije smeha (Wprowadzenie do teorii śmiechu, 2010, 2012), Utopija smeha (Utopia śmiechu, 2013) i Kritika i metakritika (Krytyka i metakrytyka, 2014) oraz liczne studia i artykuły w czasopismach naukowych oraz w periodykach literackich. Współredaktor tomu Transkulturna dimenzija slavističkih studija i komparativna književnost (Transkulturowe aspekty studiów slawistycznych i komparatystka literacka, 2014). Redaktor czasopism „Književna istorija”, „Filološke studije” i „The Dostoevsky Journal”.

References

 1. Aćin, Jovica. „Blesak Ženeovog dela kao živog vulkana”. Posłowie: Žan Žene. Bogorodica od Cveća. Beograd: Službeni glasnik, 2012. S. 251–257.
 2. Albahari, David. Brat. Beograd: Stubovi kulture, 2009.
 3. Brecht, Bertolt. „Die Straßenszene. Grundmodell einer Szene des epischen Theaters (1940)“. Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Hrsg. Werner Hecht, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993. S. 370–381.
 4. Cixous, Hélène. „Śmiech Meduzy”. Przeł. Anna Nasiłowska. Konsultacja: Marek Bienczyk. Teksty Drugie 4/5/6 (1995). S. 147–166.
 5. Derrida, Jacques. The Politics of Friendship. Transl. George Collins. London-New York: Verso, 2005.
 6. Derrida, Jacques. „Dar, podatak, datumi”. Politike prijateljstva. Przeł. Ivan Milenković, Beograd: Beogradski krug, 2001. S. 9–13.
 7. Genet, Jean. Matka Boska Kwietna. Przeł. Krzysztof Zabłocki. Warszawa: Tenten, 1994.
 8. Jagose, Annamarie. Queer teorija: An introduction. New York: University Press, 1996.
 9. Đoković, Nikola. „Brat Davida Albaharija – ispovest o (brato)ubistvu”. Sarajevske sveske 39–40 (2012). S. 134–155.
 10. Freccero, Carla. Queer/Early/Modern. Durham and London: Duke University Press, 2006.
 11. Foucault, Michel. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł. Tadeusz Komendant. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2009.
 12. Lane, Christopher. „The Crimes of Virtue and the Love of Aversion: Sade, Genet, and the Christian Right”. American Imago 4 (1996). S. 325–351.
 13. Mančić, Aleksandra. „O čemu piše Žan Žene”. Posłowie: Žan Žene. Čudo ruže. Beograd: Službeni glasnik, 2013. S. 339–350.
 14. Nowak-Bajcar, Sylwia. Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
 15. Perišić, Igor. „Reprezentacija homoseksualnog identiteta u Zlatnom runu Borislava Pekića i Staklencu Uroša Filipovića: Mainstream i/ili off”. Teorije i politike roda: Rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope. Ured. Tatjana Rosić. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2008. S. 387–404.
 16. Rosić, Tatjana. (Anti)utopije tela: Reprezentacija maskuliniteta u savremenoj srpskoj prozi. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2014.