WOMEN’S NARRATIVES ON THE GREAT WAR IN SERBIAN POPULAR LITERATURE OF THE INTERWAR PERIOD (СASE OF МILICA JAKOVLJEVIĆ – МIR JАM)

Main Article Content

Magdalena Koch

Abstract

The aim of this paper is to present women’s personal narratives which offer an alternative picture of the First World War in Serbian literature. Literary historians have not focused on this problem so far, whereas it would greatly enrich the literary representation of the Great War to add female perception and illustrate this historical cataclysm with women’s everyday war experience. The literary material analyzed here is the work by Milica Jakovljević (better known under the pseudonym Mir Jam), the author of popular literature in the interwar period. This paper contains an analysis of her three works, each belonging to a different genre: the drama Tamo daleko (‘There, Far Away’), the novel U slovenačkim gorama (‘In Slovenian Mountains’) and the autobiography Izdanci Šumadije (‘Offsprings of Šumadija’). The key categories applied in the discussion of Milica Jakovljević’s work are: women’s literature (women’s thematic and narrative perspective, women’s authorship and female recipient), popular literature/culture, microhistory and cultural memory.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Koch, M. (2015). WOMEN’S NARRATIVES ON THE GREAT WAR IN SERBIAN POPULAR LITERATURE OF THE INTERWAR PERIOD (СASE OF МILICA JAKOVLJEVIĆ – МIR JАM). Porównania, 16, 103-124. https://doi.org/10.14746/p.2015.16.10867
Section
Articles

References

 1. Assmann Aleida. Między historią a pamięcią. Antologia, red. naukowa i posłowie M. Saryusz-Wolska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.
 2. Assmann Jan. Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Tłum. Anna Kryczyńska-Pham. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.
 3. Barović Vladimir, Boarov Dimitrije. Velikani srpske štampe. Beograd: Službeni glasnik, 2011.
 4. Božinović Neda. Žensko pitanje u Srbiji u XIX i XX veku. Beograd: Devedesetčetvrta – Žene u crnom, 1996.
 5. Cice Olgica. Boje i barut. Beograd: Dereta, 2012.
 6. Domańska Ewa. Mikrohistorie: spotkanie w międzyświatach. Wydanie drugie uzupełnione i uaktualnione. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005.
 7. Domańska Ewa. „Historia ratownicza“. Teksty Drugie 5 (2014). Także: Web 3.03.2015. <http://tekstydrugie.pl/pl/news/item/id,71,title,2014-nr-5-Historia-ratownicza.html>
 8. Eco Umberto. Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej. Przełożył Piotr Salwa. Warszawa: Wydawnictwo A.B.W., 2010.
 9. Fleischer Michael. „Zarys ogólnej teorii komunikacji”, Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska. Łask 2007. Także: Web. 13.06.2015. <http://www.fleischer.pl/text/zarys_ogolnej_teorii_komunikacji.pdf>
 10. Garonja Radovanac Slavica. „Međuratni romani Milice Jakovljević i podzemna slava Mir-Jam“. Eadem, Žena u srpskoj književnosti. Novi Sad: Dnevnik-Novine, 2010.
 11. Gatalica Aleksandar. Veliki rat. Beograd: Laguna, 2012.
 12. Gawarecka Anna. Margines i centrum. Obecność form kultury popularnej w literaturze czeskiej dwudziestolecia międzywojennego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012.
 13. Gavrilo Princip. Četrnaest priča o atentatu. Priredio Vule Žurić. Beograd: Laguna, 2014.
 14. Jankowicz Grzegorz. „Wielka Wojna i literatura”. Tygodnik Powszechny, Książki w Tygodniku. Magazyn Literacki 5–6 (2014).
 15. Jankowicz Grzegorz. „Wyjście z bunkra”. Tygodnik Powszechny, Książki w Tygodniku. Magazyn literacki 1–3 (2015).
 16. Jakovljević Milica. Tamo daleko. Drama u tri čina iz života Kragujevčana u doba autro-ugarske okupacije. Urednik edicije Olga Marković. Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije, biblioteka DRAMSKA BAŠTINA, 2003.
 17. Jakovljević Milica. U slovenačkim gorama. Beograd: Prosveta, 2009.
 18. Jakovljević Milica. Izdanci Šumadije. Beograd: Štampar Makarije, 2009.
 19. Jergović Miljenko. „Nadprzyrodzony wyraz jego rąk. Szkic do powieści o synu”. Przekład Miłosz Waligórski. Tygodnik Powszechny. Magazyn Literacki Książki w Tygodniku. 28.06.–13.07.(2014).
 20. Jergović Miljenko. „Synowie dwóch Marii”. Przekład Miłosz Waligórski. Czas Kultury 1 (2015). S. 80–89.
 21. Kraskowska Ewa. Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007.
 22. Lakićević Miljana. Mir-Jam, obožavana i unižena. Beograd: Globosino, 2009.
 23. Latković Vojislava. Nadežda Petrović. Slikarka, u tri rata bolničarka. Beograd: Beoknjiga, 2006.
 24. Marković Milena. „Smokobójcy”. Przekład Dorota Jovanka Ćirlić. Dialog. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, 11 (2014). S. 132–172.
 25. Marković Olga. Predgovor. Jakovljević, Milica. Tamo daleko. Drama u tri čina iz života Kragujevčana u doba autro-ugarske okupacije. Urednik edicije Olga Marković. Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije, biblioteka DRAMSKA BAŠTINA, 2003.
 26. Miler Luiz. Naš brat. Život kapetana Flore Sends. Beograd: Laguna, 2013.
 27. Miller Louise. A Fine Brother: The Life of Captain Flora Sandes. Richmond: Alma Books, 2012.
 28. Nedregotten Sørbø Marie. Irony and Idyll. Jane Austin’s “Pride and Prejudice” and “ Mansfield Park” on Screen. Amsterdam–New York: Brill/Rodopi, 2014.
 29. Nycz Ryszard. „Wstęp. Humanistyka przyszłości”. Teksty Drugie 5 (2014).
 30. http://tekstydrugie.pl/pl/news/item/id,71,title,2014-nr-5-Historia-ratownicza.html
 31. Perišić Jasmina. „Priče srpske Džejn Ostin osvajaju publiku“. Glas Srpske. Web. 20.02.2015. <http://www.glassrpske.com/plus/teme/Price-srpske-Dzejn-Ostin-magnet-za-publiku/lat/160065.html>
 32. Srbljanović Biljana. Mali mi je ovaj grob. Drama u dva dela, Beograd: Samizdat B92, 2013.
 33. Srbljanović Biljana. „Za mały dla mnie ten grób”. Przekład Danuta Cirlić-Straszyńska. Dialog. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej 11 (2014).