THE LANGUAGE OF SILENCE? GERMAN TRAVELS TO POLAND AFTER 1989

Main Article Content

Kornelia Ćwiklak

Abstract

Can the subaltern speak? – asked Gayatri Spivak. Who gives permission to speak? Who, and if at all, listens? The researcher introduces categories of speaking and listening, supremely useful forresearching literature. This article analyses, in this regard, the books of contemporary Germanliterature which are accounts of journeys to Poland. Of importance here is the lack of knowledgeof the Polish language among the travellers and its impact on the character, contents and credibility of the coverage. Prolific relevant material for research is provided by the most contemporary German literary traveller who has not been scientifically explored: Petra Reski, Ein Land soweit, 2000; Tina Stroheker, Polnisches Journal. Aufzeichnungen von unterwegs, 1998.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ćwiklak, K. (2014). THE LANGUAGE OF SILENCE? GERMAN TRAVELS TO POLAND AFTER 1989. Porównania, 15, 163-183. https://doi.org/10.14746/p.2014.15.10900
Section
Articles

References

 1. Spivak Gayatri Chakravorty, Czy podporządkowani inni mogą przemówić? „Krytyka Polityczna” 2011, nr 24–25, s. 196–239.
 2. Sommerfeld Beathe, Komparatystyka w Niemczech – wyzwania i perspektywy. W: Komparatystyka dzisiaj, t. I. Problemy teoretyczne. Kraków, Universitas 2010, s. 39.
 3. do Mar Castro Varela Maria, Dhawan Nikita, Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einfürung. Bielefeld 2005.
 4. Kerner Ina, Postkoloniale Theorien zur Einfürung. Hamburg 2012.
 5. Klessman Christoph, Traba Robert, Kresy i niemiecki Wschód, W: Polsko-niemieckie miejsca pamięci. Red. R. Traba, H. H. Hahn i in., t. 3. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2012, s. 41–71.
 6. Mecklenburg Norbert, Zadania i obszar badań literaturoznawstwa międzykulturowego. Przeł. K. Ćwiklak. W: Komparatystyka dzisiaj, t. 1. Problemy teoretyczne. Red E. Szczęsna i E. Kasperski. Kraków, Universitas 2010, s. 54–66.
 7. Eggert Hartmut, Polenreise ohne Polnisch. Deutsche Künstler und Intellektuelle reisen und berichten. W: Literatur im Zeugenstand. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur und Kulturgeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Hubert Orłowski. Red. E. Białek, M. Durzak, M. Zybura. Oppelner Beiträge zur Germanistik. Frankfurt am Main 2002, s. 696.
 8. Reski Petra, Daleki kraj. Przeł. M. Sacha. Olsztyn, Borussia 2008.
 9. Drozdowska-Broering Izabela, Topographien der Begegnung: Untersuchungen zur jüngeren deutschen und polnischen Prosa der Grenzräume nach 1989. Frankfurt am M. 2013, s. 71.
 10. Orłowski Hubert, Literatura wobec utraconych „małych ojczyzn”. „Odra” 1998, nr 2.
 11. Skórczewski Dariusz, Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Lublin, Wydawnictwo KUL 2013, s. 309.
 12. Uerlings Herbert, Kolonialer Diskurs und Deutsche Literatur. Perpektiven und Probleme. W: (Post)kolonialismus und Deutsche Literatur: Impulse der angloamerikanischen Literatur- und Kulturtheorie. Red. A. Dunker. Bielefeld 2005, s. 40.
 13. Buchholtz Mirosława, Koneczniak Grzegorz, Postkolonie jako miejsce spotkań. W: Studia postkolonialne w literaturoznwstwie i kulturoznawstwie anglojązycznym. Red. M. Buchholtz. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2009, s. 38.
 14. Bhabha Homi, The Location of Culture. London 1994.
 15. Mecklenburg Norbert, Provinzbeschimpfung und Weltandacht: Peter Handkes ambivalente Heimatdichtung. W: Wesen und Wandel der Heimatliteratur. Bern 1989, s. 116.
 16. Orłowski Hubert, Za górami, za lasami… O niemieckiej literaturze Prus Wschodnich 1863–1945. Olsztyn, Borussia 2003.
 17. Ćwiklak Kornelia, Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej. Kraków, Universitas 2013.
 18. Said Edward, Orientalizm. Przeł. W. Kalinowski. Wstęp Z. Żygulski jun. Warszawa 1991, s. 303.
 19. http://www.lovelybooks.de/autor/Petra-Reski/Ein-Land-so-weit-142891830-w/rezension/96 7371691/ (data dostępu: 25.05.2014).
 20. Stroheker Tina, Niemka jedzie do Polski. Przeł. A. Wziątek, przedm. J. Bocheński. Katowice, St. Martin's Press 2000.
 21. Stroheker Tina, Frytki w Gliwicach. Poetycka topografia Polski. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut 2006.
 22. Stroheker Tina, Lodzer Wörterbuch/Słownik Łódzki. Łódź, Wydawnictwo OD DO 2005.
 23. Bocheński Jacek, Przedmowa. W: T. Stroheker, Niemka jedzie do Polski. Przeł. A. Wziątek, przedm. J. Bocheński. Katowice, St. Martin's Press 2000, s. 5.
 24. Górajek Anna, Podróż we współczesnej literaturze niemieckiej na przykładzie podróży do Polski Tiny Stroheker. W: Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość. Red. J. Sztachelska. Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego 2012, s. 316.
 25. Lachmann Piotr, Wywołane z pamięci. Olsztyn, Borussia 1999.
 26. Chołuj Bożena, Miasto jako przestrzeń autorskiej autokreacji w prozie niemieckiej i polskiej po 1989 roku. „Rocznik Komparatystyczny” 2011, nr 2, s. 39.