UNWANTED CONTINUITY/WANTED DISCONTINUITY. LITERARY ECHOES OF THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC DISCOURSE IN THE 3RD REPUBLIC REALITY MARKED WITH RESSENTIMENT OF AN OPPRESSED PERIPHERY

Main Article Content

Hanna Gosk

Abstract

The text analyzes the traces of the Polish People’s Republic dominant discourse and its counter-discourse in contemporary Polish prose writing which maintain the foundational national narrative developed under partitions in the 19th c. Traces of both discourses are still present in works by authors of various ideological commitments and they are subject to a range of uses.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gosk, H. (2014). UNWANTED CONTINUITY/WANTED DISCONTINUITY. LITERARY ECHOES OF THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC DISCOURSE IN THE 3RD REPUBLIC REALITY MARKED WITH RESSENTIMENT OF AN OPPRESSED PERIPHERY. Porównania, 15, 91-103. https://doi.org/10.14746/p.2014.15.10894
Section
Articles

References

 1. Peter Sloterdijk w rozmowie z Maciejem Nowickim, Czy Polacy odnajdą szczęście w Kryształowym Pałacu? http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/174295,czy-polacy-odnajda-szczescie-wkrysztalowym-palacu.html (data dostępu: 26.02.2014).
 2. Miłosz Czesław, Wyprawa w Dwudziestolecie. Kraków, Wydawnictwo Literackie 1999.
 3. Rawski Tomasz, O marginalizacji pamięci. Narracja pułkownika Ludowego Wojska Polskiego. W: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej. Red. H. Gosk, D. Kołodziejczyk. Kraków, Universitas 2014, s. 371–387.
 4. Gosk Hanna, „Kto ty jesteś? Polak mały…” Transformacja znaczenia pojęć: „obcy”, „ojczyzna”. W prozie polskiej po roku 1989. „Porównania” 2013, nr 13, s. 172–181.
 5. (Nie)normalność naszych czasów. Literacka diagnoza polskiej rzeczywistości pióra „niepokornych”. W: (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. H. Gosk, B. Karwowska. Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa 2014, s. 156–171.
 6. Wildstein Bronisław, Dolina nicości. Kraków, M 2008.
 7. Wildstein Bronisław, Ukryty. Poznań, Zysk i S-ka 2012.
 8. Ziemkiewicz Rafał, Ciało obce. Warszawa, świat książki 2005.
 9. Sienkiewicz Henryk, Pan Wołodyjowski. Warszawa, PIW 1954, s. 688.
 10. Bourdieu Pierre, Zmysł praktyczny. Przeł. M. Falski. Kraków, WUJ 2008, s. 72.
 11. Gosk Hanna, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku. Kraków, Universitas 2010.
 12. Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. Warszawa, Lampa i Iskra Boża 2002.
 13. Bieńkowski Dawid, Biało-czerwony. Warszawa, W.A.B. 2007.
 14. Karpowicz Ignacy, Niehalo. Wołowiec, Czarne 2006.
 15. Karpowicz Ignacy, Gesty. Kraków, Wydawnictwo Literackie 2008.
 16. Odija Daniel, Niech to nie będzie sen. Kraków, Wydawnictwo Literackie 2008.
 17. Sieniewicz Mariusz, Żydówek nie obsługujemy. Warszawa, W.A.B. 2005.
 18. Chutnik Sylwia, Cwaniary. Warszawa, świat książki 2012.
 19. Czapliński Przemysław, Normalność i przemoc. W: (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. H. Gosk, B. Karwowska. Warszawa 2014, s. 136–156.
 20. de Certeau Michael, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Przeł. K. Thiel-Jańczuk. Kraków, WUJ 2008.
 21. Douglas Mary, Czystość i zmaza. Przeł. M. Bucholc. Warszawa, PIW 2007, s. 77.
 22. Z Peterem Sloterdijkiem rozmawia Katarzyna Wigura, Europa to klub upokorzonych imperiów, http://kulturaliberalna.pl/2012/12/18/peter-sloterdijk-europa-to-klub-upokorzonych-imperiow (data dostępu: 26.02.2014).