WILK IN RUSSIA. SUBALTERN? IN EMPIRE?

Main Article Content

Mieczysław Dąbrowski

Abstract

The first part of the article is a polemic with the Polish version of postcolonialism, which adopted the name post-dependence. The author criticizes mimicking the romantic code, abstractness, operating essentialist oppositions which, in the modern meaning of culture processes, are regarded as anachronistic. The second part discusses the works of Mariusz Wilk, who is a voluntary immigrant in Russia, and his writing is treated as a model of sovereign reflection.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dąbrowski, M. (2014). WILK IN RUSSIA. SUBALTERN? IN EMPIRE?. Porównania, 15, 105-120. https://doi.org/10.14746/p.2014.15.10895
Section
Articles

References

 1. Wilk Mariusz, Wilczy notes. Warszawa, Noir sur Blanc 1998.
 2. Wilk Mariusz, Wołoka. Warszawa, Noir sur Blanc 2005.
 3. Wilk Mariusz, Dom nad Oniego. Warszawa, Noir sur Blanc 2006.
 4. Wilk Mariusz, Tropami rena. Warszawa, Noir sur Blanc 2007.
 5. Wilk Mariusz, Lotem gęsi. Warszawa, Noir sur Blanc 2012.
 6. Wilk Mariusz, Dom włóczęgi. Warszawa, Noir sur Blanc 2014.
 7. Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze. Red. R. Nycz. Kraków, Universitas 2011.
 8. Skórczewski Dariusz, Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Lublin, Wydawnictwo KUL 2013, s. 292.
 9. Chmielewska Katarzyna, Tak i nie. Meandry polskiego dyskursu postkolonialnego i postzależnościowego. W: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś. Red. H. Gosk i E. Kraskowska. Kraków, Universitas 2013, s. 559–574.
 10. Gosk Hanna, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku. Kraków, Universitas 2010.
 11. Janion Maria, Projekt krytyki fantazmatycznej. Warszawa, Pen 1991.
 12. Bachmann-Medick Doris, Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa, Oficyna Naukowa 2012, s. 247.
 13. Bhabha Homi, Miejsca kultury. Przeł. T. Dobrogoszcz. Kraków, WUJ 2010, s. 25.
 14. Kołodziejczyk Dorota, Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią. „Teksty Drugie” 2010, nr 5, s. 36.
 15. Achebe Chinua, Krytyka kolonialistyczna. Przeł. K. Majer. „Literatura na Świecie” 2008, nr 1–2, s. 118.
 16. Dąbrowski Mieczysław, Dyskurs jako przedmiot komparatystyki. W: Literatura i konteksty. Rzeczy teoretyczne. Warszawa, Elipsa 2011, s. 167–201.
 17. Sowa Jan, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków, Universitas 2011.
 18. Borkowska Grażyna, Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim – pytania sceptyka. W: Kultura po przejściach, osoby z przeszłościąPolski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze. Red. R. Nycz. Kraków, Universitas 2011, s. 167–180.
 19. Thompson Ewa, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm. Przeł. A. Sierszulska. Kraków, Universitas 2000, s. 121.
 20. Prakash Gyan, Subalterniści a krytyka postkolonialna. Przeł. P. Ambroży-Lis. „Literatura na Świecie” 2008, nr 1–2, s. 329–354.
 21. Aftanazy Roman, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczpospolitej. Wrocław, Ossolineum 1991-1997.
 22. Fiut Aleksander, Jak za szybą. W: Spotkania z Innym. Kraków, Impuls 2006, s. 55–83.
 23. Borkowska Grażyna, Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim – pytania sceptyka. Prwdr. „Teksty Drugie” 2010, nr 5.
 24. Janion Maria, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków, Wydawnictwo Literackie 2006.
 25. Bhabha Homi, Mimikra i ludzie. O dwuznaczności dyskursu kolonialnego. Przeł. T. Dobrogoszcz. „Literatura na Świecie” 2008, nr 1–2, s. 185 i 189.
 26. Kroutvor Josef, Europa Środkowa: anegdota i historia. W: Hrabal, Kundera, Havel… Antologia czeskiego eseju. Oprac. J. Baluch. Kraków, Universitas 2001.
 27. Bhabha Homi, DyssemiNacja. Czas, narracja i marginesy współczesnego narodu. Przeł. T. Dobrogoszcz. „Literatura na świecie” 2008, nr 1–2, s. 236.
 28. Krakowiecki Anatol, Książka o Kołymie, Londyn, Veritas Foundation Publication Centre 1950.
 29. Obertyńska Beata, W domu niewoli. Warszawa, Czytelnik 2005.
 30. Kraśniewska Wiktoria, Po wyzwoleniu 1944-1956. Paryż, Instytut Literacki 1985.
 31. Appadurai Arjun, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Przeł. i wstęp Z. Pucek. Kraków, Universitas 2005, s. 133.
 32. Kapuściński Ryszard, Ten Inny. Kraków, Znak 2006.
 33. Kapuściński Ryszard, Imperium. Warszawa, Agora SA 1993, s. 324–325.
 34. Sebald Winfried Georg, Austerlitz. Przeł. M. Łukasiewicz. Kraków, W.A.B. 2007.